Home

Jeřáb sudetský

Sorbus sudetica - jeřáb sudetský Rosaceae - růžovité

Jeřáb sudetský - Sorbus sudetica. 14.05. 2013 21:29 #20569. Jeřáb sudetský - Sorbus sudetica jeřáb sudetský - Sorbus sudetica nebo jeřáb fatranský - Sorbus margittaiana), většinou nelibé vůně. Z květů uspořádaných ve složených květenstvích (chocholičnatá lata) vznikají plody , jež mohou mít méně než 1 cm (např. jeřáb americký - Sorbus americana), ale také až 4 cm v průměru (např jeřáb sudetský (Sorbus sudetica) (E) Druhy označené (E) jsou českými endemity , které vznikly křížením nebo apomixií . Většinou rostou na několika málo lokalitách (často i na jediné) v počtu několika desítek exemplářů

Minuty z přírody: Jeřáb sudetský, Krátké pořady o vzácných úkazech naší přírod Jeřáb sudetský - Sorbus sudetica Další názvy: jeřáb krkonošský Čeleď: Rosaceae - růžovité Barva květů: světle růžová, Doba kvetení Jeřáb sudetský je prvním popsaným krkonošským endemitem, objeveným a popsaným už v roce 1834. Fotografováno dne 12. 7. 2010 (Krkonoše). Související články. SORBUS ALBENSIS M. Lepší, K. Boublík, P. Lepší et P. Vít - jeřáb labský / jarabina Jeřáb sudetský (Sorbus sudetica) je keř vyrůstající obvykle do výše 50 až 200 cm nebo stromek až 300 cm vysoký, květenství je chocholičnatá lata, malvice červená, 10-13 mm v průměru, endokarp chrupavčitý, kvete v červnu až červenci, krkonošský endemit, kriticky ohrožený druh rodu jeřáb Jeřáb sudetský (Sorbus sudetica) je český a také přímo krkonošský endemit. Vznikl po poslední době ledové, v období mezi 20 a 10 tisíci lety před naším letopočtem (neoendemit). Je řazen mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny (C1). Krkonoše, červenec 2011, fotografováno u turistické cesty. Jeřáb sudetský.

Jeřáb sudetský je považován za tzv. spontánního hybrida Sorbus aria a Sorbus chamaemespinus. Sorbus sudetica je nízký, asi 2 m vysoký, řídce větvený keř z čeledi Rosaceae. Listy jsou jednoduché, z vrchu lysé, ze spodu plstnaté. Vzpřímené květy se vytvářejí v květnu až červnu a maj Jeřáb sudetský je keř vyrůstající obvykle do výše 50 až 200 cm nebo stromek až 300 cm vysoký, květenství je chocholičnatá lata, malvice červená, 10-13 mm v průměru, endokarp chrupavčitý, kvete v červnu až červenci, krkonošský endemit, kriticky ohrožený druh rodu jeřáb jeřáb sudetský; Jeřáb sudetský - Sorbus sudetica; Jeřáb - Sorbus; 08 V srpnu kvete; 07 V červenci kvete; C1b - kriticky ohrožené taxony, vzácn

