Home

Učivo pro 5 ročník

15. - 19. 6. 2020 učivo a úkoly najdete zde: ANGLICKÝ JAZYK 5 - osmisměrka ZOO MATEMATIKA 5 - pracovní list PŘÍRODOVĚDA 5 UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 5. ROČNÍKU VLASTIVĚDA - EVROPA - podnebí, rostliny a živočichové, hospodářství, obyvatelstvo, cestování INFORMATIKA 5. 8 Učivo pro 5. ročník Vytisknout zs.bukovina@seznam.cz +420 516 439 269. 5. ročník. VÝUKA DOMA. Učivo na celý rok Úvod. Úvodní hodina Organizace výuky Provozní řád ICT učeben Zápis do sešitu; Zásady správného používání internetu. Desatero bezpečného internetu Desatero bezpečného internetu Kraje pro bezpečný interne Výuka online, Procvičování učiva pro žáky 1. až 5.ročníku v Základní škole Jehnědí. Předměty: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka.

Učivo a Úkoly Pro Žáky 5

Do výuky pro 1.stupeň ZŠ. MATEMATIKA - 5. ROČNÍK: 1.pololetí: 2.pololetí: Početní výkony a jejich pojm Učivo 27. 4. 2021. 1. Procvičuj a opakuj slovní zásobu. 2. Procvičování vazby von - bis zu. uč. 51 / 12; napiš do sešitu Deutsch 5 vět podle vzoru v učebnici (Tanja, Vati, Max, Opa, Mutti) pošli ke kontrole na můj email do 28. 4. do 14.0

uČivo a Úkoly pro ŽÁky 3. roČnÍku 1. - 5. 3. 2021. anglickÝ jazyk 3 uČivo a Úkoly pro ŽÁky 3.roČnÍku. uČivo a Úkoly pro ŽÁky 3. roČnÍku 22. - 26. 2. 2021. anglickÝ jazyk 3 - pracovnÍ listy anglickÝ jazyk 3 uČivo a Úkoly pro ŽÁky 3.roČnÍku. uČivo a Úkoly pro ŽÁky 3. roČnÍku 15. - 19. 2. 202 VÁVROVÁ, Kamila. Závěrečná práce z českého jazyka pro 5. ročník. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 12. 10. 2010, [cit. 2021-08. Přírodovědné učivo pro žáky 5. ročníku obsahuje základní informace o sluneční soustavě, hvězdách, souhvězdí, výzkumu vesmíru. Přináší poučení o některých globálních problémech naší planety. Rozsah tématu: 8 až 10 vyučovacích hodin. Výstupy pro žáka: - seznámí se s problematikou vzniku Země a života -.. Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo matematiky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází výukové materiály určené k vysvětlení učiva matematiky 8. ročníku. Všechny výukové materiály vytvářela Mgr. Jitka Syrová od roku 2011 Učivo pro 5. ročník na 20. 3. Vážení rodiče, posílám páťákům zadání práce na zítra formou dopisu. Pokud to bude možné, vytiskněte jim je, aby si je v klidu mohli přečíst a vypracovat. Záměrně jsem neposílala nic na dnešek, je krásně a určitě je důležité, aby si děti užily sluníčka a pobyt venku

1. díl učebnice matematiky pro 5. ročník ZŠ. Učebnice byly před vydáním ověřovány na školách. Učivo je metodicky, didakticky i myšlenkově propojené a cyklicky procvičované. Zpracování umožňuje diferencovaný přístup k žákům s rozdílnou kvalitou znalostí Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo matematiky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází výukové materiály určené k vysvětlení učiva matematiky 9 ročníku. Všechny výukové materiály vytvářela Mgr. Jana Presová od roku 2013 Matematika pro 5. ročník - 1. díl 2009, Josef Molnár. Poslední učebnice řady završuje výuku dle RVP pro 2. vzdělávací období 1. stupně na ZŠ. Učebnice splňuje základní požadavek RVP na to, aby učivo pro děti nebylo odtažitým abstraktním modelem, ale dovolilo přímou praktick.. Probírané učivo pro nepřítomné - 1.ročník - 17.5.2018. PS ke Slabikáři s.56 - čtení.

