Home

Matrika bratislava 2

Lenka Marková - matrikárka / ÚMRTNÁ MATRIKA e-mail: lenka.markova@banm.sk kancelária č. 217/2. poschodie telefón: 02/49 253 264 vybavuje úmrtia občanov, ktoré nastali v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto; vydáva úmrtné listy zomrelých v roku 2021 na použitie v SR i v zahranič Adresa: Miestny úrad Bratislava II - Ružinov - Mestská časť Mierová 21 827 05 Bratislava V nevyhnutných prípadoch osobne v budove MV SR, Drieňová 22, Bratislava v pondelok 8,00 - 15,30 hod. a v stredu 8,00 - 15,30 hod. OSOBITNÁ MATRIKA vydáva len matričné doklady evidované v osobitnej matrike, o úradné výpisy bežných matrík je možné požiadať ktorýkoľvek matričný úrad v SR O vydanie občianskeho preukazu požiadate príslušné Okresné riaditeľstvo PZ Bratislava 2, so sídlom Ružinovská 1/B, Bratislava, prípadne klientské centrum Okresného úradu, so sídlom Bratislava, Tomášikova 46. Prvý občiansky preukaz je bez poplatku

Zapletalová Mária, Mgr. vedúca Matričného úradu (sobášna agenda - bežný rok) kancelária: Medená ul. tel: +421(2)59246428, 090318913 Matričný úrad. späť vzatie priezviska po rozvode, sobášne listy občanov, ktorí sa sobášili v roku 1972 až po bežný rok v matričnom obvode Bratislava-Karlova Ves, Bratislava-Dúbravka, Bratislava-Lamač, Bratislava-Devín

Matričný úrad Bratislava - Nové Mest

Všeobecný kontakt Kubačova 21, 831 06 Bratislava Tel.: +421 2 4911 2411, 12 E-mail: info@raca.sk Mestská časť Bratislava - Rač Matrika. Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Hlavné matričné služby pre klientov sú uvedené v nasledujúcich bodoch: 1 Bratislava, 2. októbra 2019 - Tradičný neziskový, dobročinný prvok Vianočných trhov je pre nás dôležitý. Spustili sme prihlasovanie na zapojenie mimovládnych neziskových organizácií do Vianočných trhov na Hlavnom a Františkánskom námestí. Záujemcovia o prenájom stánkov sa môžu prihlásiť elektronickou online. 15.2. přidány matriky Horního Rakouska Slovenská republika. Probíhá digitalizace matrik opět Mormony s publikací na familysearch stránkách. Digitalizace je z větší části hotova. Není mi známo, zda to jsou pouze webové digitalizace starých mikrofiší, které Mormoni vlastní již delší dobu, nebo o nové skeny. Jde.

Hlavná stránka; Občan; Matrika; Matrika Kontakt: Mgr. Veronika Kollárová telefón: +421-2-68 20 70 27 fax: +421-2-68 20 70 13 e-mail: kollarova@bratislava-rusovce.sk kancelária č. 11, 1. poschodi Matričný úrad MČ Bratislava-Vajnory vydáva iba duplikáty úmrtných listov osôb, ktoré sa zomreli po 1.1.1961 na území mestskej časti Bratislava-Vajnory. Osobám zomretých na území Vajnor do 31.12.1960 - informácia na matričnom úrade. osobám zomretých mimo územia Vajnor vydá duplikát úmrtného listu matričný úrad. Matrika Bratislava - Podunajské Biskupice PRO. 8. apr 2005. Matrika Bratislava - Podunajské Biskupice. 2/2. Sobášna miestnosť.

