Home

Russellův paradox příklad

Russell Paradox: pozadí, příklady, formulac

Russellův paradox může být viděn jako příklad stejného důvodu, pouze zjednodušeny. A co víc - množiny nebo podmnožiny množiny? Mohlo by se zdát, že by mělo být více sad, jako všech podskupin samotných souprav Russellův paradox může být považován za příklad stejného odůvodnění, jen zjednodušený. Jaké jsou množiny nebo podmnožiny sady? Zdá se, že by měly existovat více souborů, protože všechny podmnožiny sady jsou sady

Russellův paradox: pozadí, příklady, formulac

Paradox (z řeckého paradoxos - nepodobný, náhlý, neočekávaný) je tvrzení, které spojuje pojmy nebo výroky v běžném slova smyslu si odporující v neočekávaný, překvapivý, ale smysluplný celek. Nesmyslnost paradoxu je pouze zdánlivá. Podobný paradoxu je oxymoron, v němž však nejde o ucelenou myšlenku, ale jen o slovní spojení nebo slova, která se navzájem. Russellův paradox. Russellův paradox je nejznámější z logických nebo množinově teoretických paradoxů. Také známý jako paradox Russell-Zermelo, paradox vzniká v teorii naivních množin zvážením množiny všech množin, které nejsou členy sebe samých

paradox pohybu, paradox stadionu a paradox místa. 3 Infinitezimální poet je souhrnný název pro integrální a diferenciální poet. Jeho předmětem je poítání mezních hodnot, kterým se blíží funkce proměnných veliin, pokud rostou nebo klesají do mezí, blíží-li se nule, nebo rostou nade všechny meze V matematické logice je Russellův paradox (také známý jako Russellova antinomie) paradoxem množiny a teorie, který objevil britský filozof a matematik Bertrand Russell v roce 1901. Russellův paradox ukazuje, že každá teorie množin, která obsahuje princip neomezeného porozumění, vede k rozporům. Paradox již nezávisle objevil v roce 1899 německý matematik Ernst Zermelo

 1. Russellův paradox, který ukazuje, že představa o sadu všech těchto sad, které se neovládají vede k rozporu, byl pomocný ve vývoji moderní logiky a teorie množin. Myšlenkové experimenty mohou také přinést zajímavé paradoxy
 2. Russellův paradox (ten ve skutečnosti není analogický s paradoxem holiče). Paradox vesnického holiče se Russellovi sice přisuzuje, nicméně nikdo mně známý neuvádí pro toto přesvědčivý zdroj. (Známé Russellovo pojednání o paradoxech je Ovšem celý příklad zní.
 3. A paradox, také známý jako antinomie, je logicky protichůdné prohlášení nebo prohlášení, které je v rozporu s jeho očekáváním. Jedná se o prohlášení, které navzdory zjevně platnému uvažování ze skutečných premis vede k zdánlivě protichůdnému nebo logicky nepřijatelnému závěru
 4. Keywords: impredicativity, paradox, theory of types, Russell, Poincaré, Ramsey, vi-cious circle, axiom of reducibility, diagonalization, out-picking principle, potentially constructing principle. Obsah 1 Úvod 6 2 Paradoxy 8 Russellův paradox měl svoji.

Russellův paradox - Wikipedi

Russelův paradox - WikiKnihovn

 1. Úvod do teoretické informatiky (logika) Marie Duží marie.duzi@vsb.cz Úvod do teoretické informatiky (logika)
 2. Úvod do teoretické informatiky Teorie množin, Relace, zobrazení, spočetnost a nespočetnost množi
 3. Protože existují soubory prvků, které nelze považovat za množinu. Jeden takový soubor popsal Bertrand Russell (1872-1970) v roce 1901. Russellův paradox Množina X se nazývá normální, jestliže X ^ X. Nechť N je množina všech normálních množin. Je-li N normální, pak N e A/, a tedy N není normální
 4. Paradoxy naivní teorie množin jsou důkazy sporu v původní Cantorově naivní teorii množin. Všechny tyto důkazy mohou být převedeny na pouhé paradoxy volbou nějaké axiomatizace teorie množin. Objevení paradoxů v naivní teorii množin na přelomu 19. a 20. století zapříčinilo.
 5. arky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, se
 6. Předně, pokud si to dobře pamatuju, nebylo mým záměrem přednést můj důkaz zcela precizně formálně, spíše jsem chtěl přednést jeho náznak, jádro bez formalizace. Ty po mě chceš nyní tu preciznost a formalizaci, což je samozřejmě správně, resp. není to špatně. Nicméně zatím to neučiním, jelikož přiznávám, že formální logiku (resp. záležitosti.