Probírané učivo pro nepřítomné -ČAS-2.ročník- 2.5.2018 (02.05.2018) Domácí úkol ČJ a M 2. ročník (28.04.2018) Domácí úkol ČJ 2. ročník (25.04.2018 Vlastivěda pro 5. ročník Pracovní sešit . Přináší řadu zábavných úkolů i přílohu k vystříhání a práci s mapou. Při luštění slepých map si žáci procvičí základní orientaci na území naší vlasti a v Evropě. V závěru naleznete shrnutí učiva 1. - 5 Matematika pro 3. ročník ZŠ, jednodílná - Růžena Blažková, Květoslava Matoušková Literatura pro základní školy Většina úloh z trojdílné učebnice byla zařazena do učebnice jednodílné, avšak vzhledem k obsahovým i grafickým odlišnostem nedoporučujeme oba typy učebnic kombinovat Fortuna Matematika pro 2. ročník ZŠ - 2. část - Pracovní sešit . Jeden z dílů ucelené řady matematiky od 1. do 9. ročníku ZŠ, která byla vytvořena pod jednotným vedením hlavní autorky. Učebnice zpracované podle vzdělávacího programu Základní škola byly před vydání

Kategorie: Literatura pro základní školy. Učebnice matematiky pro 5. ročník ZŠ podle RVP ZV. Učebnice se zapracovanými posledními úpravami RVP. Zpřehledňuje počítání v oboru přiroz. čísel a rozšiřuje ho do milionu i přes milion. Najdete v ní učivo zlomků i prvky finanční gramotnosti Učivo pro nemocné. Učivo od 31. 5. 2021 - 11. 6. 2021. 1. Procvičujeme slovní zásobu. uč. 27; 2. Určování času. uč. 28 / Wann? uč. 29 / 2 - umíme.

Učivo pro 5. ročník - Oficiální stránka Základní školy ..

Učivo pro 5. ročník. Zpět: Pro zobrazení níže uvedených dokumentů musíte mít nainstalovaný program Adobe Reader. Subtropický pás. Rostliny subtropického pásu (Mgr. M. Vyskočilová) Živočichové subtropického deštného lesa (Mgr. M. Vyskočilová) Tropický pás Učivo pro 5.ročník - 18. - 22.1.2021 Matematika : Procvičování učiva - Dělení dvojciferným dělitelem-zasílám 10 příkladů - spočítejte do čtvrtka -budeme kontrolovat při videokonferenci Zaokrouhlování - zasílám cvičení na procvičení - vypracujte do pátku - budeme kontrolovat při videokonferenc

Učivo pro 5.ročník - 25. - 28.1.2021 PÁTEK - pololetní prázdniny Matematika : Procvičování učiva - Dělení dvojciferným dělitelem-zasílám 10 příkladů - spočítejte do středy -budeme kontrolovat při videokonferenci Zaokrouhlování - zasílám cvičení na procvičení - vypracujte do čtvrtka - budem Národní obrození - dějepisné učivo, 5.ročník. Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely

16.5.2016 - (27) Téma Antivirové programy, UČIVO: ochrana před malwarem, antivirový program, nejpužívanější antiviry 23.5.2016 - (28) Téma Shrnutí a opakování, DÚ: Najdi na internetu nějaký článek s aktuálním porovnáním kvality antivirových programů Škola Nové Město u Úkoly pro 5. ročník, od 1.2. do 5.2. Škola Nové Město u Úkoly pro 3. ročník, od 1.2. do 5.2. Škola Nové Město u Nástup žáků Základní školy Nové Město v pondělí dne 25.5.2020; Škola Nové Město u Úkoly 4. třída 27. 4. - 30. 4. 2020; Škola Nové Město u Úkoly 5. třída 27. 4. - 30 Učivo pro 9. ročník: 1. - 5. 3. 2021 Učebnice: Fyzika 5: str. 80-86: Práce plynu, Tepelné motory: přečíst; přepsat nebo vlepit Mezi židovským obyvatelstvem se pro vyvražďování Židů rozšířilo hebrejské slovo šoa, které znamená úplné zničení. Jako první britský poslanec Samuel Elejchom použil 23. března. Úvod › Seznam pomůcek pro 5. ročník. Seznam pomůcek pro 5. ročník. Pomůcky do 5. ročníku - školní rok 2021/2022-Doplňky k sešitům. úkolníček (formát A5) lenoch - malý A5 (2 ks), velký A4; fólie na vkládání listů - malá A5, velká A4; Učivo pro chybějící. Tabulka přináší ucelené učivo Přírodovědy 5. třídy. Učivo je rozfázované podle RVP ZV - člověk, základní podmínky života, sluneční soustava, jednoduché stroje a zařízení, měření a veličiny, výroba a krajina podle využití. Přehledová tabulka slouží pro žáky prvního a druhého stupně