Matričný úrad - Bratislav

  1. v.sk om.ormp.svs@
  2. Zveřejněny byly nově digitalizované matriky katolických farností Děkov, Hředle, Lány a Mšec a evangelické farnosti Nebužely. Přeskenovány byly matriky Kácov 2 a Kmetiněves 12, původně digitalizované z mikrofilmů. Upozorňujeme na nový přírůstek ve sbírce matrik, kterým je nejstarší matrika farnosti Děkov z let 1663.
  3. Sobášna sieň / matrika, Matričný úrad Bratislava - Petržalka Matričný úrad Bratislava - Petržalka Kutlíkova 17 852 12 Bratislava
  4. MIESTNY ÚRAD PETRŽALKA ADRESA: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava IČO: 00603201| DIČ: 2020936643 TELEFÓN: +421-2-68 288 500 E-MAIL: podnety@petrzalka

Miestny úrad Bratislava II - Ružinov - Mestská časť

  1. Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica. Predmetom zápisu do matriky sú matričné udalosti, ktoré nastali na území mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica
  2. Chcem vybaviťDane, matrika, kultúra. Okamžitá platba; Matrika. Narodenie dieťaťa; Uzavretie manželstva; Úmrtie; Výpisy z matriky; Zápis do osobitnej matriky; Zmena mena a priezvisk
  3. Sobášna miestnosť sa nachádza v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Poľnohospodárska 27B (tzv. 221-tka) povolenie k uzavretiu manželstva (tzv. delegácia sobáša) na inom matričnom úrade ako miestne príslušnom podľa trvalého pobytu - poplatok 20,00 €
  4. Matričný úrad a evidencia pobytu obyvateľov; Žiacka 2 82106, Bratislava Kontakty Telefón: +421245248088 Telefón: +421245248469 Telefón: +421245257900 E-mail: sekretariat@mupb.sk ID UPVS (URI): ico://sk/00641383 Osoby.

Applications for Czech long-term visas, long-term residence permits and permanent residence permits may also be submitted in the Embassy of the Czech Republic in Bratislava by citizens of the countries listed in Decree of the Ministry of the Interior No. 429/2010 Coll. - - - Kontaktní údaje - contact information. Tel. ústředna: +421 2 59. Matrika; Výpisy z matriky ; Výpisy z matriky Kontakt: Mgr. Veronika Kollárová telefón: +421-2-68 20 70 27 fax: +421-2-68 20 70 13 e-mail: kollarova@bratislava-rusovce.sk kancelária č. 11, 1. poschodie Zastupovanie: Darina Jenčíková telefón: +421-2-68 20 70 32 fax: +421-2-68 20 70 13 e-mail: jencikova@bratislava-rusovce.s MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, 844 02 Bratislava IČO: 00603406 DIČ: 2020919120 IČ DPH: Nie sme plátca DPH . Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 Číslo účtu v tvare IBAN: SK31 0200 0000 0000 1012 8032, BIC kód: SUBASKB

Slovenské matriky na netu. Možná jsem objevil Ameriku, ale podle vyhledávacích odkazů jsem to nikde neviděl, tak to dává na vědomost těm co na tom jsou jako já doposud nenašli. Kochejte se a užívejte si nových informací ze slovenských matrik Matriky veřejně přístupné on line. Rodokmen online. Tvorba rodokmenu. Židovská příjmení. Původ příjmení podle abecedy. Tento záznam byl zaslán Matriční záznamy a označen Matriční záznamy, Mrtvé matriky, Záznamy v matrikách, Živé matriky. Záložka je zde Matriky . Pojem § 2 (1) Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine

Ružinov - official site. Miestny úrad Bratislava-Ružinov Mierová č.21, 827 05 Bratislava tel.: +421 2 48 284 11 Výsledok vyhľadávania objektu bratislava hlavná stanica matrika bratislava na mape. GPS súradnice, mapa na vytlačenie, určenie cesty, meranie vzdialenosti a plochy Bratislava sa delí na 5 okresov a tie spolu na 17 mestských častí. Z hľadiska rozlohy sú najväčšou mestskou časťou Podunajské Biskupice, s podielom 11,5 % a najmenšou mestská časť Lamač s podielom 1,8 % z celkovej rozlohy mesta.. Bratislava je rozdelená na 20 katastrálnych území, pričom katastrálne územia sú identické s mestskými časťami, výnimkou je mestská. Služby Miestneho úradu: Bratislava Ružinov Služby: Výkon samosprávy mestskej časti Ružinov, podateľňa, hlásenie a evidencia občanov, matrika, vnútorná správa, školstvo, sociálna politika, útvar krízového riadenia, referát personálnej práce a miezd, správa registratúry, hospodárska správa Ružinov - oficiálna stránka mestskej časti. Miestny úrad Bratislava-Ružinov Mierová č.21, 827 05 Bratislava tel.: +421 2 48 284 11

