Home

Kdo poskytuje první pomoc

První pomoc (PP) je definována jako soubor jednoduchých úkonů a opatření, která při náhlém ohrožení života nebo postižení zdraví člověka omezují rozsah a důsledky tohoto ohrožení či postižení. Poskytnout první pomoc je v rámci svých schopností a sil ze zákona povinen každý občan České republiky, pokud tím neohrozí svoje zdraví či život NA ÚVOD NKOLIK OTÁZEK Co je první pomoc? Kdo poskytuje první pomoc? Kdy je teba poskytnout první pomoc? Jaká je povinnost bžného obana z hlediska poskytnutí první pomoci? CZ.1.07/1.3.06/03.000

Kdo vám může pomoci? Zjistí od vás, jaká rizika pramenící z nemoci vám hrozí a jak vám v těchto případech můžou pomoci. Umí poskytnout první pomoc. poskytuje zdravotní péči, léčbu bolesti (tzv. paliativní péči), psychologickou podporu umírajícímu, rodině a pečujícím atp.. LEKCE 1 - TÉMA 1 - KDO JE COMBAT LIFESAVER Je t eba si uv domit, ţe Combat Lifesaver (doslova polní zachra ovaþ ţivot $) nepat í mezi zdravotnický personál. Jedná se o adového vojáka, který ale disponuje pokroilými znalostmi poskytování první pomoci a také disponuje rozšíenou lékárnikou

První pomoc - Wikipedi

  1. •telefonická asistovaná první pomoc(po telefonu operátor poskytuje rady, jak pomoci postiženému až do příjezdu posádky ZZS). TANR •telefonická neodkladná asistovaná resuscitace (v nových doporučeních Evroé rady pro resuscitaci je tato služba ZZS velmi zdůrazňována a metodicky podporována)
  2. První pomoc. studijní opora kombinovaného studia . poskytuje první pomoc? 2. V jakém ohrožení je jedinec při postižení úpalem (úžehem) a jaká je první . Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy.
  3. •telefonická asistovaná první pomoc (po telefonu operátor poskytuje rady, jak pomoci postiženému až do příjezdu posádky ZZS). TANR •telefonická neodkladná asistovaná resuscitace (v nových doporučeních Evroé rady pro resuscitaci je tato služba ZZS velmi zdůrazňována a metodicky podporována)
  4. Zápisky českého vězně: Dozorkyně často předčí své mužské protějšky nejen v lidskosti,. Distinkce náhledu mezi počínáním dozorce a jednáním odsouzeného je přímo propastná. Zachrání-li někomu život takový dozorce, jde většinou o záslužný čin, který je také náležitě oceněn se všemi poctami

Neposkytnutí první pomoci ze strany profesionála je v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, upraveno takto: Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo váž KDO JSME O nás Příběh projektu NEPANIKAŘ Příběh projektu NEPANIKAŘ sahá do roku 2019. S nápadem vytvořit první českou mobilní aplikaci, která pomáhá uživatelů zdarma a poskytuje první rychlou psychologickou pomoc, kterou uživatelé potřebují, přichází zakladatelka projektu Veronika Kamenská. Impulzem pro vytvoření mobilní aplikace byla mimo jiné vlastní. Praha - Lidem, kteří se setkali s trestným činem, ať už jde o domácí násilí, znásilnění nebo třeba přepadení, pomáhá nová bezplatná linka 116 006. Operátoři jsou na příjmu 24 hodin denně a hovor je zcela zdarma. Může tam volat každý, kdo se cítí být obětí, říká Petra Vitoušová, prezidentka Bílého kruhu bezpečí, který linku provozuje Mimořádná okamžitá pomoc se neposkytuje paušálně všem, kteří o ni požádají. Dávka se poskytuje na základě celkového zhodnocení individuální a příjmové, sociální a majetkové situace žadatele (u některých situací společně posuzované osoby) a odůvodněnosti konkrétního výdaje

Kdo vám může pomoci? Žít dom

Nová linka poskytuje první pomoc a navigaci obětem násilí Praha - Lidem, kteří se setkali s trestným činem, ať už jde o domácí násilí, znásilnění nebo třeba přepadení, pomáhá nová bezplatná linka 116 006 TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ Neposkytnutí první pomoci § 150 a § 151 Povinnost poskytnou první pomoc Neposkytnutí pomoci (1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo.