5. ročník :: ICT - D

www.brumlik.estranky.cz - Přírodověda - 5.roční

 1. Oficiální stránky ZŠ a MŠ Zubčice. Vážení rodiče, výpisy pololetních vysvědčení žáků, kteří jsou v současné době na distanční výuce, budou připravena v tištěné podobě v zalepených obálkách ve čtvrtek 28
 2. Vlastivěda pro 5. ročník. 14. Kontrolní práce - Od pravěku až poVelkomoravskou říši . Vlastivěda pro 4. ročník. 15. Evropa - opakování . Formou písemné práce si žáci zopakují učivo o znalostech Evropy - poloha, pohoří, vodstvo, podnebí. Vlastivěda pro 5. ročník - opakování. 16. Česká republika - opakován
 3. Nová publikace Procvičování učiva pro 5. ročník ZŠ přináší učitelům prvního stupně kopírovatelné pracovní listy pro vzdělávací oblasti Český jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace a Člověk a jeho svět, které jsou navrženy pro okamžité použití ve třídě
 4. 5.ročník 15.1. 2021 Téma: Procvičování učiva unit 2. Učivo: sloveso být, přivlastňovací zájmena, přivlastňovací pád, otázka yes/no Cíl: upevníš si učivo z 2.unit Zadání a úkoly: pro nepřipojené - zde si zkontroluj domácí úkol. Dokonči pracovní sešit (str.19) a pošli do 14h
 5. Český jazyk 5 - Učebnice pro 5. ročník . NNS · 2021 · knihy - paperback · 144 stran. 153 Kč Popis; Podrobnosti; Nová učebnice Český jazyk 5 je zpracována v souladu s RVP ZV. Doplňují ji pracovní sešity Český jazyk 5, 1. a 2. díl (kódy 5-76, 5-77). Učebnice obsahuje opakování a další procvičení učiva z předešlých.

5. ročník. Precvičujeme matematiku 5. ročníka . Testy z matematiky vytvorené v programe Hot Potatoes . Prirodzené čísla . Precvičujeme učivo 5 . Precvičujeme učivo 6 . Precvičujeme učivo 7 . Precvičujeme učivo 8 (Testy Precvičujeme 1 až 8 pripravila p. uč. Megyesiová) Testy do prímy 1 Přehledová tabulka učiva - přírodověda pro 5. ročník. Jana Dolejšová. Přehledně zpracovaný přehled učiva pro pedagogy podle potřeby žáků. Přehledová tabulka - Přírodověda II. - učivo 5. třídy základní školy. Tabulka přináší ucelené učivo Přírodovědy 5. třídy. Učivo je rozfázované podle RVP ZV. Diktáty, testy a hry pro 5. ročník. Pracovní sešit je moderní publikací poskytující široký výběr diktátů, úloh a her, ve kterých si žáci procvičí pravopisné jevy vyučované v daných ročnících. Diktáty jsou tří typů - úvodní diktáty doprovázené úlohami, na kterých si žáci nejdříve dobře procvičí.

Učební osnovy pro pátou třídu Školík

Učivo pro 9. ročník: 3. - 7. 5. 2021 Matematika _____ Koule (vyřešíme při videokonferenci v pondělí 3.5. a v úterý 4.5. a ve čtvrtek 6.5.) - otáčením kruhu kolem jedné libovolné osy souměrnosti se ohraničí část prostoru, kter VLASTIVĚDA pro 5. ročník. Jedná se o důkladně přepracovaný původní pracovní sešit Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k vlastivědnému učivu pro 5. ročník se záměrem respektovat cíle a požadavky RVP. Vlastivěda 5 je pracovní učebnice (jsou zde jak výukové texty zahrnující teorii, tak množství úkolů. Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na http://www.matyskova-matematika.cz/ Použitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F. Matematické minutovky pro 5. ročník/ 2. díl - 5. ročník - Hana Mikulenková, Josef Molnár která jim umožní sebejistěji a s volnou myslí přijímat složitější učivo vyšších ročníků. Zvlášť zajímavé jsou tyto sešity pro žáky, kteří se připravují ke zkouškám na víceletá gymnázia