Osobitná matrika, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správ

specialna matrika pre novorodencov Matricny urad mestskej casti BA-Nove Mesto Junacka 1 II.posch. c. dv. 216 tel. 49253262-3 PO 8-12 13-17 ST 8-12 13-17 PI 8-12 ---- Bratislava, Staré mesto. Farnosť Najsvätejšej Trojice Bratislava, Staré mesto. Obmedzenie je 15m 2 na jedného človeka, Matrika a kaplán +421 2/5441 5106 Farár +421 2/5441 2745 . ba-trojicaba.ecclesia.sk IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116 . Zobraziť na mape Miestne úrady: o obci. Mestský úrad Trnava. Matrika. Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Univerzitná knižnica. Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity. STU Bratislava MTF Ústredná knižnica - Študijné a informačné stredisko Piatok 8,00 hod. - 11,30 hod. Na matričnom úrade v MČ Bratislava - Čunovo si podávate žiadosť o vystavenie duplikátov rodných, sobášnych a úmrtných listov /ďalej len RL, SL, ÚL/ len v prípade, ak matričný úkon nastal na matričnom úrade v Čunove. Ak matričný úkon nastal od roku 1901 do roku 1950, duplikáty rodných. Matriční doklady (tj. rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, doklady o registrovaném partnerství) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela manželství, zemřela, nebo vstoupila do registrovaného partnerství

Hraničná 18, 82105 Bratislava, Gajdošová Mária JUDr. Kopčianska 8-10, 85101 Bratislava - Petržalka, Gontkovičová Martina JUDr., PhD. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava, Grexová Anna JUDr. Galvaniho 15/A, 82104 Bratislava 2, Grófiková Zuzana JUDr. Seberíniho 1, 82103 Bratislava 2, Hlavnová Daniela JUDr. Jašíkova 2, 82103 Bratislava Mestská časť Bratislava-Lamač. Malokarpatské námestie 9 841 03 Bratislava-Lamač E-mail: info@lamac.sk Tel: + 421 2 6478 0065 Tel: + 421 2 6478 1581 IČO: 00603414 DIČ: 2020919131 IBAN: SK37 0200 0000 0000 0302 403 Drieňová č. 22, 826 86 Bratislava Telefónne čísla, fax, E- mail oddelenia matrík a hlásenia pobytu / osobitná matrika: Vedúca oddelenia JUDr. ALENA KRUŽLIAKOVÁ Telefón: 02/ 48592850 E- mail: alena.kruzliakova@mvsr.vs.sk osmat.svs@mvsr.vs.sk.

Sobáš na zámku či v parku vyjde drahšie - Bratislava SME

MIESTNY ÚRAD MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - JAROVCE Palmová 394/1 851 10 Bratislava - Jarovce IČO: 00304603 DIČ: 2020910859 číslo účtu: SK86 0200 0000 0000 0142 9052 Úradné hodiny - Ohlasovňa pobytu, matrika Sobášna sieň / matrika, Sobášne siene / matriky, Svadba na úrade, Civilný obrad, Svedkovia, Doklady na matriku. Navigácia. Matričný úrad Bratislava - Petržalka. Matričný úrad Bratislava - Petržalka Kutlíkova 17 852 12 Bratislava . Osloviť Zobraziť. A-2; G-1 through G-4; NATO 1 through NATO 6; An E-1 and E-2 visa may be issued only to a principal alien who is a national of a country having a treaty, or its equivalent, with the United States. E-1 and E-2 visas may not be issued to a principal alien if he/she is a stateless resident Adresa a otváracie hodiny Adresa Matričný úrad v Trenčíne Mierové námestie č.2 911 64 Trenčín Otváracie hodiny Pondelok 8.00 - 15.30 Utorok 8.00 - 15.30 Streda 8.00 - 16.30 Štvrtok 8.00 - 15.30 Piatok 8.00 - 14.00 Kontakty na Matričný úrad Agenda Telefón, email Matrika Tel.: 032/6504 312 Tel.: 032/6504 313 E-mail: matrika@trencin.sk [...]Čítať viac..