Jeřáb sudetský - ČT edu - Česká televiz

Jeřáb sudetský - Sorbus sudetica - Dřevostavitel

Zvonek sudetský (zvonek okrouhlolistý sudetský) - Stěny ledovcových karů, endemit. Stromy, keře a polokeře. Jeřáb krkonošský (jeřáb sudetský) - Nejstarší známý krkonošský endemit. Kříženec jeřábu muku a jeřábu mišpulky. Jeden z nejohroženějších druhů krkonošské květeny Jeřáb sudetský (Sorbus sudetica) je keř vyrůstající obvykle do výše 50 až 200 cm nebo stromek až 300 cm vysoký, květenství je chocholičnatá lata, malvice červená, 10-13 mm v průměru, endokarp chrupavčitý, kvete v červnu až červenci, krkonošský endemit, kriticky ohrožený druh rodu jeřáb. 53 vztahy Syn.: Sorbus cretica f.danubialis Jáv., Sorbus aria subsp. umbellata (Desf.) Hayek sensu Domin, Sorbus danubialis (Jáv.) Kárpáti Česká jména: jeřáb dunajský (Kubát 2002) Slovenská jména: jarabina podunajská (Marhold et Hindák 1998) Čeleď: Rosaceae Juss. - růžovité Rozšíření: Roste ostrůvkovitě ve střední a jihovýchodní Evropě. V ČR roztroušeně až vzácně v. Jeřáb sudetský vznikl vzájemným křížením rodičovských druhů jeřábu muku a jeřábu mišpulky. Díky zvláštnímu způsobu rozmnožování (samovolný vývoj semen bez opylení - tzv. apomixie), došlo následně ke stabilizaci populace těchto kříženců a ti se postupně vyvinuli v zcela nový druh

Flóra České republiky, mapy rozšíření a vlastnosti rostlinných druhů. Vegetační jednotky ČR, jejich popis, mapy a druhové složení. Data ke stažení Sorbus sudetica (Jeřáb sudetský): popis, kultivary, návody na pěstování a množení a prodej Jeřáb sudetský (Sorbus sudetica (Tausch) Bluff, Nees & Schauer) Kvetoucí jeřáb sudetský Praha, botanická zahrada Na Slupi 11. 5. 201 Jeřáb sudetský (Sorbus sudetica (Tausch) Bluff, Nees & Schauer) Květenství na konci větv

Sorbus sudetica (jeřáb sudetský) BioLib

 1. Čtěte také: Přes Jeřáb a Králíky na Klepý, Jesenicko-králický sudetský trek (1) Přecházím silnici č. 369 a následně obcí Komňátka směřuji nahoru. Za neustálého štěkotu místních hafanů, kteří mě tu zrovna nevítají, se dostávám asi po kilometru k odbočce. Opouštím hlavní silnici a mířím doprava
 2. Jeřáb sudetský (Sorbus sudetica) už se pěkně červená. Neklamná známka, že léto už začíná být babí a podzim klepe na dveře. Druh vznikl v poslední době ledové křížením jeřábu muku a jeřábu mišpulky...
 3. 19. jeřáb sudetský Sorbus sudetica jřs 20. jmelí bílé pravé Viscum album subsp. album jmp 21. jmelí bílé jedlové V. album subsp. abietis jmj 22. jmelí bílé borové V. album subsp. austriacum jmb 23. kalina obecná Viburnum opulus kal 24. kalina tušalaj V.lantana tuš 25. klokoč zpeřený Staphylea pinnata klok 26
 4. Jeřáb sudetský vznikl hybridizací dvou druhů jeřábů, jeřábu muku (S. aria) a j. mišpulky (S. chamaemespilus), které se však v současnosti v Krkonoších nevyskytují. S jeřábem mukem se lze setkat nejblíže v Bavorsku nebo v Podyjí a jeřáb mišpulka je ještě vzdálenější (Západní Karpaty a Alpy)

Atlas: Jeřáb sudetský - Sorbus sudetica, Marie Fárová; 648x864px; 118kB; 13.05.2013 Atlas: Jeřáb sudetský - Sorbus sudetica, Miloš Krump; 800x600px; 65kB; 04.05.2013 Jeřáb sudetský a jeřáb český náleží mezi zvláště chráněné druhy. Hlavní význam všech druhů našich jeřábů spočívá zejména ve zvyšování biologické rozmanitosti naší přírody. Plody jeřábu ptačího: Plody jeřábu oskeruše