učivo informatika 5

 1. Matýskova matematika pro 5. ročník se podobně jako v případě 4. ročníku skládá ze tří učebnic a tří pracovních sešitů. K jednotlivým učebnicím a pracovním sešitům jsou vytvářeny i multimediální interaktivní učebnice (MIUč+), včetně žákovských licencí tak, aby žáci v případě zájmu mohli probíranou látku procvičovat zábavnou interaktivní formou i.
 2. Nabízíme učebnici Český jazyk pro 5. ročník ZŠ praktické - Učebnice od autora/ů Stanislava Borejová z nakladatelství Septima
 3. MATEMATIKA PRO 5. ROČNÍK - Josef Molnár; Hana Mikulenková Učebnice splňuje základní požadavek RVP na to, aby učivo pro děti nebylo odtažitým abstraktním modelem, ale dovolilo přímou praktickou aplikaci. Teprve ta dětem umožní pochopit základní matematické vztahy ve světě kolem nás a rozvíjet je a smysluplně a.
 4. Toto učivo je hrozně důležité pro další pochopení velkých čísel. Hrajte třeba na obchod! ( ale ne stylem : babi, platím kartou, jo). Dobře je to udělané i na internetu -stránky Školákov . Matematika pro 1, ročník - číselná řada 0 - 20, ( Mořský svět, Mince, Perníková srdce) Čtení. Slabikář str. 47 až 52.
 5. Pomůcky a potřeby pro 5. ročník Aktovka : krabička na svačinu, láhev na pití, penál, plastové desky na kopírované materiály. Přezůvky (doporučuji bezpečnou obuv se světlou podrážkou)
 6. Předmět:Vlastivěda Ročník:5 Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová... 26.08.2013 17:19 Tělesná výchov
 7. Základní škola Dobřany. Ahoj děvčata a kluci,. učivo na 3. 5. - 7.5.. Pondělí : Vypočítej : 4 355 : 19, 28, 38, 49, 57, 68, 79, 88, 95 Matematika učebnice.

Umíme česky - Online procvičování češtin

 1. 5. ročník Týden od 4.5. do 10.5.2020 Český jazyk Učivo: Skloňování přivlastňovacích zájmen -prohlédni si oranžovou tabulku na str. 107-podle této tabulky doplňuj tvary přivlastňovacích zájmen, tabulka napoví s řešením: 107/ 1-prohlédni si žlutou tabulku: Podle kterého vzoru se skloňuje zájmeno její
 2. Matýskova matematika pro 5. ročník, 1. díl (učebnice) - František Novák, Miloš Novotný . V 1. dílu učebnice je nejprve systematicky zopakováno dříve probírané učivo, na ně plynule navazuje učivo, které je nové nebo lehce rozšiřuje dříve probranou látku
 3. Učivo je určeno pro žáky 5. ročníku. 15. Procvičování násobilky č. 2 a 3 . Žáci si procvičí násobilku, součet a rozdíl. Učivo je vhodné pro žáky 2. ročníku. 16. Vánoční matematika . Číselná řada, numerace v oboru 0 - 7, procvičování, sčítání a odčítání v oboru do 7. Určeno pro 1. ročník. 17.
 4. Matematika Násobilka 1 - 8 MPS: str. 5, 6, 7 MM: str. 17, 18/35 Pracovnlí list násobení a dělení 8 Český jazyk Věta, větný celek, věta jednoduchá a.
 5. Karin Šulcová: Lidé kolem nás pro 4. a 5. ročník ZŠ 4. a 5. ročník Přehledně členěná učebnice zprostředkovává v tematicky řazených kapitolách učivo občanské výchovy. Získávané vědomosti a dovednosti jsou zřetelně strukturovány grafickým rozložením učebnice: rozšiřující učivo uváděné především na bo..