Matričný úrad a evidencia pobytu obyvateľov - Oficiálna

Matričný úrad Bratislava-Staré Mest

Mesto Myjava Námestie M. R. Štefánika 560/4 907 14 Myjava. Matrika. Viera Svítková - tel.: +421 34 6907 207, e-mail: viera.svitkova@myjava.sk; Viera Pániková - tel.: +421 34 6907 208, e-mail: viera.panikova@myjava.sk; Evidencia obyvateľstva. Emília Valášková - tel.: +421 34 6907 202, e-mail: emilia.valaskova@myjava.sk; Matričnú agendu a evidenciu obyvateľstva upravujú v zmysle. Výsledok vyhľadávania objektu Panenská ulica 21, Bratislava 811 03 na mape. GPS súradnice, mapa na vytlačenie, určenie cesty, meranie vzdialenosti a plochy Zvláštní matrika. Úřad městské části Brno-střed-Matrika - Oddělení zvláštní matrika §2, odst. 2 v platném znění. Společnost European Business Enterprise, a.s. je pořizovatelem databází zveřejněných na serverech EBE ve smyslu §88 a násl. zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění

Matričný úrad - IOM - Ohlasovňa pobytu. Prihlásenie na pobyt - Zrušenie trvalého pobytu - Oznámenie o uložení zásielky - Uvítanie do života a príspevok pri narodení - Sociálne veci. Byty a bytová politika - Denné centrum pre dôchodcov - Zásady o príspevkoch MČ Bratislava-Vrakuňa - Jedáleň pre. 811 03 Bratislava IČO: 30806291 . Matrika a kaplán +421 2/5441 5106 Farár +421 2/5441 2745 . ba-trojicaba.ecclesia.sk IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116 . Matrika a kaplán +421 2/5441 5106 Farár +421 2/5441 2745 . ba-trojicaba.ecclesia.sk IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 511

Oblast pátrání: Hlinsko, Panenská Rosička, Bratislava, Trenčín. Nahoru. Re: Matrika zomrelých Krouna okr. Chrudim 1702 - 1711. od Boza » pát bře 12, 2021 12:31 . Farnost Krouna byla do r. 1737 filiální k Hlinsku. Hledejte tedy v hlinecké knize sign. 214 matrika NOZ 1664-1725 15. septembra 2020. Jaštery, hady, pavúky, chameleóny - jedinečný zážitok pre malých aj veľkých sa uskutočnil dňa 8.8.2020 v Bernolákove za budovou Kultúrneho domu. V rámci opatrení proti šíreniu nákazy Covid 19 jediné väčšie podujatie tohtoročného leta prilákalo okolo 100 divákov a veru bolo sa na čo pozerať Matričný úrad mestskej časti Bratislava -Vajnory vnikol 1. 1. 2003 po prijatí zákona NR SR č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v zmysle § 2 ods. c). Týmto zákonom boli matriky prevedené pod správu obcí, v Bratislave mestských častí, aby zabezpečovali.

Matričný úrad - Karlova Ve

Kontaktné údaje Matrika MÚ Komárno. www.komarno.sk. 035 / 285 12 98. 035 / 285 12 99. Matrika MÚ Komárno Župná 15 945 01 Komárno. Správa mesta Komárno, poskytovanie služieb obyvateľom mesta, ekonomický odbor, odbor sociálny, správny, školstva, kultúry, územného rozvoja, výstavby a vnútorných vecí Podanie žiadosti (tlačivo žiadosti o príspevok na pohreb vydá matrika) osobne, teda priamo na úrade[1], u zamestnanca oddelenia služieb občanom alebo recepcie, písomne poštou, elektronicky so ZEP-om[2] [1] Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušný podľa miesta posledného trvalého alebo prechodného pobytu zomretého Oddelenie matriky a evidencie obyvateľstva spolupracuje s príslušným oddelením pri: poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. príprave podkladov a materiálov na rokovania miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, komisií a pri odpovediach na interpelácie poslancov miestneho.