10 Nejdůležitějších Paradoxů (A Co Znamenají) - Psychologi

Russellův paradox: řešení. Bylo poznamenáno, že na konci svého života Frege zcela opustil logiku množin. Toto je samozřejmě jedno z řešení antinomie ve formě souborů: jednoduché popření existence takových prvků jako celku. Kromě toho existují další populární řešení, jejichž základní detaily jsou uvedeny níže Mezi nejznámější paradoxy patří Russellův paradox. Ten můžeme definovat takto: mějme množinu N, která obsahuje právě ty množiny, které neobsahují sebe sama jako svůj prvek.Tedy pokud množina obsahuje sebe sama jako svůj prvek, pak nepatří do množiny N.Pokud neobsahuje sebe sama, pak do množiny N patří. Otázka zní, jestli množina N obsahuje jako svůj prvek množinu. Sémantické paradoxy Paradox lháře Podrobnější článek na toto téma naleznete zde.. Je též označován jako Epiménidův, Eubulidův či paradox Kréťana.Tarski říká, že tento paradox lze formulovat, pokud jazyk umí pojmenovat vlastní výrazy, obsahuje predikát pravdivý a platí logické zákony teorie mnoţin (Russellův paradox, Burali - Fortuno paradox), které způsobily zásadní krizi ve filozofií matematiky. Tato krize vedla k přísné formalizaci teorie mnoţin ( a tím i celé matematiky) - jejím výsledkem byl vznik axiomatických systémů, z nichţ ţivotnos

Tento roztomilý holič se často používá k ilustraci abstraktnějšího puzzle, známého jako Russellův paradox. V roce 1901 matematik a filozof Bertrand Russell (1872-1970) pracoval na jedné z ústředních myšlenek teorie množin , formální metodě pro definování a zpracování sbírek jakéhokoli druhu: pro každou vlastnost je. Pokud si myslíte, že myšlenkový experiment nebo paradox jsou chytré triky vytvořené ad hoc k ohromení, měli byste znovu myslet. Vezměme Schrödingerovu kočku, abychom citovali slavný příklad, (smutný) příběh kočky, která je současně naživu a mrtvá: je to poněkud bizarní myšlenková konstrukce Burali-Fortiho paradox je poznatek publikovaný roku 1897, který spolu s dalšími výsledky podobného typu (označovanými jako paradoxy nebo antinomie) vedl ke krizi klasické naivní teorie množin a jejímu následnému nahrazení axiomatickým systémem.Burali-Fortiho paradox se týká ordinálních čísel Russellův paradox byl poprvé popsán Bertrandem Russellem v roce 1901.Je to nejdůležitější ze všech paradoxů naivní teorie množin, neboť na rozdíl od ostatních, které pracují s poměrně složitými pojmy (prostá zobrazení, Cantorova věta, dobré uspořádání) a mohly by tedy teoreticky být vyřešeny upřesněním definicí těchto pojmů, lze Russellův paradox. Russellův paradox -, jehož eliminace při rekonstrukci Fregova systému vyžadovala přijetí určité strategie, jak se s takovou hrozbou vyrovnat. Russell přichází s teorií deskripcí (1905) a teorií typů (1908) a úzce spolupracuje s A. N. Whiteheadem na dedukci matematiky z čistě logických principů

Vstupní navigaceObsah příspěvkuBibliografieAkademické nástrojeNáhled PDF přátelInformace o autorovi a citaciZpět na začátekCurryho paradoxPrvní. Existují soudy a priori (analytické soudy) příklad stůl je rozprostraněný. a posteriori (syntetické soudy) stůl je hnědý - není zde nutná vazba. Russellův paradox - je možná množina všech množin. Russellův paradox (též Russellova antinomie) je paradox, objevený v roce 1901 Bertrandem Russellem, který ukazuje, že Cantorova intuitivní teorie množin (naivní teorie množin) je vnitřně sporná. Holičův paradox: Holič ze Sevilly holí právě ty ze sevillských mužů, kteří se neholí sami Příklad. Oink-oink, pro prasata. Buzz, pro včely. Klikněte na počítačovou myší. 13- Oxymoron. Oxymoron je paradox, kterého je dosaženo díky juxtapozici slov, jejichž význam je v rozporu. Příklad. Hořká sladkost. Musím být krutá, abych byla laskavá. 14- Paradox. Paradox je stavba, která jde proti zdravému rozumu. Russell objevil paradox, který dnes nese jeho jméno, v roce 1901, pokud by nebyla prvkem sebe sama. Russellův objev vedl k velkému počtu prací o logice, teorii množin, o filozofii a o základech matematiky. Nejznámější příklad Russellovy analytické metody se týkal použití popisů a vlastních jmen