Předběžné učivo 9.2. - 20.2.2015 10.02.2015 14:06 Slabikář - do strany 47 Písanka 2 - do strany 39 (celá) Matematika - do strany 34 Prvouka - strana 43, 44, 4 Odkaz na televizní vysílání 5. ročník. 10. týden - Jednoduché a složené tvary sloves. Slovesa pro čtvrťáky Pracovní list, který může sloužit k procvičování nebo prověřování znalostí. Osoba, číslo, čas Prezentace je určena pro žáky 5. ročníku. Žáci si zopakují určování mluvnických kategorií sloves Přírodov ěda v 5. ro čníku září - říjen učivo výstupy pom ůcky Rostliny, houby, živo čichové Životní podmínky Tříd ění organism ů Zem ě ve vesmíru Základní globální problémy Tříd ění známých druh ů organism ů. Rozši řování poznatk ů o rostlinách výtrusných a semenných Angličtina pro 5. ročník - témata: sport, nábytek/dům/byt, zdraví/tělo, čas, I can run, My town, přítomný čas průběhový, přítomný čas prostý, minulý čas, Učivo 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Historie Kontakty Hledat. ZŠ a MŠ Zbečník. Zbečník 210 Hronov 549 31 Kancelář škol

výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky charakterizuje svými slovy vývojové etapy historie naší vlasti popisuje způsob života lidí v různých etapách naší historie Vlastivěda pro 5. ročník e. umí vyjmenovat a nalézt na mapě jednotlivé kontinent okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky 1 Hudební výchova pro 5. ročník výstupy 2 Zazpívá písně v tomto rozsahu a sanží se - 5. ročníku, reaguje na ně při hudební produkci orientačně se seznamuje s předznamenáním, akordy a intervaly í y y Učivo pro chybějící. Menu Úvod; Seznam pomůcek pro 5. ročník; Informace pro rodič Procvičování pravopisu pro 5. ročník; Barevné úlohy z češtiny pro 5. ročník; na kterých si žáci nejdříve dobře procvičí učivo, diktáty s vynechanými písmeny a bez vynechaných písmen. Texty jsou vytvořeny tak, aby byly pro děti motivační, a jsou doplněny vyznačenou náročností a prvkem sebehodnocení Doporučená četba pro 5. ročník. Povinná četba na každé pololetí čítá dvě knihy. Níže máte k dispozici seznam doporučené literatury. Z této nabídky si vyberte alespoň jednu knihu na každé pololetí. Ostatní knihy si můžete zvolit podle svého

Tento diktát se zaměřuje na pravopisné jevy pro žáky 4. a 5. ročníku základní školy, ale zcela určitě ho využijí pro zdokonalování svých znalostí i žáci vyšších ročníků. Jestliže celé cvičení splníte, tak v nabídce máme mnoho dalších souhrnných diktátů.A i ty se vám mohou počítat do vašeho studentského profilu Výuková videa pro Matýskovu matematiku naleznete zde: ročník: 1. díl, 2. díl , 3. díl (Aktualizované vydání 2018-2019) ročník: 4. díl, 5. díl (Aktualizované vydání 2019-2020), 6. díl (výuková videa pro aktualizovaný 6. díl se nyní připravují, ta již hotová jsou k dispozici zde) ročník: 7. díl, 8. díl. Matematika pro 5. ročník ZŠ je aplikace obsahující testy a hry k procvičení učiva matematiky v 5. ročníku.. Číselný obor: Přirozená čísla 1→1 000 000 000 a nula. Zlomky a desetinná čísla (max. 2 des. místa 5. PŘEDPONY, UČIVO PRO 8. ROČNÍK, CVIČENÍ VE WORDU. Jedná se o pracovní list, který je určen na procvičení předpon s-/se-, z-/ze-, vz-. Žáci mají za úkol nejenom doplnit správnou předponu, ale vysvětlit i významový rozdíl mezi slovy s odlišnou předponou. 6 Matematika pro 5.ročník základní školy RVP: učebnice. Učebnice je součástí nové ucelené řady učebnic matematiky pro výuku na 1. stupni ZŠ. Obsahuje učivo: přirozená čísla do milionu - počítání s kalkulačkou, porovnávání a zaokrouhlování čísel, písemné sčítání a odčítání, násobení jednociferným a.