Zápisky českého vězně: Jak se poskytuje první pomoc ve

První psychická pomoc je soubor jednoduchých postupů, jejichž cílem je stabilizace psychického stavu tak, aby se situace pro zasaženého již nezhoršovala, zajištění základních lidských potřeb včetně podpory pocitu bezpečí a předání do další péče První odstavec tohoto paragrafu říká, ţe ten, kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky váţné poruchy zdraví nebo jiného váţného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak můţe učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jinéh Právě pro Vás jsme připravili speciální interaktivní kurzy první pomoci, zaměřené především na akutní stavy a úrazy u dětí i dospívající mládeže. Pro Vaši školu připravíme Dny pro záchranu života. Program je pro žáky základních a středních škol veden moderní, zábavnou a interaktivní formou

O nás - Nepanikař - První pomoc při psychických

Kdo je poporodní dula? Existují také duly poporodní - ty se zaměřují na podporu a pomoc ženám v poporodním období, především v šestinedělí, ale i později. Poporodní dula ženě usnadňuje čas šestinedělí, podporuje ji a pomáhá, aby mohla dostatečně odpočívat a nabrat síly na další období mateřství.Přijímá každou ženu s pochopením a trpělivostí Příspěvek na péči (dále jen příspěvek) se poskytuje osobám, které jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění pomoci, která může být poskytována prostřednictvím sociálních služeb nebo jiných forem.

Naši sponzoři a partneři

Nová linka poskytuje první pomoc a navigaci obětem násilí

  1. Jičín - Sobota byla Světovým dnem první pomoci. Dopoledne si Jičín tuto událost připomněl na Žižkově náměstí demonstrací práce integrovaného záchrannéh
  2. Místo plošné a rychlé pomoci se stát začíná zaměřovat na jednotlivá odvětví, kterým poskytuje výhodu před ostatními. Standardní pomoc v podobě půjček z programu Covid není efektivní a speciální miliardy už proudí jak do oblasti kultury, tak například zemědělcům v podobě dotací. Podle ekonomů je tento druh pomoci varovný, protože jakákoliv zájmová skupina.
  3. Diskuze / První pomoc. kdo tvrdí, že je daným opatřením zasahováno do jeho práv. Dítě, které ve škole musí následkem tohoto opatření nosit roušku, takovou osobou bezpochyby je. V rámci své činnosti poskytuje poradenství základním a středním školám a pomáhá jim, vyrovnat se s úskalími českého právního.

Mimořádná okamžitá pomoc - MPS

Poskytnutí první pomoci: Kde jde o povinnost a co vám za její nesplnění hrozí? 25. září 2017, 09:03 — Autor: -hom / EuroZprávy.cz Praha - Značná část populace si prošla kurzem autoškoly a základy poskytování první pomoci by tedy měla znát. Přesto u mnoha lidí vzbuzuje první pomoc respekt Kdo službu poskytuje: Službu poskytují sociální pracovníci - poradci, kteří jsou vyškoleni a jsou kompetentní pro výklad těch právních dokumentů, které mají souvislost s uživatelovým problémem. V Občanské poradně případně poskytnout nezbytnou první pomoc Kdo může poskytovat služby BOZP. 10. 1. 2018 13:04. Podle § 9 z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, může zaměstnavatel zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik sám, zaměstnává-li nejvýše 25 zaměstnanců, pokud k tomu má potřebné znalosti Dále poskytuje zdravotní péči (opět zejména v nejchudších zemích) a humanitární pomoc. Pomáháme už přes 50 let V tehdejším Československu začalo první SOS dětskou vesničku budovat Sdružení přátel SOS dětské vesničky v roce 1969, na jeho vzniku se podílela i legenda dětské psychologie profesor Zdeněk Matějček a.