Paradox - Wikipedi

Pravda a paradox: úvod do problematiky Jiří Raclavský, Filozofická fakulta MU Brno Pro příklad vzpomeňme exaktní pojem ryby (tedy piscis), který nezohlednil naši intuici, že velryby jsou (velké) ryby. Jistěže je žádoucí, aby byly potlačeny pouze ty intuice, které jsou slabé, neprůkazné, minorit Cesare Burali-Forti byl první, kdo uvedl paradox: paradox Burali-Forti ukazuje, že souhrn všech pořadových čísel nemůže tvořit množinu. Velmi brzy poté Bertrand Russell objevil Russellův paradox v roce 1901 a Jules Richard objevil Richardův paradox. Zermelo poskytl první sadu axiomů pro teorii množin Paradoxy naivní teorie množin Paradoxy naivní teorie množin jsou důkazy sporu v původní Cantorově naivní teorii množin.Všechny tyto důkazy mohou být převedeny na pouhé paradoxy volbou nějaké axiomatizace teorie množin.. Objevení paradoxů v naivní teorii množin na přelomu 19. a 20. století zapříčinilo prudký rozvoj matematické i obecné logiky a samozřejmě také. Richardův paradox Russellův paradox Paradox lháře Portály: Matematika. WikiMatrix. Znáte Epimenidesův paradox lháře? OpenSubtitles2018.v3. Paradox lháře: člověk, který o sobě říká, že lže, buď lže a tedy nelhal, anebo skutečně lhal, a pak mluví pravdu Následující příklad ukazuje, že výběr codomainu je důležitý. Předpokládejme, že existují čtyři objekty A = {koule, auto, panenka, pohár} a čtyři lidé B = {John, Mary, Ian, Venus}.Možný vztah na A a B je vztah je ve vlastnictví, daný R = {(míč, John), (panenka, Mary), (auto, Venuše)}.To znamená, že John vlastní míč, Mary vlastní panenku a Venuši vlastní.

Nejužitečnější anglicko-český slovník na světě. Anglický výkladový slovník s českými překlady, s ozvučenou výslovností a s ukázkovými větami Toto je soubor v archivech Stanfordské encyklopedie filozofie. Foto Larry BurrowsBertrand RussellPoprvé publikováno Čt 7. prosince 1995; věcná revize po 29. března 2010Bertrand Arthur William Russell (b.1872 - d.1970) byl britský filozof, logik, esejista a sociální kritik nejlépe známý pro svou práci v matematické logice a analytické filozofii 7 nejneuvěřitelnějších loupeží historie, od D.B. Cooper K loupeži Lufthansy. Od důmy lných bankovních loupeží, a v té době pár zlomy lných zlodějů upevnilo límcovou bombu kolem krku doručovatele pizzy, až po propracovanou mafián kou Luf Historie . Moderní studie teorie množin byl iniciován Georgem Cantorem a Richardem D edekind v 70. letech 19. století. Objev paradoxů v naivní teorii množin , jako je Russellův paradox , však vedl k touze po přísnější formě teorie množin, která by nebyla tyto paradoxy.. V roce 1908 navrhl Ernst Zermelo 15>první teorie axiomatické množiny , teorie Zermeloovy množiny dovolují detekovat paradox v různých formálních systémech. Proto vedle Russellova logicismu paradoxy ve své době podnítily přínosnou reakci na-příklad i v rámci Hilbertovy školy v podobě axiomatizace teorie množin Ernsta Zermela, jež byla publikována v roce 1908 a stala se klíčovou pro ná-sledující matematickou praxi

Každopádně Žižek prostě apeluje na to, abychom tohle prolínání mezi věcma nepřehlíželi. Jestliže tedy například matematici vidí problém v množině množin (viz známý Russellův paradox), Žižek v tom naopak spatřuje řešení většiny problémů. ____ (ii) Druhým Žižkovým mocným myšlenkovým pilířem je propast. Článek rozvíjí ideu Wittgensteinovy filosofické gramatiky a na příkladu její aplikace v hudbě ukazuje, jak Wittgenstein využívá pojmu přehledného znázornění ve vymezení filosofie jako něčeho, co nemůže být smysluplně vyřčeno. The paper elaborate

