Home

Kazuistika atestace

Vstupními podmínkami vždy byly atestace z klinického lékařského oboru či atestace v klinické psychologii a akreditovaný psychoterapeutický výcvik. Formou této kvalifikace byla nejprve tzv. Funkční specializace v psychoterapii. Tu udělovalo IPVZ, měla formu atestační zkoušky (kazuistika, po jedné otázce ze tří okruhů) Kazuistiky k atestaci. Otázky k atestaci. Přednášky a prezentace. Skupina. Klinická psychologie Pardubická nemocnice. písemný rozbor případu (kazuistika), praktická část - zkouška z elektrokardiografie, echokardiografie, hemodynamiky; která se odesílá nejméně 30 dní před termínem konání atestace. Legislativa, průběh atestační zkoušky, složení atestační komise je dáno Vyhláškou 188/2009 Sb. o atestační zkoušce, aprobační. Kazuistika. Profesor Brázdil také krátce zmínil přístupy k pojetí kazuistiky, která je někdy považována za cosi, co není odborným článkem. Podle něj tomu tak ovšem není a dobrá kazuistika může být velmi přínosná. Navíc je to určitý formát vědecké práce, kterým lze začít publikační činnost Součástí závěrečné zkoušky ze specializační přípravy (atestace) jsou : písemný test (koná se na IPVZ v daném termínu nejpozději týden před ústní zkouškou), písemná práce (3 kazuistiky, odevzdává se v daném termínu nejpozději dva týdny před ústní zkouškou, obvykle na písemném testu

Obhajoba probíhá v rámci ústní části atestace, k atestaci si uchazeč přinese též 3-5 kazuistik, jejichž stručný rozbor bude součástí zkoušky, tyto kazuistiky není nutno zasílat předem. Vydáno: 1. 8. 2014 / Poslední aktualizace: 16. 6 Je to spíš začátek, abychom tento materiál mohli dále rozšiřovat a zdokonalovat. Jistě to bude potřeba, čeká nás období MKN-11 a podobně. Součástí materiálů jsou vzory atestačního vyšetření, vzor psychoterapeutické kazuistiky, vzor atestačních prací, tedy povinná součást atestace. Tímto děkuji MUDr Společný postup a atestace v nově ustanoveném specializačním oboru lékaři s přihláškou k atestační zkoušce zašlou 3 kazuistiky, z nichž atestační komise vybere 1 kazuistiku a tu lékař při teoretické části atestační zkoušky před komisí obhájí. 4. Složení atestační komis Atestace v klinické psychologii - často kladené otázky. Atestace v psychoterapii - aktuality. CK Klinická neuropsychologie dospělých 2021 - 2022. Dětská klinická psychologie - informace. Elektronické dotazníky a výkazy. Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Atestace v psychoterapii - Klinická psychologie - katedra

Klinická psychologie Pardubická nemocnice - Kazuistiky k

Základní informace k atestacím v oboru kardiologie Česká

 1. Stáže odpovídající I a II atestace oboru chirurgie. 3/2002 - měsiční stáž na Klinice pneumologie a hrudní chirurgie FN Bulovka 4/2004 -Urgentní stavy v hrudní chirurgii IPVZ Praha Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL ,2010, roč .7, č. 3, s. 33-3
 2. Upozornění: Uchazeči, přihlášení k atestaci na 2. LF UK v podzimním termínu 2020, kteří již absolvovali předatestační kurz na jiné fakultě, ale nemají z něj obhájenu atestační práci, se v co nejkratším termínu obrátí na doc. MUDr. Jaroslava Jeřábka, CSc., z Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol (), aby s ním konzultovali téma své atestační práce a její.
 3. Kazuistika je popis a výklad konkrétních případů, zpravidla místo teoretické analýzy pojmových znaků (například raná římská právní kazuistika). Ve vztahu k moderním vědám užíván jako synonymum pro případovou studii.. Termín je odvozen z latinského slova casus, které má širokou škálu významů: pád, klesnutí, úpadek, zkáza, škoda, pohroma, v některých.
 4. atestace I. stupně z neurologie (2001) atestace II. stupně z neurologie (2004) funkční odbornost v elektromyografii (2014) Členství ve společnostech - Naše zkušenosti s aplikací BTX v Libereckém kraji a kazuistika : 20. Podkrušnohorské elektrofyziologické dny, Jirkov u Chomutov
 5. ář FN Bulovka, Praha 2005. Biologická terapie z pohledu dermatologa - Remicade.
 6. Kazuistiky - ZRUŠENO Místo a datum konání: Praha, Lékařský dům, 8. 4. 2021. Klasifikace: Pracovní schůze Pořadatel: ČSAKI Kontakt: MUDr. Dalibor Jílek, CSc. Odd. klinické imunologie a alergologie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labe
 7. 2016 atestace v oboru všeobecné praktické lékařství Konference ambulantních internistů 2010- kazuistika: Syndrom arteria mesenterica superior - syndrom Wilkie . Konference pro zdravotní sestry Psychiatrická léčebna Šternberk - kazuistika: Hubnutí z nejasné příčiny 2011