matrika matričný, matrikový Okolie mátoha matovať 1 matovať 2 mátožný matrac matriarchát matrica matričný, matrikový matrika matrikár matróna maturant maturita maturitný maturovať Maur Maurícius Mauritánia mauzóleum mávadlo mávať mávnuť mávnutie max matričný úrad vydá doklad po predložení občianskeho preukazu osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom jej rodiny (§ 18 zák. č. 154/1994 Z.z. o matrikách). Poplatok: 5,- € za každý výpis (zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch). Lehota na vybavenie: na počkani Oznam Matriky BFZ k transferom hráčov: Matrika BFZ oznamuje, že v zmysle upraveného Registračného a prestupového poriadku SFZ (RaPP), je možné žiadosť o prestup amatéra podávať v termíne od 1. 7. do 31. 8. bez obmedzenia podľa RaPP čl. 18 odst. 11 Rýchly preklad slova matrika do angličtiny, výslovnosť, tvary a príklady použitia. Anglicko-slovenský slovník zdarma Slovenský zväz ľadového hokeja Trnavská cesta 27/B 831 04 Bratislava Tel.: +421 2 32 340 901 E-mail: szlh@szlh.s

Pokrm | Banská Bystrica

Kde hľadať slovenské matriky? - Geni

Za obsah zodpovedá: Obecný úrad, Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob. Technický prevádzkovateľ: Webglobe - Yegon, s.r.o. Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava Add to Print List Remove from Print List Notes. Mikrofilm pôvodných dokumentov v Štátnom oblastnom archíve v Bratislave. Jewish (neologická) records of births, marriages, and deaths for Bratislava, Bratislava, Slovakia; formerly Bratislava, Bratislava, Slovensko, Czechoslovakia; and Pozsony, Pozsony, Hungary Ministerstvo vnútra SR, Osobitná matrika, Drieňová 22, Bratislava. Upozornenie: Matričný úrad vo Veľkých Úľanoch preberá žiadosti k zápisu do osobitnej matriky občanov s trvalým pobytom vo Veľkých Úľanoch a v Jánovciach alebo posledným trvalým pobytom v SR. Lehota vybavenia: 1 mesia 2. poštou na adresu: Ministerstvo zahraničných vecí a euróych záležitostí Slovenskej republiky Konzulárny odbor Hlboká cesta 2 833 36 Bratislava . K žiadosti, v ktorej uvediete štát použitia dokumentu, kontakt a spätnú adresu v SR, je potrebné priložiť e-kolky

BRATISLAVA - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) pripravil projekt - elektronizáciu výkonu prehliadok mŕtvych tiel pod názvom ePrehliadky. Umožniť by mal elektronické zdieľanie informácií medzi zainteresovanými inštitúciami - úradmi, matrikou, Štatistickým úradom SR či Národným centrom zdravotníckych. Cena za osvedčenie podpisu u notára je 2,87 € s DPH. Rozdiel síce nie je markantný pri overovaní menšieho rozsahu, ale ak potrebujete overiť väčšie množstvo listín, oplatí sa Vám skôr matrika. Ceny sú výhodnejšie aj vďaka tomu, že matriky neodvádzajú DPH 18.2.2020 - Helena Irmlerová 18.2.2020 Zdravím všechny, hledáme v ČR rod IRMLER, IRMLEROVA, Heindrich Irmler stavitel Lesního zámečku Krnov Ježník,příbuzné i z Lia irmler piano, pianino,Irmler Stachovice, Hladké Životice, Nový Jičín, Děrné, Fulnek,ale i Brno město a Brno venkov Pravoslávna matrika v obci Osadné, ktorá v tomto roku oslavuje 90 rokov od svojho založenia, poukazuje na to, že vtedajší kňaz Konstantin Machlajčik vďaka nej zachránil 60 Židov. Tvrdí to súčasný miestny pravoslávny duchovný Peter Soroka. K tejto myšlienke ho priviedli viaceré nezrovnalosti, ktoré si všimol pri jej listovaní