DifferBetween rozdíl mezi paradoxem a rozpore

Vennův diagram je schematické znázornění všech možných vztahů několika podmnožin univerzální množiny. Diagramy se používají k výuce základní teorie množin a k ilustraci jednoduchých vztahů množin v pravděpodobnosti, logice, statistice, lingvistice a informatice. Vennův diagram používá k reprezentaci množin jednoduché uzavřené křivky nakreslené v rovině, tyto. Terapie filosofie pravdou - Část 2. Jiří Fuchs. 1. Noetická sebereflexe versus rakovina myšlení. V minulé lekci jsme narazili na slabý bod moderních filosofů, který se zároveň stává bodem obratu i v hodnocení jejich výkonů. Připomeňme si, v čem spočívá a čeho se týká Rozvrh ZS 2019/2020 Funkcionální analýza 1 (NMMA401p) - přednáška Texty k přednášce: verze k tisku, prezentace.Poslední úprava 19.3.2020. 1. přednáška (1.10.2019) - topologické vektorové prostory - základní definice, vlastnosti systémů okolí, topologické oddělování 2. přednáška (7.10.2019) - důkazy charakterizace vektorových topologií a topologického. Viz též příklad 2.2. Příklad 8.2. Množina přirozených čísel N, množina celých čísel Z, množina racionálních čísel Q i množina všech reálných čísel R je relací standardního uspořádání ≤ÿ lineárně uspořádána. Jako příklad lineárního uspořádání může posloužit také lexikografické uspořádání

Vlastník jednotky = člen SVJ (ve stanovách SVJ) jsme na Portálu SVJ, v nadpisu tazatel navíc píše zřetelně o stanovách SVJ.. I přesto zde někteří (Magda, Lake) opakovaně uvádí, že za shora uvedených předpokladů může být vlastník jednotky nečlen SVJ či člen nevlastník, aniž by svá tvrzení jakkoli doložili Čistá matematika je studium matematických konceptů nezávisle na jakékoli aplikaci mimo matematiku . Tyto koncepty mohou pocházet z reálných problémů a získané výsledky se mohou později ukázat jako užitečné pro praktické aplikace, ale čistí matematici nejsou těmito aplikacemi primárně motivováni. Místo toho je odvolání přičítáno intelektuální výzvě a. In the paper I want to argue for the notion of anal ytical philosophy that does not see it as an enterprise defined by some new topics, but as an old project guided by a specific approach, the so-called linguistic turn, which will turn out to be th I. Pojmové schéma, dané a jejich určitý vztah. Příklady pojmového schématu v naší interpretaci D. Davidsona rozumíme jazykové (s jazykovými výrazy probíhající) (1) poznání, myšlení, pojetí, jazykový pojem, soud, koncept, jazykovou myšlenku, mysl, perspektivu atd.(Co by do případného atd. patřilo - a zda něco, necháme otevřeno.

Title: Snímek 1 Author: XY Last modified by: Acer Created Date: 6/7/2012 11:39:43 AM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3 Spisovatel, filosof, umělec, biolog, dadavědec (katalyzátor epistemologického anarchismu), ekofarmář... Články; Knihy; Videa; Novotvary; Knihovnička; Umění. Nastavení ústředny DigiPlex Paradox Section: 100 = ***** Paradox Section: 101 = 010 - User Code Disarmed Paradox Section: 102 = 000 - User Code is in 0 - 255 Code Bank Paradox Section: 103 = 001 - Starting User Number Paradox Section: 104 = 001 - Ending User Number V systému Control4 pak nastavte reakci na aktivaci virtuálního PGM č. 1 Komentáře . Transkript . Cvičení z diskrétní matematik Zkontrolujte 'paradox' překlady do katalánština. Prohlédněte si příklady překladu paradox ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku

Russellův paradox - Russell's paradox - xcv

Petr Bittner: Jak Miloš Zeman lhal pro lidi Kdo se zúčastnil některého z vystoupení Miloše Zemana při jeho návštěvě Jihomoravského kraje, mohl být svědkem salvy lží, ale i upřímného zájmu o ty, kterým se zbytek světa nemá čas věnovat Pro ty, kdo nevědí, o čem to vlastně mluvím: iCollege je taková nekonvenční instituce, kterou před časem založilo deset lidí nespokojených s tím, jaké vzdělání se nabízí mladým lidem, kteří chtějí dělat jakýkoli moderní byznys. Vytvořili jsme proto model jednosemestrálního kursu, který to zkouší napravit V základy matematiky, Russellův paradox (také známý jako Russellova antinomie), objeven Bertrand Russell v roce 1901, ukázaly, že některé pokusy o formalizaci naivní teorie množin vytvořil Georg Cantor vedl k rozpor.Stejný paradox objevil v roce 1899 Ernst Zermelo ale nezveřejnil myšlenku, která zůstala známá pouze David Hilbert, Edmund Husserla další členové Univerzita. Russellův pád byl smutný a hluboký: ze vznešených ideálů universálního křesťanského bratrství v Kristu k neskromnému, ba až nestoudnému sektářství. Bohužel přitom zjišťujeme, že se nejednalo o přechodný lapsus, ale o postupný vývoj v celkovém postoji, jak to dokazuje i materiál otištěný ve Strážné věži o. A paradoxu , také známý jako antinomie , je logicky protichůdné prohlášení nebo prohlášení, které je v rozporu s očekáváním člověka. Jedná se o prohlášení, které navzdory zjevně platnému uvažování ze skutečných premis vede k zdánlivě protichůdnému nebo logicky nepřijatelnému závěru. Paradox obvykle zahrnuje protichůdné, ale vzájemně související prvky.

Russellův paradox - je možná množina všech množin je možná množina všech množin, která al v teorie množin, svaz (označeno ∪) sbírky sady je množina všech elementy ve sbírce. Jedná se o jednu ze základních operací, pomocí kterých lze sady kombinovat a vzájemně se vztahovat. Vysvětlení symbolů použitých v tomto článku naleznete v části tabulka matematických symbolů

Paradox - Paradox - abcdef

Příklad selhání hladového algoritmu v optimalizační úloze (nalezení největšího součtu v grafu). Russellův paradox (též Russellova antinomie) je paradox, objevený v roce 1901 Bertrandem Russellem, který ukazuje, že Cantorova intuitivní teorie množin (naivní teorie množin) je vnitřně sporná Dám Vám konkrétní příklad pro Váš způsob argumentace: já teď například prohlásím, že pan Jiří Nushart objektivně neexistuje. A že předpoklad jeho reálné existence je čistě záležitostí (osobní) víry. Že tedy víra v jeho neexistenci je stejně tak důvodná, jako víra v jeho existenci Nekonečno Matematika, fyzika a mýtus nekonečna • • • Od Heha po Bolzana Nekonečn

Paradox - Parado

 1. Závěr bych chtěl k zamyšlení věnovat průpovědi darovanou mě mladým Američanem jako příklad v Americe ústně rozšiřované myšlenkové produkce : To nejlepší, co vynalezl Bůh, je láska, to nejlepší, co vynalezl ďábel, je náboženství a církevnictví. Za dva tři roky se prý bude znova sčítat obyvatelstvo
 2. Princip matematického důkazu. Lze tvrdit, že pojem rigorózního matematického důkazu je tím, čím se matematika výrazně vyděluje ze spektra ostatních vědeckých disciplín.Matematický důkaz je totiž na rozdíl od důkazů v jiných oblastech lidského konání (např. v právu, přírodních vědách atd.) alespoň principiálně nezpochybnitelný
 3. Čekal jsem něco jiného — knihu, který ty experimenty formou vyprávění rozebere; komentář k nim. Ten tam není ani trochu, jde spíš o čítanku; slavné myšlenkové experimenty (čínský pokoj, tlustý muž a drezína, ale také Russellův paradox holiče a dávné myšlenky až po antiku) jsou citovány v původním znění
 4. Spisovatel, filosof, umělec, biolog, dadavědec (katalyzátor epistemologického anarchismu), ekofarmář..

DifferBetween paradox vs ironie vs oxymoro

 1. Vypracované otázky ke státní závěrečné zkoušce na FIT VUT v Brně v roce 2013 - fit-isz/kostra.tex at master · Jakuje/fit-is
 2. Pro tento účel citujme jednoduchý příklad, který uvádí Quine (1992, 96-97 [str. 105-106 českého překladu]). Tento příklad pochází od francouzského matematika Poincarého a váže se k diskusi o tzv. ne-eukleidovských geometriích 12
 3. Hertzsprungův-Russellův diagram zachycující vztah mezi absolutní hvězdnou velikostí a spektrálním typem pro jednotlivé hvězdy jako první předložil v roce 1913 uznávaný HENRY NORRIS RUSSELL (1877-1939)
 4. Jako příklad definice třídy si uvedeme Sale-Offer (nabídka prodeje) z Enterprise Ontology [5]. Třída je vymezena nutnou a postačující podmínkou (iff-def); tato podmínka je vyjádřena jako konjunkce dvou podvýrazů: kupříkladu dokázali, že reifikace může vést na Russellův paradox. Někdy se i samotná deskripční.