Jak přednášet, psát články a uspět u atestace: Na co

Atestace - AK

↳ Kazuistika ↳ Mise BEARISOVA ↳ Děti boží ↳ Dip a mýtus ↳ Zákopová noha; Pele Mele ↳ Bazar; Archiv DIPu ↳ Atestace ↳ Přednášky ↳ Sympózia ↳ Publikace ↳ Sešity NOETIS ↳ Poezie ↳ Prezidium a Valná Hromad Kontakt Adresa. Centrum žilní chirurgie náměstí Republiky 905 752 01 Kojetín Rychlá komunikace. Telefon: +420 581 701 180 Mobil: +420 602 775 626 E-mail: zilnichirurgie@zilnichirurgie.cz V době od 29.6. do 12.7.2020 bude Centrum žilní chirurgie uzavřeno z důvodu dovolené

Pokyny k atestační práci - klinická stomatologie 2

2008, Atestace z cévní chirurgie 2004, uznána specializovaná způsobilost v oboru chirurgie dle § 44 odst. 1 věty šesté zákona č. 95/2004 Sb. 2003, Licence ČLK pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb pro obor chirurgi 1981 - atestace - vnitřní lékařství I. st. 1984 - atestace - vnitřní lékařství II. st. 1997 - specializační atestace- hematologie. 2002 - obhájil vědeckou hodnost CSc. Odborný zájem: podpůrná léčba v hematoonkologii, invazivní mykózy; maligní lymfoproliferac AKTUÁLNÍ INFORMACE - ATESTACE 2016. Postgraduální vzdělávání v nefrologii bude v roce 2016 probíhat na 2. LF UK v Praze (doc. Horáčková) Navržené termíny atestačních kurzů a termínů atestací v roce 2016: Jarní předatestační kurz se bude konat 7. 3. - 11. 3. 2016. Podzimní atestační kurz se bude konat 3. 10. - 6.

2017 Kazuistika elektrokonvulzivní léčby organického katatonního syndromu při NP-C. 2016 Look back in time 2016 Case report: differencial diagnosis of psychopathy and psychosis. 2016 Klinické hodnocení a praxe repetitivní transkraniální magnetické stimulace u depresivního syndromu COVID-19. Doporučení COVID-19 - první kontakt (Výbor ČPFS). Hospitalizační léčba COVID-19. Poziční dokument České pneumologické a ftizeologické společnosti (únor 2021). Doporučený postup plicní rehabilitace u onemocnění Covid-19 (únor 2021). Léčba plicního postižení pacientů po prodělaném COVID-19 (Coronovirus disease 2019) - Poziční dokument České. Profil lékaře a sestry MUDr. Ladislav Fildán předseda České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP Vzdělání: promoce v r.1980 Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc atestace z anesteziologie a resuscitace 2. stupně 1988 specializace na léčbu bolesti základní kurz akupunktury 1986 Oprávnění-Kredit II.stupně k provádění akupunktury ve všech.