Učíme se společně pro 5.ročník - 2.díl. Mají dva díly, ve kterých se prolíná učivo z českého jazyka, matematiky, přírodovědy a vlastivědy. Děti si při nich prohlubují znalosti z těchto předmětů, ale využívají i své dovednosti z výtvarné výchovy a pracovních činností. Některé skupinové práce jsou obohaceny. Učivo: Obecná a vlastní jména. Pomůcky a příprava hry: Vyučující si připraví seznam slov pro rychlejší průběh hry a ve volné části třídy se utvoří kruh ze židliček zády do kruhu. Židliček, by mělo být o 3 - 4 méně než je žáků ve třídě. Prostředí: třída. Věk žáků: 8 - 11 let. Počet žáků. Jedná se o důkladně přepracovaný původní pracovní sešit Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k přírodovědnému učivu pro 5. ročník se záměrem respektovat cíle a požadavky RVP. Změny jsou značné, neboť jsme v souladu s osnovami zařadili zcela nové kapitoly týkající se osobní bezpečnosti, sexuální výchovy, finanční gramotnosti, Evroé unie, právního.

Diktáty online - 5

 1. Program pro 3 - 5. ročník základní školy, ZUŠ. učivo. technologie soutisku - sčítání barev - chromolitografie. technologie míchání barev. vnímání rozdílů v tiscích využívajících technologii chromolitografie (plakát, reprodukce, drobná tisk, didaktický list, viněta) technika pop-up. výstupy
 2. Nová učebnice Český jazyk 5 je zpracována v souladu s RVP ZV. Doplňují ji pracovní sešity Český jazyk 5, 1. a 2. díl (kódy 5-76, 5-77). Učebnice obsahuje opakování a další procvičení učiva z předešlých ročníků. Dále rozvíjí učivo o přídavných jménech, zájmenech, číslovkách, slovesech a příslovcích. Také kapitola Stavba věty je rozšířena o další.
 3. HN 10.5. 4.roč. Učivo 4.ročníku HN probráno. Další úkoly již nebudeme v tomto školním roce na web zadávat. Pomalejší žáci mohou postupně úkoly z HN dopisovat a donést vyplněné listy učiteli HN na opravu, ostatní, kteří mají vše hotovo, si učivo opakují. Hudební nauka 5. ročník: HN 5.10. 5. roč. HN 12.10. 5. roč.
 4. Matematika pro 5. ročník Svět čísel a tvarů - Alena Hošpesová . Součást řady učebnic matematiky pro 1. až 5. ročník, která je zpracována tak, aby postihovala všechno podstatné učivo matematiky probírané na všech typech státem uznaných škol
 5. menu. Informace pro rodiče. Pomůcky pro 1. ročník; Učivo; Proweb. Webové stránky zdarm
 6. závislé i na věkové úrovni žáků (v čítance pro 4. ročník ZŠ se např. nevěnuje pozornost absurdnímu dramatu, v matematice pro 7. ročník diferenciálnímu počtu apod.) 5) Metakurikulum - do kurikula určitého vyučovacího předmětu jsou zařazovány informace, jak se předmětu učit a řídit své učení - učenío učení
 7. Hodnocení: 49. Přírodověda pro 5. ročník základní školy - Pracovní sešit - RVP - 2. doplněné vydání - Pracovní sešit - Marie Čechurová, Ladislav Podroužek. 75 Kč Doprava: 79 = 154. Skladem. do obchodu. Hodnocení: 13. Přírodověda 5 pro základní školu - SPN - pedagogické nakladatelství. 85 Kč Doprava: 89 = 174

Matematika pro 5. ročník - Matematika, Test par

Video: Luštěnky Vlastivěda zeměpis 5

Pro nízký počet dětí ve třídách se jim mohou pedagogičtí pracovníci lépe věnovat než v početnějších třídách. UČIVO PRO 3. ročník 4.5.-7.5. - Základní škola Opatove 2.ročník Český jazyk : učebnice - Vlastní jména zvířat, měst, vesnic, hor, řek + slovesa do strany 31, PS - do strany 40 Matematika: procvičování násobení a dělení do 50 + volné pokračování v pracovním sešitě č.3, možnost pokračování v násobilce do 10 Matematika pro 5.ročník ZŠ - učebnice - Počet stran 84 Formát B5 Vazba brožovaná Učebnice sice navazuje na koncepci úspěšné učebnicové řady pro 1. až 4. ročník, přesto se v ní nachází spousta zajímav