Výcvik první pomoc

  1. První video, které Linka více informativní. Nabízí základní představu o tom, jaké služby poskytuje psycholog, psychiatr, jaký je mezi nimi rozdíl, kdy vyhledat pomoc jednoho, či druhého, kde získat na odborníky kontakt. Klade si za cíl normalizovat dětem, i jejich rodičům vyhledání odborné pomoci, nastiňuje témata.
  2. Kdo bude chtít nabízet úvěry spotřebitelům, bude muset splnit řadu podmínek a kritérií, na které dohlédne Česká národní banka. Dnes se odhaduje, že poskytovatelů spotřebitelských úvěrů může být podle vydaných živnostenských oprávnění několik desítek tisíc, do dvou let jich zbyde maximálně několik set
  3. O2 SOS je přímo napojen na Informační systém operačního řízení (ISOR). Díky tomu jsou dostupné informace z tísňových linek a integrovaného záchranného systému (IZS). Vše potřebné se automaticky importuje a průběžně aktualizuje, není nutné stejné údaje znova zadávat do dvou různých aplikací

Znásilnění - bkb

Poskytovatel internetového připojení (používána zkratka ISP z anglického Internet service provider, nebo IAP z Internet access provider) je firma nebo organizace zprostředkující přístup do Internetu, tj. poskytující telekomunikační služby. V minulosti byla většina ISP zároveň telefonními společnostmi nebo si od nich infrastrukturu pronajímala Kdo poskytuje pomoc? V krizi, podobně jako ve stresu, má člověk zúžené vidění zaměřené pouze na krizovou situaci. Proto pro nás v takovém momentu může být velmi těžké najít řešení bez pomoci někoho dalšího. Linka první psychické pomoci - pro všechny, na které doléhá aktuální situace, ti, jež cítí. První rady pro začínající pečovatele blízkými poskytuje rodinným příslušníkům pocit bezpečí a pohody, bohužel však většinou o Pobytová služba - pomoc v celodenní péči na přechodnou dobu např. dva týdny. Jedná se o službu poskytovanou v zařízení, kde nemocný přechodnou. Pomoc lidem s trestní minulostí a jejich rodinám. Komunitní centrum a zahradu Kotlaska provozuje nezisková organizace RUBIKON Centrum.Ta od roku 1994 pomáhá lidem překročit jejich trestní minulost a poskytuje jim služby v oblasti dluhového i pracovního poradenství Program COVID Plus poskytuje státní záruky za úvěry v rozmezí pěti milionů až dvou miliard korun. Oproti tomu výše úvěru, ke kterému přes národní rozvojovou banku poskytuje záruku program COVID III, je omezena padesáti miliony korun, a je tedy určen menším firmám. Úvěrující banku si příjemce státní pomoci musí najít sám

První letošní pomoc ČČK do Sýrie

Doktor první pomoci. Alexey Portnov , Lékařský editor Kdo je sanitka? Lékařka pro ambulance poskytuje nouzovou a kvalifikovanou lékařskou péči, pokud se u pacientů objeví náhlá onemocnění nebo stavy, stejně jako nehody na místě. Pracovník ambulance prakticky využívá moderní diagnostické metody a také léčí Ztracení kosmonauti: Kdo byl ve vesmíru skutečně první? Eva Soukupová 10.7.2018. Datum 12. dubna 1961 se do historie kosmonautiky zapisuje tučným písmem jako den, kdy se člověk poprvé dostal do vesmíru. Jenže určité poznatky vedou spíše k závěru, že je to pouze den, kdy se člověk dokázal z vesmíru vrátit živý Pomáhejte při běžných nákupech na internetu. Nezaplatíte nic navíc. GIVT je internetový projekt, který podporuje více jak 3000 neziskových organizací. Stačí jeden klik navíc a Váš nákup se promění v dobrý skutek