See 1 photo and 1 tip from 1 visitor to Farnosť Najsvatejšej Trojice - Matrika. Úradné hodin status půjčeno do dílčí knihovna sbírka / doba vyhledání umístění popis pozn. Skladová signatur Duplikáty matričných dokladov, ktoré boli občanom vyhotovené Ministerstvom vnútra SR - Osobitná matrika, si občania sami vyžiadajú priamo na Ministerstve vnútra SR. Kontakt : Ministerstvo vnútra SR, Osobitná matrika, Drieňová 22, 826 86 Bratislava. tel. č. 02/4859285 Matriky uložené na MV SR, Štátny archív Bratislava, Križkova 7, 811 04 Bratislava 1 v ktorých sú uvedení obyvatelia obce Lopašov: 1. Radošovské rímskokatolícke matriky narodených: - rok 1634 - 1742 - rok 1673 - 1697 - rok 1743 - 1839 - rok 1840 - 1852 - rok 1852 - 1877 - rok 1878 - 1912 2. Radošovské rímskokatolícke matriky.

Video: Matrika - Petržalk

Slávnostné stretnutie jubilantov | Mestská časť Bratislava

Elektronická matrika - slovensko

SVADBA

Matrika Mestská časť Bratislava-Rač

Genealogický rozcestník. V době svého vzniku (r. 2015) se jednalo o první nejrozsáhlejší genealogický rozcestník v České republice. Po 5 letech se nyní dočkal velké aktualizace - rozšíření o nové odkazy i kontrolu platnosti jednotlivých odkazů. Navíc ke každému uvedenému webu přibyl i screen jednotlivé uvedené. ŽIAR NAD HRONOM - Matričný úrad v Žiari nad Hronom eviduje za január 2021 nadpriemerné množstvo úmrtí. Kým v priemere umiera v meste 33 ľudí TASR access_time 25.2.2021 22:0

Matrika, Ministerstvo vnútra SR - Miestna štátna správ

Bratislava Magistrá

Ďalšie testovanie v Marianke bude vzhľadom na nízku zhruba polovičnú účasť ľudí v jeden deň: 31.1.2021 (nedeľa) v Spoločenskej sále v Marianke. 8:00-19:40 (posledný test) 28.01.2021 Nezabudnite, už dnes 8.7.2021 budú pracovníci VPS Stupava vykonávať zber triedeného odpadu z rodinných domov (sklo, papier, plasty, tetrapaky a kovové obaly) v I. obvode. ČERPANIE DOVOLENKY MUDR Individuálna registrácia sa udeľuje minimálne na 2 tenisové sezóny ( deti do 10 rokov viď predpis ). Individuálna registrácia nie je obmedzená vekom a nezahŕňa žiadne poistenie. Pre zaradenie hráča do vekovej kategórie je rozhodujúci ročník narodenia (nie deň a mesiac), t.j. koľko rokov dosiahne hráč v konkrétnej. Najvyťaženejšia matrika. Knihy sú v slovenskom, nemeckom a maďarskom jazyku. Staršie nemecké záznamy sú písané ešte švabachom. S tým máme niekedy problém, lebo písmo je naozaj krásne a úhľadné, ale veľmi ťažko čitateľné, uviedla Mária Zapletalová, vedúca matričného úradu v Starom Meste pri príležitosti presťahovania úradu do nových a takmer. Notársky úrad JUDr. Evy Imrišovej je moderný úrad situovaný v širšom centre Bratislavy, v mestskej časti Nové Mesto, na Vajnorskej ulici č. 98/D. Notársky úrad sa nachádza v blízkosti nákupného centra VIVO! Bratislava, v polyfunkčnej viac informácií O NÁ