atestace (dříve atestace II. stupně) Inzerce. 2012 Specializační atestace v oboru perinatologie a fetomaternální medicína 2008 Nejlepší článek v roce 2008 publikovaný v časopise Praktická gynekologie v kategorii kazuistika. Doubek R, Petrovová D, Sedláková K, Doubek M. Raritní případ vlasatobuněčné leukémie v. 12.30-14.00 klinické kazuistiky, klíčové výstupy budou zaznamenány a rozeslány účastníkům, 30 minut na kazuistiku a její rozbor. Kazuistika č. 1 - GPP/demence v prostředí krajské nemocnice - prim. MUDr. Eva Balnerová, LDN a paliativní oddělení Krajské nemocnice Jihlava, ČSPM ČLS JE 1997- ukončena 1.lékařská fakulta Karlovy Univerzity Praha, doktorka všeobecného lékařství. 2001 - atestace 1.stupně pediatrie. 2005 - licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru dětské lékařství. 2008 - ukončeno postgraduální studium, Ph.D. obhájena disertační práce na téma. Kazuistika houslista - terapie perampanelem u idiopatické generalizované epilepsie Doležalová Irena Eisai - Satelitní sympozium | 11.06.2021, 13:30 - 13:45. 1979-1985 Atestace z oboru neurologie I. 1988 Atestace z oboru neurologie II.. rubriky (Přehledový článek, Kazuistika, Farmakologický profil, Dobrá rada, Ve zkratce, Diferenciálně-diagnostické okénko aneb Na co se vás mohou zeptat u atestace...) zaměření článků více pro prax

Materiály k Atestaci - Sekce mladých psychiatrů PS ČLS JE

1996 - Atestace z neurologie 1. stupně Institut pro postgraduání vzdělávání zdravotníků, Brno 1997 - 1 týdenní doškolovací kurs: nástavbový kurs v EEG a epileptologii /prim. MUDr. Petránek/ Institut pro postgraduální vzdělávání zdravotníků, Brn MUDr. Petr Krawczyk •LF UP v Olomouci •Atestace - ortopedie •Nástavbová atestace - ortopedická protetika •Vedoucí lékař NZZ PROTEOR CZ s. r. o. •Předseda Ortopedicko-protetické společnosti ČLS JEP •Předseda akreditační komise MZ pro obor ortopedická protetika •Místopředseda ISPO ČR ( International society for prostetics and orthotics

Společný postup a atestace v nově ustanoveném

Zdeněk Švagera, Vladimír Bartoš, Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Kristian Šafarčík. Rok: 2012. prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy) Kostní denzita u hemodialyzovaných pacientů během ročního sledování a její souvislost s hladinami vitaminu D a dalšími parametry Kazuistika Sekce venující se praktickým zkušenostem DIPu 4 Témata 4 Příspěvky Poslední příspěvek Prezentace od petrmatusek pát dub 07, 2017 3:39 pm Atestace Moderátor: petrmatusek. 0 Témata 0 Příspěvky Žádné příspěvky Přednášky Moderátor: petrmatusek. 0 Témat 2004 atestace 1. stupně oboru urologie. 2009 přiznání specializované způsobilosti v oboru urologie. Klinická praxe: 1. 7. 1999 - 31.10.1999 sekundární lékař Chirurgického oddělení Nemocnice Kadaň. 15. 2. 2000 - 28. 2. 2001 sekundární lékař Kliniky popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady. Od 1. 3 12.30-14.00 klinické kazuistiky, klíčové výstupy budou zaznamenány a rozeslány účastníkům, 30 minut na kazuistiku a její rozbor Kazuistika č. 1 - GPP/demence v prostředí krajské nemocnice - prim. MUDr. Eva Balnerová, LDN a paliativní oddělení Krajské nemocnice Jihlava, ČSPM ČLS JE Co říkat a co neříkat u kardiologické atestace, záchranné a vyhazovací otázky PS Kardio 35 Noční služba na JIP Česká asociace akutní kardiologie Kazuistika v ambulantní praxi Česká asociace ambulantních kardiologů Tipy a triky nefarmakologických opatření v prevenci KV onemocnění Česká asociace preventivní kardiologi