Paradox sta slov - Wikipedi

Russellův paradox. Russellův paradox (též Russellova antinomie) je paradox, objevený v roce 1901 Bertrandem Russellem, který ukazuje, že Cantorova intuitivní teorie množin (naivní teorie množin) je vnitřně sporná. Příklad nosníku v rovnováze, suma sil i momentů je rovna nule. Statika je částí mechaniky, která se. Paradox Algolu 190. Rocheovy plocha a klasifikace těsných dvojhvězd 191. Vývojový scénář. Konzervativní přetok látky 193. Neutronové hvězdy a černé díry v interagujících dvojhvězdách 196. 6.7 Literatura, úlohy 197. Použitá a doporučená literatura 197. Úlohy, problémy 198. 7 Fyzika proměnných hvězd 200. Definice 20

is.muni.c

Příklad: Zahřívání ocele je nutnou podmínkou toho, že se ocel natahuje. Z daného příkladu by mělo být zřejmé, že pokud c je postačující podmínka e, e je nutná podmínka c. Jiným příkladem nechť je: Přítomnost kyslíku je nutnou podmínkou života a život je proto postačující podmínkou přítomnosti kyslíku A naopak, můžeme použít dva deskriptivní výrazy, které referují k témuž objektu (viz Fregeho příklad s výrazy Večernice a Jitřenka, které se oba vztahují k Venuši - srovn. sešit VII.), jejichž význam se liší, neboť znamenají vždy cosi jiného (Sinn, fregeovský smysl)

Existence jako vlastnost. Chtít dokázat, že něco je, je vůbec obtížné, a odvážlivec, který se o to pokouší, má tu potíž, že ho rozhodně žádná sláva nečeká.. Soren Kierkegaard, Filosofické drobky, s. 56. Reflexe pojmu existence má ve filosofii dlouhé d ějiny. První etapa byla ve znamení pojetí, podle něhož. 3) Pokud jde o můj nefalšovaný platonismus, není o nic více nefalšovaný než Russellův vlastní platonismus z roku 1921, kdy v Üvodu (ke své Matematické filosofii) napal: Logika se zabývá reálným světem tak skutečně jako zoologie, i když se zabývá jeho abstraktnějšími a obecnějšími jevy Uvažme dále Russellův klasický odstavec (6): Naive realism leads to physics, and physics, Novověká přírodověda jakožto speciální příklad tzv. ekleziomorfní struktury tudíž pokračuje v obhospodařování archetypů, prostriedkami ľudskej mysle predstavuje evidentný paradox:.

Mezi filosofií a matematikou 5 Logika 20. století: mezi filosofií a matematikou Výbor textů k moderní logice K vydání připravil a úvodními slovy opatřil Jaroslav Peregrin 2006 Mezi filosofií a matematiko FIL901 - Filosofie a metodologie věd

Hvězdy. Na polovině nebeské klenby rozeznáme okem asi 3000 hvězd. Ovšem jen za mimořádných podmínek v naprostém temnu a skvělých atmosférických podmínkách. Slabé hvězdy zpozorujeme až po jistém úsilí (to platí i v dalekohledu). Hvězdy se rodí z mezihvězdného plynu. Je-li oblak dost hustý, začne se pozvolna. Přestože velká část zde podaných tezí se stala součástí pozdějšího vývoje moderní logiky, celková stavba tohoto systému byla zpochybněna již v r. 1902 B. Russellem, který odhalil v jeho základech logický paradox. Frege oddělil důsledně logiku od psychologie Historické poznámky. (2) Giuseppe Peano (1858-1932) doporučil na mezinárodním matematickém kongresu v Paříži (rok 1900) mladému Bertrandu Russellovi (1872-1970) studovat Fregeho práce. Russell v roce 1901 objevil inkonzistenci ve Fregeho systému (Russellův paradox), současně plně docenil Fregeho myšlenky Doplňující otázky byly na inverzní kód, hexadecimální soustavu, reprezentaci čísla s plovoucí čárkou, axiomy Boolovy algebry (dva mi na papíře chyběly); k inf otázce na definici množiny, Russellův paradox, diagonalizaci, co je to relace ekvivalence, přesná definice surjektivity. Co mě překvapilo