Digitalizace - genealogie

za účelom vykonania zápisu narodenia do osobitnej matriky vedenej Okresným úradom Bratislava I podľa § 23 zákona č. 154/1994 Z.z. a § 35 vyhl. č. 302/1994 Z.z. a vydanie ktoré má byť zapísané do osobitnej matriky vedenej Okresným úradom Bratislava I, je. 7. 1934 manželství prohlášeno za rozloučené. 1. 2. 1926 ve farním chrámu v Bzenci. ženich: Tvarůžek František - zámečnický dělník v Bzenci. narozen: 28

Matrika Bratislava-Rusovce

7. 1. 1928 ve farním chrámu v Bzenci: ženich: Laga František - strojní zámečnický mistr v Bzenci: narozen: 6. 3. 1904 v Těmicích: bydliště SAK

Rybársky lístok | Mestská časť Bratislava-Rača

Matričný úrad Vajnor

RODNÁ MATRIKA. Vydanie rodného listu novonarodenému dieťaťu . Narodenie dieťaťa sa zapíše na základe hlásenie o narodení , ktoré je povinné zaslať Matričnému úradu zdravotnícke zariadenie a v prípade pôrodu v domácom prostredí je povinný to urobiť jeden z rodičov najneskôr do troch pracovných dní od pôrodu V zastúpení klienta ponúkame na predaj moderný 2-izbový byt v novostavbe na Rustaveliho ulici v Rači.<br /> Byt sa nachádza na 7 poschodí z 8 v novostavbe skolaudovanej v roku 2019.<br /> <br /> Dispozične pozostáva zo vstupnej haly, kúpeľne s WC, kuchyne s veľkou loggiou (4,6 m2), obývačky s pracovným home office kútikom a spálne, ktorá je aktuálne pomocou nábytku. Vybavuje: Mesto Trnava, Matričný úrad , Trhová 3, prízemie, č.dv. 181, 182, č. tel.: 033/32 36 181 - 182 Zápis do osobitnej matriky Narodenia, sobáše a úmrtia štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine sa evidujú na MV SR, Osobitná matrika, Drieňová 22, Bratislava. Poplatky: 10 EU Red Bull v Nechorách. Autor Helena Hájková · Publikováno 15.6.2021 · Aktualizováno 17.6.2021. Karlův most, Pražský hrad, Prušánky, viniční trať Nechory, zámek Lednice, vodní nádrž Nové Mlýny, Bratislava, Spišský hrad, Poprad. Všude tam se v dubnu prohnal český štáb v čele s režisérem Markusem Krugem, který. oznamujeme Vám, že matrika a ohlasovňa pobytu bude z dôvodu čerpania dovolenky v dňoch 27.7. - 30.7. zatvorená. Ďakujeme za pochopenie. Miestny úrad MČ Bratislava - Záhorská Bystrica Námestie Rodiny 1 843 57 BRATISLAVA 48 IČO: 604 887 IBAN SK75 0200 0000 0000 0122 9042

Matrika Bratislava - Podunajské Biskupice - Sobášna

spolek. Založeno. 5. července 1912. Zánik. 1948. Další informace. multimediální obsah na Commons. Některá data mohou pocházet z datové položky. Moravské kolo spisovatelů byl spolek česky (resp. moravským či slezským nářečím) píšících spisovatelů, který existoval v letech 1912-1948 matriční zápis o narození a křtu Boženy Kuklové (matrika N 1888-1901 územní rozsah: Žamberk (SOA Zámrsk)) Božena Kuklová-Štúrová ( 14. prosince 1893 Žamberk - 14. dubna 1977 Bratislava ) byla česká lékařka Vážení občania! Upozorňujeme Vás, že z dôvodu úplnej uzávery Autobusovej stanice Nivy v Bratislave, sú prímestské spoje ukončované nasledovne:. zo smeru Senec, Pezinok v zastávke Bratislava, Prievozská; zo smeru Vojtechovce, Zlaté Klasy, Šamorín, Miloslavov v zastávke Bratislava, Pažitkov Soupis mlýnů z roku 1704; Dotazníky Státního obilního ústavu 1920; Seznam a mapa vodních děl republiky Československé; Dotazníky Mlynářského ústředí 193