Atestace v klinické psychologii - často kladené otázky

 1. ální a gastrointestinální radiologie. Pořadatel: Sekce abdo
 2. Lékařská fakulta Ostravská univerzita Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Vítkovice. telefon: +420 597 093 501 +420 553 463 501. e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ6198898
 3. 2003 Atestace z neurochirurgie, nadstavbová 2005-2009 Doktorský studijní program, LF UK v Hradci Králové 2014 Habilitace na LF UK v Hradci Králové, téma habilitační práce: Transnazální endoskopická chirurgie selární oblast
 4. Sympozium Radiologie hrudníku 2012. Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno Datum: 23.-24.4.2012, začátek v 9.00 hod. Základní téma: Prostý snímek, radiologická anatomie hrudníku, nádory, kazuistiky Místo: Hotel Prosper, Čeladná PROGRAM Pondělí 23. 4. 2012. 9.00 Zahájení sympozia. 9.05 - 10.30 H. Mírka: CT anatomie pli
 5. Absolvovala zahraniční stáž zaměřenou na výzkum hepatitidy C. Po složení atestace z interního lékařství 1. stupně přestoupila na kliniku hepatogastroenterologie IKEM se zaměřením na transplantaci jater a získala atestaci z gastroenterologie a hepatologie. Od roku 2013 pracuje v klinickém centru ISCARE pod vedením prof.
 6. Tým profesionálů ZA NAŠÍ KLINIKOU STOJÍ POUZE ŠPIČKY V OBORU prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA specializace - komplexní problematika všech onemocnění prostaty s hlavním důrazem na léčbu - neoperační i operační Předseda a zakladatel Nadačního fondu Muži proti rakovině Přednosta THomayerovy nemocnice Ordinace: 261 006 753 Poliklinika Budějovická Antala.

12/2010: Atestace z oboru vnitřní lékařství Praxe: 10/2004 - 5/2005 sekundární lékařka na Oddělení hematologie a krevní transfuze FNKV Praha. Od 6/2005 - po současnost: Interní klinika ÚVN Praha, od roku 2011 staniční lékař na oddělení všeobecných interních lůžek. Od r. 2008 - po současnost: lékařka v Canadian Medica Počet odevzdávaných výtisků 2 Termín odevzdání Nejméně 2 měsíce před termínem atestace. Místo odevzdání Práce bude odevzdána na oddělení pro specializační vzdělávání fakulty, která atestační zkoušku pořádá. musí SOR stanovit, zda se má jednat o literární zpracování problematiky - popis kazuistiky. Mladí pediatři has 833 members. Stránka pro diskuse o vzdělávání v pediatrii (atestace, subspecializace), občasné pozvánky na vzdělávací (i společnenské) akce, kazuistiky, odkazy na zajímavé tematické weby INFORMACE PRO AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ. Specializační vzdělávání (SV) realizují zařízení, kterým ministerstvo udělilo akreditaci k uskutečňování vzdělávacího programu nebo jeho části podle ustanovení § 45 - 50 zákona č. 96/2004 Sb. Akreditovaná zařízení při realizaci SV postupují dle Metodického pokynu. Vzdělání. 12/2014 Atestace z neurochirurgie. Od 10/2011 Postgraduální studium v biomedicíně - obor neurověd, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, školitel prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. 2001-2007 Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni. 1995-2001 Gymnázium Nad Kavalírkou, Praha

Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava. telefon: +420 597 091 111 +420 553 461 111. e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987 ID datové schránky: 37gj9f Diabetes Research and Clinical Practice. Diabetes Spectrum. Diabetes Technology and Therapeutics. Diabetes, Obesity and Metabolism. Diabetic Medicine. Diabetologia. JAMA. Journal of Diabetes Science and Technology. Pediatric Diabetes Nicméně věříme, že letošní XXVIII. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně, který bude v Brně. ve dnech 20. - 23. 10. 2021,bude místem setkání po dlouhé době. Pokud se mýlím, tak jsme připraveni i na online verzi. Možná se ptáte, proč. jsme opět v Brně, když jsme se po roce střídali s Prahou 2017 - Dermatologie - kazuistiky psi - VETfair 2017, Hradec Králové 2017 - Dermatologie s prof. D. DeBoerem a dr. J. Rybníčkem - VETfair 2017, Hradec Králové 2017 - COURSE OF X-POROUR TTA FOR THE LCA-DEFICIENT STIFLE, Brno 2017 - XXV. výroční konference ČAVLMZ, Brno. 2018 - Putovní seminář KVL ČR, Ostrav 1985 - 1989: Střední zdravotnická škola, Alšovo náb., Praha 1, obor zubní laborant: 1990 - 1996: 1.LF UK Praha, obor stomatologie: 1998: Atestace I. stupně.