Sorbus sudetica - jeřáb sudetský

Mikropropagace genotypů jeřábu sudetského Zahradnictv

 1. 393. VYHLÁŠKA. ze dne 28. listopadu 2013. o seznamech druhů lesních dřevin. Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 39 odst. 1 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o.
 2. Ve spodní části rokle roste jeřáb sudetský. Kompletní výsledky by měly být hotové zhruba do měsíce. Čertova zahrádka se nachází v Obřím dole v nejpřísněji chráněném území národního parku mimo turistické trasy. Mezi příkrá pole hrubých pohyblivých sutí a často i rozpadavých skalních stěn chodí odborníci.
 3. Obr. 5: Jeřáb sudetský Pupeny (J. Dostál) Prakticky všechny naše ostatní planě rostoucí druhy lze zahrnout do okruhu jeřábu muku (Sorbus aria agg.). Jedinou výjimkou je vzácný endemit Krkonoš jeřáb sudetský. Jedná se o mimořádně vzácný druh, rostoucí v malých populacích v nepřístupných polo
 4. SORBUS SUDETICA (Tausch) Bluff, Nees et Schauer - jeřáb sudetský / jarabina sudetská Huber 1596), jabloň břek (Presl 1819), břek Klusův (Opiz 1852), břek, břekyně (Čelakovský 1879), jeřáb břek (Dostál 1950, Kubát 2002) Slovenská jména:.

SORBUS SUDETICA - jeřáb sudetský Salvia - E

 1. Jeřáb sudetský roste v několika lokalitách na české straně Krkonoš. Roste v supramontánním až subalpín-ském stupni mezi 1 000 a 1 350 m n. m., na svazích ledovcových karů. Smrk ztepilý (Picea abies) Smrk ztepilý je nejrozšířenější dřevina v Krkonoších. Je to tak
 2. Jeřáb, Val a Dolní Hedeč. Po příjezdu k Severomoravské chatě (850 m) stojící na plochém návrší Pohořelec (851 m) je poněkud pošmourno, takže jdu raději do chaty dát startovní pivo a polévku. Počasí se ale brzy umoudří a z mraků vykoukne sluníčko
 3. ulosti byla opakovaně různými autory prokázána možnost pěstování této původně endemické dřeviny v ovocné kultuře
 4. Jeřáb český - Sorbus bohemica Sorbus bohemica je středně velký strom z čeledi Rosaceae. Listy jsou celokrajné, eliptické, na bázi dlouze klínovité
 5. Jeřáb sudetský a jeřáb český náleží mezi zvláště chráněné druhy. V horských oblastech Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku roste poddruh jeřáb ptačí olysalý, dorůstající jen asi do 3 m výšky a lišící se především brzy olysávajícími pupeny, spodní stranou lístků a eliptickými malvicemi

Je to jeřáb český, dubolistý, džbánský, krasový, labský, manětínský, milský, olšolistý, soutěskový a sudetský. V hospodářství a v zahradách se nejčastěji setkáme s kultivarem jeřábem sladkoplodým. JEŘÁB SLADKOPLODÝ - patří mezi sladké jeřabiny. V České republice roste i v horských oblastech rostlina nebo živočich vyskytující se pouze na jednom místě (u nás např. rostl. Jeřáb sudetský Jeřáb (Sorbus) je rodem keřů a stromů z čeledi růžovité (Rosaceae). Tento rod zahrnuje 100 až 200 druhů, které jsou rozšířené především v mírném pásmu severní polokoule, hlavně v Evropě a Asii, zasahuje však i do nejteplejších oblastí Evropy a severu Afriky. (Sorbus portae-bohemicae) (E) a jeřáb sudetský. S botaničkou Petrou Šťastnou se vypravíme k Labské boudě, kde roste jeřáb sudetský, a poté navštívíme obdobu novodobé archy Noemovy na Špicberkách - zahradu ohrožených krkonošských druhů rostlin ve Vrchlabí. Ve Špindlerově Mlýně oslavíme příchod nového roku, v Rokytnici zažijeme Pašeráckej vejkend a potkáme se.