Kdo jsme Nadační fond pomoc

Kdo to nezažil, nemůže si to představit, říká voják o covidovém oddělení. 29. 1. 2021. Nejen lékaři, sestry a sanitáři pracují na covidových odděleních. Zvládnout krizi kolem nákazy koronaviru pomáhají v trutnovské nemocnici také vojáci Armády České republiky. Na první pohled je od běžného nemocničního. Péče o sebe u osob první pomoci Poskytuje připojení k léčebným službám souvisejícím s opioidy a jinými látkami ve Vermontu. | 1-802-565-LINK (5465) Kdo jsme. COVID Support VT pomáhá lidem vyrovnat se s pandemií prostřednictvím vzdělávání, emoční podpory a připojení ke komunitním službám, které podporují. PORADNA: Povinná karanténa za hranicemi - kdo pokryje náklady navíc? 28.06.2021 Pandemie Covid-19 dramaticky změnila nejen pravidla pro překročení hranic, ale samozřejmě také potřeby klientů, kteří uzavírají cestovní pojištění

Tiskové zprávy organizace Člověk v tísni. Přihlášením k odběru uděluji svůj souhlas společnosti Člověk v tísni, o.p.s., aby zpracovávala mé osobní údaje (e-mailovou adresu) Nyní již zahajujeme pomoc následnou - pomoc při obnově. V její první fázi jde o projekt Obnova bydlení . Cílem tohoto projektu je pomoci všem těm, kteří při tornádu ztratili původní možnost bydlení, jejich dům byl zničen zcela nebo zásadně, musí být demolován a byl či bude vydán tzv. demoliční výměr

Poskytování první pomoci - Policie České republik

Praha, 15. května 2021 - Češi podceňují možnost, že by jim zdraví mohlo vypovědět službu, a neberou odpovědnost za případné komplikace za svou. Ukázal to pravidelný průzkum NN Životní pojišťovny, v němž reprezentativní vzorek české populace doznal, že v mezních situacích nespoléhá na vlastní síly a úspory ani pomoc v rodině, ale hlavně na stát Pro koho je online psychologická pomoc užitečná. Určitá forma online intervence anebo i terapie je přínosem prakticky pro všechny klienty s psychickými potížemi. Nezbytnou samozřejmostí je ale základní počítačová gramotnost a možnost zabezpečit informace posílané v rámci online rozhovoru s poradcem. Každým dnem. První pomoc pro koně KDO JE ODBORNÝ KONZULTANT? Poskytuje individuální konzultace v oboru Manuální rehabilitační techniky v principu osteopatie. Specializuje se na techniky Dornova metoda pro zvířata a Osteodynamika. Poskytuje odborné vedení, rady a konzultace Na peněžitou pomoc v mateřství může maminka nastoupit 8-6 týdnů před očekávaným dnem porodu s tím, že termín nástupu si v tomto rozmezí určí sama. Pokud nenastoupí nebo si neurčí takový den nástupu, počítá se za něj první den 6. týdne před očekávaným dnem porodu

KdoMiVolal.eu zobrazuje na této stránce komentáře uživatelů k číslu +441364400035, komu patří číslo +441364400035 a další informace o telefonních číslech Kdo může být zdravotníkem? Zdravotníka může dělat osoba, která má úplné střední odborné vzdělání v oborech všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka, dále osoba, která absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při zotavovací akci (vyškolení členové první pomoci ČOS. Pomáháme těm, kdo chtějí systémové změny pro všechny. 20/08/2021. od. Daniel Bradbury Dočekal, posláno do Tisková zpráva. Praha, 20. července 2021 - Finanční dary celkem 400 tisíc korun předala společnost Pears Health Cyber třem pacientským organizacím, peníze pomohou lidem se vzácnými diagnózami a také spolkům a.