Atestace z psychiatrie (1986, 1991). Absolvoval výcvik v dynamicky orientované skupinové psychoterapii (SUR) (L. Horák, M. Frouzová, J. Vodňanská, 1991) a výcvik v kognitivně. Effect of physical activity in treatment of paediatric obesity. Dalibor Pastucha, Jana Malinčíková, Stanislav Horák, Jana Povová, Petr Konečný. Rok: 2015, Cent Eur J Public Health. článek v odborném periodiku. Možnosti genetického testování sportovní výkonnosti u dospělých sportovců

2015 - Kazuistiky, l. LF UK Praha - Aktuální gastroenterologie 30, ÚVN Praha - 11. endoskopický workshop , ISCARE Praha - 5. pražský endoskopický den a 16 endoskopický den IKEM - Ostrava live endoscopy 2015, Vítkovická nemocnice a.s - XVII. pražský podzimní pracovní gastroenterologický den, - 33 Atestace 2020 Termín atestace 13. 11. 2020 1. LF UK, Praha dle plánu Zkoušky po kmeni Kazuistika: Gabriela Neškudlová - 5 000 Kþ Přehledový lánek: Vladimír Koucký - 10 000 Kþ Dohromady 25 000 Kþ Předání proběhne na Otologickém dn

atestace, tzn. do 10. 9. 2018 na adresu: Lékařská fakulta UK v Plzni, Husova 3, 301 00 Plzeň, Oddělení (kazuistika). o teoretická část - 3 odborné otázky z kardiologie . Univerzita Karlova - Lékařská fakulta v Plzni Husova 3, 301 00 Plzeň. Kazuistika pacienta, příznaky a projevy myastenie Prezentován je případ 30leté pacientky s výraznou únavou, zhoršenou mimikou, potížemi se zavíráním očních víček při čtení, zhoršenou artikulací. Dne 21.4. 2010 první kontakt s 30letou pacientkou, která přichází na vstupní prohlídku. Popisuj Kazuistika musí být podložena teorií. Práci doporučujeme konzultovat se supervizorem. Obhajoba závěrečné práce probíhá před výcvikovou komisí. Výcviková komise je nejméně 3 členná a je jmenovaná výcvikovým výborem. medicína + atestace z psychiatrie (výjimečně z jiného oboru) + funkční specializace z. Atestace z infekčního lékařství v jarním termínu 2019 P. Husa, 23. 4. 2019 Atestační zkouška z infekčního lékařství se v jarním termínu konala po velikonocích 23. 4. 2019 na Klinice infekčních chorob LF MU v Brně. Komise ve složení prof. MUDr. Petr Husa, CSc

2. atestace z neurologie. 1998. Kazuistika a přehled literatury) Hennerova cena pro mladé neurology za rok 2000. Křupka B, Vlachová I, Herzig R, Nekula J. Atypický obraz tranzitorní stenózy vnitřní karotidy v krčním úseku. Čes a slov Neurol Neurochir 2000; 63/96 (5): 302-5.. V roce 1976 atestace I. stupně v oboru anesteziologie a resuscitace V roce 1980 atestace II. stupně v oboru anesteziologie a resuscitace V roce 1997 specializace pro léčbu bolesti V roce 2002 atestace v oboru urgentní medicína Profesní zkušenosti: V letech 1990 - 2001 pracoval jako primář ARO a záchranné služby nemocnice v Kladn

Neurologické projevy Behçetovy nemoci - kazuistika Úspešne liečená depresia u pa­cienta s epilepsiou - kazuistika Zánětlivý pseudotumor imitující intrakraniální, konvexitární meningeom - kazuistika Odešel prof. MU Dr. Jiří J. Vítek (29. 3 MUDr. Kolešková Evženie Lékař specialista, členka myelomové skupiny. Email: Telefon: 224966398 224966357; Promoce v r. 1977 (FVL UK Praha) I. atestace z interny - 198 Kazuistika poukazuje na taktiku použitia rekanalizácie chronického uzáveru arteria poplitea pri nemožnosti antegrádneho prístupu cestou retrográdneho transdorzálneho prístupu - pomocou tzv. SAFARI techniky. Kľúčové slová: kritická končatinová ischémia, endovaskulárny prístup, endovaskulárna liečba.. ATESTACE. Ortopedie + specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru ortopedie 15. 12. 2011 (téma atestační práce: Mnohočetný myelom - kazuistika) KURZY A STÁŽE