SORBUS SUDETICA (Tausch) Bluff, Nees et Schauer – jeřáb

Jeřáb sudetsk

Jeřáb sudetský Sorbus sudetica Mohli byste mě najít jen na nepřístupných sva-zích krkonošských hřebenů. Na světě je nás jen 150 a všechny rosteme tady! Kdysi jsem vznik-nul zkřížením jeřábu muku a jeřábu mišpulky, ale oba moji rodiče tady už vyhynuli (dnes se společně vyskytují nejblíž na Slovensku). I kdy jeřáb (stroj) - zdvihací stroj určený ke zvedání těžkých břemen. autojeřáb. člunový jeřáb. kolejový jeřáb. mostový jeřáb. portainer. přístavní jeřáb - stroj sloužící k nakládání a vykládání lodí a ke spouštění a vytahování menších lodí. věžový jeřáb Vzácným endemitem Krkonoš je jeřáb sudetský (Sorbus sudetica). Reliktem alpinských holí Krkonoš a Hrubého Jeseníku jsou vrba laponská ( Salix lapponum ) a vrba bylinná ( Salix herbacea ); pouze v Krkonoších roste vrba dvoubarvá ( Salix bicolor ), v Hrubém Jeseníku vrba šípovitá ( Salix hastata ) Jak to vypadá, když se chov prasátek nevyvíjí zrovna podle našeho očekávání? Miniprasátka jsou oblíbenými domácími mazlíčky, i když jsou finančně a chovatelsky mnohem náročnější než třeba psi nebo kočky. Také často vyrostou a mini vůbec nejsou Jeřáb hupejský - Sorbus hupehensis Čeleď: Rosaceae - růžovité Místo: Dendrologická zahrada Průhonice; Jeřáb hupejský, Jeřáb hupejský

Jeřáby v přehledu: Vybíráme podle barev, tvaru, jedlé i

ohrožených stanovištích (např. jeřáb sudetský). MATERIÁL A METODY K výzkumu mikrorozmnožování byl použit materiál z kultur ustavených in vitro z pupenových meristémů z genofondové sbírky jeřábu a aronie ve VŠÚO Holovousy s.r.o. z rostlin ověřených z hlediska druhové a odrůdové pravosti Příkladem českých endemických rostlin je jeřáb sudetský (Sorbus sudetica) a český (Sorbus bohemica) nebo hvozdík moravský (Dianthus moravicus). Zonální rozšíření. Zonální rozšíření druhů odpovídá jednotlivým klimatickým, a tím i vegetačním, pásmům Najdeme tu prvosenku nejmenší, lomikámen vstřícnolistý, jeřáb sudetský, druh orchideje prstnatec Fuchsův a tak podobně a tak dále. Nejlepší je si přírodu jen fotit a obdivovat ji, ale nic v ní netvořit 4. např. ostřice krkonošská, jeřáb sudetský, zvonek český, borovice blatka, hvozdík moravský, atd. 5. Šumava 6. Červen 7. Nesahat na něj a v tichosti odejít 8. Chráněná krajinná oblast... kontrolní otázky: 1. Jaký je rozdíl mezi ekologií a ochranou přírody? 2. Vyjmenuj kategorie zvláště chráněných území. 3 Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) .Strom z čeledi růžovitých ().Sbírají se plody, listy a květy. Čaj z jeřabin se připravuje ve formě macerátu a pomáhá při zácpě,revmatismu,hemeroidech a poruchách toku lynfy. Čaj z květů se připravuje ve formě nálevu a pomáhá při zápalu plic,kašli a bronchitidě