Luštěnky Matematika 5

 1. 5. ročník - Český jazyk - Slovesa. 5. ročník - Český jazyk - Přídavná jména. 5. ročník - Matematika - Desetinná čísla (2 testy!!) TESTY DĚLEJTE SAMOSTATNĚ!! Svůj výsledek můžeš vylepšovat a test opakovat! Pokud je součástí testu křížovka, klikej na otazník pro nápovědu
 2. utovky - do 24. Matematika: procvičování násobení a dělení do 50, pokračování v prac. sešitě č. 3, zdatnější žáci možnost pokračovat v násobilce do 10
 3. - Matýskova matematika - ucelená řada pro 1.-5. ročník Využijte zdarma více než 5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz. Zde můžete pokračovat na webové stránky věnované matematice pro 1. stupeň. Prvouka (str. 53-59) - Objevujeme a poznáváme s Oskare

Člověk a jeho svět pro 5. ročník základní školy. E. Matušková, R. Poláková, Milan Řepa, M. Šradějová, I. Chramostová, Erna Pfeiferová, Pavol Tarábek * Učivo navazuje na předchozí díly učebnicové řady, a uzavírá tak vzdělávací obsah oboru Člověk a jeho svět a směřuje k naplnění zbývajících očekávaných výstupů pro 2. období 1. stupně vzdělávací. Tento nový pracovní sešit je vhodný k opakování a procvičování učiva českého jazyka ze 3., 4. a 5. ročníku. V úvodu jsou navíc připravena cvičení i pro procvičení učiva z 2. ročníku (tvrdé a měkké souhlásky, slova nadřazená a podřazená, )

5. ročník :: Německý jazy

Aktuálně Domácí úkol pro všechny 6. třídy: Na stránkách Kraje pro bezpečný internet zvládni otázky na 100 %. Nejpozději do 15.1.2021 odevzdej přes EduPage PDF diplom.. Dobrovolný domácí úkol (na jedničku) pro všechny 6. třídy Matematika v malíčku pro 5. třídu - Simona Špačková, Antonín Šplíchal (ilustrácie) Chcete, aby děti učení bavilo? Vyzkoušejte tuto cvičebnici!Potřebují si vaše děti procvičit nebo zopakovat učivo z matematiky On-line rozvrh platný o d 1.3.2021 pro žáky 1. - 5.ročníku Rozvrh_ONLINE VÝUKA_1.3.2021.pdf Denní přehled učiva pro žáky na on-line výuce - 3. - 5.ročník Hudební výchova 1 - pracovní sešit pro 3. - 5.ročník ZŠ ČERVENÁ (MAV 001) - Počet stran 52 Formát A5 naležato Vazba sešitová Pracovní sešity jsou určeny pro výuku hudební výchovy v ZŠ. Učivo je předk 8.ročník Týden od 16.3. 2020 do 22.3.2020 Český jazyk Učivo: Vzkaz od p.uč. Hackenbergové, úkoly jsou pro obě třídy, 8.B je trochu popředu, dělá.

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 3

6. ročník. Distanční výuka. Duben 2021. Téma: Jarní práce na zahradě. Pomáhejte rodičům, prarodičům na zahrádce. Po zimě se zahrada začíná pomalu probouzet a je na ní plno práce, kterou je třeba udělat např. zasázet stromy, okrasné keře, připravit záhonky, zasadit zeleninu, zasít bylinky, přihnojit keře. Týdenní plán učiva pro 3. ročník (17. 3. - 20. 3. 2020) Český jazyk: Tento týden se pokusíte dodělat započaté učivo slovních druhů. Při práci v pracovním sešitě používejte NÁPOVĚDNÍK, kde máte přehlednou tabulku slovních druhů. Učivo z ČJ na tento týden je pouze z pracovního sešitu od str. 10 do str. 13 Materiály Pro Čtení Apsaní Na Střední Škole. Vybrat nástěnku. Uložit. Zdroj pinu beckotc.webnode.cz. UČIVO PŘÍRODOVĚDA. UČIVO PŘÍRODOVĚDA 4.ročník ZŠ PŘÍPRAVY. Uložil(a) Alena Tabáčková. 91. Jména UČIVO PŘÍRODOVĚDA 4.ročník ZŠ PŘÍPRAVY. Uložil(a).

Přírodověda Učebnice pro 5Učivo sekundy - 7Matematika pro 2Přírodopis I pro 6BIOLÓGIA pre 6