Povinnost zastavit u dopravní nehody je daná zákonem

Stát zálohy poskytuje na základě odborných odhadů (některé pojišťovny včetně naší s tím dokonce státu začínají pomáhat). A celková plnění od státu budou poskytována pouze proti fakturám. Kdo tedy získal pomoc od dobrovolníků nebo si její část zorganizoval sám, může často na státní pomoc zapomenout INTERAKTIVNÍ UČEBNA BIOLOGIE. Záleží nám na tom, aby se stále zvyšovala kvalita a dostupnost všech vzdělávacích prostředků. Interaktivní učebna biologie poskytuje množství edukačních a didaktických pomůcek, díky nimž si dokážeme lépe představit, jak funguje lidské tělo - snižuje délku první doby porodní (fázi otevírání) o 25% - snižuje použití oxytocinu o 40% - snižuje užívání léků proti bolestem o 30% - snižuje použití kleští o 40% - snižuje žádosti o epidurální anestezii o 60% (Z knihy Porod s dulou (2004), M. Klaus, J. Kennell, P. Klaus

Jak Vybrat Kurz První Pomoci

PPT - Náročné životní situace Stres a jeho prevence

První pomoc: Astmatický záchvat. Karel Kolařík. Investor, marketér. Karel Kolařík. je nadšenec YeahCoach , vášnivý online podnikatel a milovník vzdělávání. Pracuje na své časové a finanční nezávislosti. Chce žít svobodný život, který nebude ovládán systémem. Štítky: Karel Kolařík 370 01 České Budějovice. 387 200 094. 734 479 644. Praha. Linka pomoci obětem. 116 006 NONSTOP. Centrála BKB. U Trojice 2, 150 00 Praha 5. 257 317 110 NONSTOP Nárok na porodné mají pouze rodiny s příjmy do 2,7násobku životního minima rodiny. A to v roce 2021, stejně jako v roce předchozím, činí pro jednotlivce 3410 korun, tedy například u samoživitelky. Pokud jsou v rodině dva, jde o částku 3140 pro první osobu v domácnosti a 2830 pro druhou a další osobu v domácnosti

V Ý S O U B OR - TY P G O O V Á L T Typová činnost složek

První pomoc. O pořadu. Úvodní stránka. Diskuse. Napište nám. Úrazy elektrickým proudem v domácnosti Čtvrtek 5. 8. 2004 na ČT1. Nastavit připomenutí: Hledat všechna vysílání. Jak může pomoci zachránit lidský život každý z nás.. U každého tématu najdete videa, kde lidé hovoří o svých zkušenostech. Sdílením zkušeností pacientů se web snaží pomáhat ostatním lidem porozumět tomu, jaké to je mít zdravotní problémy. Jako první jsme pro vás spustili modul Stárnutí, kde najdete informace o tom, jak různí lidé prožívají stáří Ti na místě zaurgovali lékařskou pomoc a zajistili převoz do nemocnice Acibaden Taksim, která poskytuje lepší ošetření, pokračuje Řehák v líčení následujícího nemocničního dramatu. Týnuš podle informací z místa utrpěla popáleniny II. stupně na 35 procentech těla. Jedná se zejména o oblast obličeje a hrudníku

Osobní asistenci lze definovat jako komplex služeb, jejichž cílem je pomoci lidem se zdravotním postižením nebo seniorům a umožnit jim zvládnout prostřednictvím osobního asistenta takové úkony, které sami nezvládají.Osobní asistence je časově neomezená, poskytuje se 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, v přirozeném prostředí, v němž osoby žijí (v domácnostech), či. Portál Ministerstva zdravotnictví, který shromažďuje informace o pacientských organizacích a pro pacientské organizace. V sekci Databáze organizací najdete seznam především pacientských organizací, které se věnují různým onemocněním nebo postižením a sdružují pacienty a jejich blízké. Aby byli pacienti zastoupeni také na systémové úrovni, jejich potřeby byly. 1992 Založení firmy KOMA Modular s.r.o. 1994 KOMA je první firmou v ČR pronajímající sanitární a obytné kontejnery 1996 KOMA získává výrobkový certifikát jakosti MPA LGA Nuremberg (Ü) 2002 KOMA získává certifikát jakosti ISO 9001:2000 2003 Založení KOMA Rent s.r.o. (v Praze) 2005 Založení KOMA SLOVAKIA s.r.o. (v Nitře) KOMA vyrábí rámy modulů z žárově.