Jeřáb (strom) - Wikipedi

Minuty z přírody: Jeřáb sudetský — iVysílání — Česká televiz

Jeřáb sudetský 1 - garten

 1. Růžovo bíle kvete také jeřáb sudetský, což je nízký keř, výjimečně i strom, který je zase krkonošským endemitem, roste pouze zde. Dnes už je bohužel velmi vzácný, na lavinových svazích Krkonoš roste posledních asi 140 kusů. Další informace najdete na www.krnap.cz nebo na facebookovém profilu
 2. Jeřáb sladkoplodý - Sorbus aucuparia 'Edulis' Sorbus aucuparia subsp. edulis - jeřáb sladkoplodý. (Mutace jeřábu ptačího - jeřabiny).Jeřábu sladkoplodému se také říká jeřáb ptačí moravský nebo jeřáb moravský sladkoplodý.Pozná se podle lístků, které jsou zubaté jen v horní polovině, řapíky načervenalé a plody jsou sladké a mohou se jíst přímo ze stromu
 3. V současnosti je v klonovém archivu uchováváno 26 druhů lesních dřevin, např. dub letní, dub zimní, hrušeň polnička, jabloň lesní, jeřáb oskeruše, jeřáb ptačí, jeřáb sudetský, jilm habrolistý, jilm horský, jilm vaz, lípa srdčitá, lípa velkolistá, topol osika, třešeň ptačí, bříza trpasličí, lýkovec.
 4. Jeřáb oskeruše - Sorbus domestica Čeleď: Rosaceae - růžovité Plody je možné po uležení konzumovat bez jakékoliv další úpravy (jsou chuťově výborné), je možné z nich dělat kompoty, marmelády či je usušit. Po umletí sušených oskeruší je možné prášek používat k ochucování jídel (má příchuť skořice). Dále se používá ke konzervování jablečného.
 5. utě vám představíme malé zázraky fauny a flóry v naší zemi
 6. jeřáb sudetský (Sorbus sudetica) Hořec panonský (Gentiana pannonica) borovice kleč (Pinus mugo) zimostrázek alý (Polygaloides chamaebuxus) www.moravskykras.ochranaprirody.cz (glaciálními relikty je i řada druhů hmyzu, savcůči ptáků
 7. Housenky babočky paví oko (Inachis io) dokáží zlikvidovat celé kopřivy. Jižní Čechy, červen 2014. Housenky babočky paví oko (Inachis io) na kopřivě dvoudomé (Urtica dioica). Samice kladou shluky vajíček na spodní stranu listů živné rostliny. Housenky jsou černé s bílými tečkami, na hlavě nemají růžky

Sorbus jeřáb: Autor: L. Čeleď: Rosaceae-růžovité Zařazeno: 31.12.2006 Popis: opadavé stromy nebo keře, listy střídavé, s palisty, jednoduché a pilovité nebo lichozpeřené, květy nejčastěji bílé či také žlutavě bílé, v koncových chocholících nebo latách, češule urnovitá, sepal i petal je 5, petaly jsou okrouhlé nebo vejčité, někdy s krátkým nehtem. V bance explantátů jsou dlouhodobě uchovávány i dosud opomíjené endemitní a reliktní druhy lesních dřevin - např. hrušeň polničku, jabloň lesní, jeřáb oskeruši, jeřáb sudetský, jilm habrolistý, jilm horský, jilm vaz, lípu srdčitou, lípu velkolistou, třešeň ptačí, břízu trpasličí, lýkovec vonný, vrbu.

pyraster /L./ BURGSDORF) a jeřáb sudetský (Sorbus sudetica /TAUSCH/ BLUFF, NEES et SCHAUER) experimentálně stanovovány podmínky pro založení kultur in vitro z dospělých stromů (proces rejuvenili-zace), které tehdy nebyly v odborné literatuře popsány. Byly vyhle-dány a zaevidovány populace vhodné k odběru výchozího materiá cizí slovo odpovídající význam vlastnosti detail; endemit >> rostlina nebo živočich vyskytující se pouze na jednom místě (u nás např. rostl Najdeme zde velké množstí endemické flóry, například dřevinu Jeřáb sudetský (Sorbus sudetica) a také dva zástupce endemické flóry - vřetenovka krkonošská (Cochlodina dubiosa corcontica) a motýl huňatec žlutopásný krkonošský (Psodos quadrifarius ssp. sudeticus) V Krkonoších je rekordní množství sněhu. 1. 2. 2019, 19:45. Na Labské boudě naměřili vědci z Krkonošského národního parku 2,5 metru sněhu, což je o 30 centimetrů více, než činil dosavadní rekord z roku 2005. Výška sněhu se tu měří od poloviny 90. let. Botanik Vojtěch Zavadil měří hloubku sněhu Živé srdce Evropy: Jeřáb sudetský. reklama. NOVA. 08:35. Hotel Hansson IV série , díl 4. 09:25 % Ostrov pokladů (?) [TV film] Další díl/opakování: 20.06.2021 v 17:25 (Nova Cinema) 23.06.2021 v 14:05 (Nova Cinema) 11:50 % Ulice (?) [TV seriál] Další díl/opakování: 16.