Kdo je dula? Dula provází ženu a její rodinu jedinečným a neopakovatelným obdobím života, jakým je přivedení dítěte na svět. Poskytuje laskavou podporu, kvalitní informace, trpělivě ženě naslouchá a pomáhá v nelehkých situacích. Pečuje o ni v těhotenství, během porodu i v šestinedělí Kdo jsme Domov Sluneční dvůr je příspěvková organizace zřizovaná Libereckým krajem, která poskytuje pobytové sociální služby podle §48 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Organizace poskytuje tyto pobytové sociální služby dospělým ženám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení Jak se poskytuje první pomoc při tonutí?Kolik vdechů na kolik stlačení hrudníku? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Jak se poskytuje první pomoc při tonutí?Kolik vdechů na kolik stlačení hrudníku?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích Kdo jsme a co děláme. AVALONE z.s. je nestátní nezisková organizace, registrovaná dne 14.12. 2010 Ministerstvem vnitra České republiky jako občanské sdružení. Od. 1.1.2014 byla právní forma sdružení změna zapsaný spolek.. Činnost je zaměřena na pomoc dětem, handicapovaným lidem a lidem na sklonku jejich života

72. VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění. AKORD z.s. AKORD z.s. (zapsaný spolek) vznikl v roce 1992 jako nestátní nezisková organizace působící ve prospěch rodin s dětmi se zdravotním postižením. Zakladatelé a členové sdružení byli rodiče dětí ze zdravotním postižením v Praze 2, odborníci z oblasti zdravotnictví, školství, sociální péče a zástupci místní samosprávy Hypotéka pro mladé není žádný speciální produkt, jedná se pouze o zákonem nově dané navýšení limitů LTV (o 10 proc. bodů), DSTI (o 5 proc. bodů) a DTI (o jednoroční násobek čistých příjmů). Toto navýšení platí pro lidi do 36 let. V případě manželského páru či registrovaného partnerství platí, že do 36. Pro poskytnutí první pomoci při úrazech, poranění či nevolnosti je určeno viditelně označené místo se skříňkou první pomoci. První pomoc poskytuje vyškolený zaměstnanec koupaliště - plavčík, který v případě potřeby zavolá lékaře. Poškození nebo rozkrádání majetku koupaliště je trestné

Kdo jsme | Nadační fond pomociKolo můj kamarád | Střední škola, Základní škola a

Pěstoun přijímá do rodiny dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči. Pěstounská rodina poskytuje dítěti domov a pečuje o ně po dobu, kdy se nemůže postarat vlastní rodič - často několik let, mnohdy až do dospělosti dítěte Pomoc v mobilu. To je jen jeden z příběhů, který ilustruje jednu z forem domácího a sexuálního násilí. Další příběhy najdou uživatelé v mobilní aplikaci Bright Sky, která je určena nejen na pomoc obětem domácího násilí, ale i ostatním, kteří někoho, kdo je takovému násilí vystaven, znají nebo mají pocit, že je někdo blízký v ohrožení, a hledají radu. Dřevčický Park poskytuje služby svým klientům dle zákona zákona č. 108/2006 sb. Domov seniorů: Dřevčický Park, přijímá do péče klienty, kteří v důsledku zhoršeného zdravotního stavu nebo obtížné sociální situace potřebují podporu, pomoc nebo i celodenní péči. Naše služba je určena osobám od 65-ti let věku Sledování změn můžete použít k protokolování podrobností o změnách sešitu při každém uložení sešitu. Tato historie změn vám pomůže identifikovat všechny změny provedené v datech v sešitu a pak je můžete přijmout nebo odmítnout. Sledování změn je užitečné hlavně při úpravách sešitu několika uživateli