SORBUS SUDETICA (Tausch) Bluff, Nees et Schauer - jeřáb

Jeřáb soutěskový (Sorbus portae-bohemicae), rozšíření: České středohoří, znám ze dvou lokalit, z Porta bohemica u obce Litochovice nad Labem a Oparenského údolí u obce Oparno, popsán v roce 2009. Jeřáb sudetský (Sorbus sudetica), rozšíření: Krkonoše Mezi ně náleží především jeřáb sudetský (Sorbus sudetica), zvonek český (Campanula bohemica), lomikámen pižmový (Saxifraga moschata), bedrník skalní (Pimpinella saxifraga subsp. rupestris) a více jak 20 druhů a poddruhů jestřábníků rodu Hieracium Kárpáti jeřáb dunajský ČS C3 Sorbus eximia Kovanda jeřáb krasový ČS C2 Sorbus gemella Kovanda jeřáb džbánský ČS C1 Sorbus graeca (Spach) S. Schauer jeřáb řecký ČS C3 Sorbus hardeggensis Kovanda jeřáb hardecký ČS C4b Sorbus milensis M. Lepší et al. jeřáb milský ČS C1 Sorbus omissa Velebil jeřáb opominutý ČS C1.

Rozšíření vegetac Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská vypracované otázky 32,33) zástupci rodu fagus: čeleď: fagaceae bukovité významné lesní dřeviny. plody, tj. žaludy, bukvice kaštany (včetně klíčících semenáčků

Sorbus sudetica - jeřáb sudetský | Rosaceae - růžovité

Hotely a ubytování - Labský důl. Nejlepší ceny, žádné další poplatky, plaťte přímo na hotelu. Garance stejné nebo nižší ceny Čel.:Scrophulariaceae - krtičníkovité. Popis: Poloparazitická nízká bylina (10-25 cm vysoká), s krátkým oddenkem a přímou nevětvenou lodyhou.Listy nejčastěji přízemní, čepel v obrysu vejčitě kopinatá, 3-5 cm dlouhá, peřenosečná. Květní hrozen hustý, dolní listeny nepodobné listům, kalich vlnatý, nenafouklý Endemit význam Přidat nový komentář Meaning of Endemit. What does Endemit mean? Information and translations of Endemit in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web Ale uznejme rovnou: Vojtěch Filip neřekl, že zločiny bolševiků byly dobrá věc, on jen vyzdvihl význam komunistické revoluce

to je asi v principu jedno, stejně jako chránit nedotčenou krajinu můžeme chránit kulturní krajinu (krkonoše) nebo zpustlou kulturní krajinu (šumava). a musíme si také ujasnit, jestli chráníme něco opravdu výjimečného co jinde není (napadá mě snad jeřáb sudetský), nebo nějakou scabiosu trentu (kugy), případně společenství živé a neživé přírody, které nikde. V lavinovém Labském dole v Krkonoších je rekordní množství sněhu, přes 2,5 metru. Zjistili to dnes vědci ze Správy Krkonošského národního parku (KRNAP), kteří v odlehlém údolí v lokalitě Schustlerova zahrádka měří výšku sněhu několikrát za zimu. Považují to za pozitivní signál pro celé hory. Pokud na jaře sníh odtaje postupně, sníží se v Krkonoších.

Jeřáby v přehledu: Vybíráme podle barev, tvaru, jedlé iLesy ČR: stromem roku 2013 je jeřáb