Termín odevzdání 30 dní před termínem atestace Místo odevzdání Oddělení (referát) specializačního vzdělávání fakulty Uznatelné náhrady Atestační práce může být nahrazena např. publikací v časopise. Lze akceptovat článek přehledový, původní a kazuistické sdělení, nikoliv abstrakta či texty ve sborníku apod Atestace. Informace o atestační náplni pro lékaře i nelékaře. Doporučení a stanoviska. Zde naleznete veškerá doporučení a stanoviska ČHS ČLS JEP a jednotlivých sekcí. Transfuze a hematologie dnes. Časopis obsahující původní práce, souhrnné práce a kazuistiky s problematikou hematologie a transfuzního lékařství. Kontakt 1992 atestace z klinické psychologie; 2018 Petržela, M.: Femininita jako obrana proti Maskulinitě: teorie a klinika, kazuistika ze sexuologické praxe. (Mimořádný 119. seminář psychoanalytického myšlení, název: Co s narušenou pohlavní identitou u dětí a dospívajících? Současná situace v České republice i ve světě. 8. Poradenský proces a jeho fáze. LANGER, Tomáš. Psychologická a sociologická východiska poradenství ve vzdělávání dospělých. Praha: FF UK, 2017: výtah z rigorózní práce. FREIBERGOVÁ, Zuzana. Metodika poradenského procesu realizovaného s uchazeči o zaměstnání na Úřadu práce České republiky Všeobecné lékařství, Karlova Univerzita v Praze, Lékařská fakulta Hradec Králové (1977), I. atestace z gynekologie a porodnictví (1981), II. atestace z gynekologie a porodnictví (1986) syndromem krátkého střeva při dlouhodobé parenterální výživě-kazuistik

MUDr. Soňa Juricová - Reha Car

MUDr. Aleš Křiváček Vzdělání: lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni Obor: všeobecné lékařství, promoce 1998 Atestace: chirurgie 2001 traumatologie 2007 Zájem: chirurgie a artroskopie lokte a ruky, poúrazové stav KAZUISTIKA TERA PIE CHRONICKÉ BOLESTI S VYUŽITÍM FYZIOLOGICKÉ REGULAČNÍ MEDICÍNY Do atestace pracovala v KÚNZ nemocnice v Čes-kých Budějovicích na interním oddělení, absolvova-la první atestaci z vnitřního lékařství, druhou atesta-ci z oboru revmatologie. Do roku 1993 pracovala jak Věcné (odborné) požadavky Kazuistika, možno použít publikaci, kde je školenec prvním autorem a vyšla alespoň v recenzovaném časopise Formální požadavky Dle pokynů pro autory časopisu Čs. pediatrie Počet odevzdávaných výtisků 1 Termín odevzdání nejméně 1 měsíc před termínem atestace

Atestace v oboru Intenzivní medicína proLékaře

Složil atestace I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1979 a 1982) a specializační atestace v oborech klinická farmakologie a kardiologie (1991 a 1997). Obhájil kandidátskou dizertační práci na téma Hemodynamika vazodilatační léčby srdečního selhání a byla mu udelěna vědecká hodnost CSc V roce 1992 atestace I. stupně z oboru dermatovenerologie; v roce 1995 atestace z korektivní dermatologie a kosmetologie; v roce 1998 atestace II. stupně z oboru dermatovenerologie. Zkušenosti s hojením ran. S chronickými ranami pracuje ve své praxi od nástupu do zaměstnání

1987 atestace I. stupně - všeobecná 1988 atestace II. stupně se specializací na malá zvířata s závěrečnou obhajobou práce na téma Vaginální cytologie u fen školitel doc. Z.Věžník od roku 1993 člen prezidia ČAVLMZ roku 1997 zvolen prezidentem ČAVLMZ, v roce 1999 potvrzen i pro další dvouleté obdob 27. 2. 2020 - Klientka měla od 12 let kortikoidy ELOCOM, kdy jí byla diagnostikovaná perionální dermatitida . Bez nějakých zvláštních změn. Léčená na několika klinikách. K paní Reinisch chodila na řasy a obrátila se na ní, zda by jí mohla pomoc

atestace - urologie - II. stupeň (2004) Praxe. Drlík Pavel: Kazuistika dlaždicového karcinomu ledvinné pánvičky (nekomentovaný poster na konferenci ČUS 2016, Abstrakt z konference vytištěný ve sbornících s ISSN či ISBN) Dušan Kučera, Ph.D., MBA - Pedicor - Cévní Ambulance. MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA. Pracuji jako odborný lékař se specializací angiologie a kardiologie. Své odborné zkušenosti jsem nabyl jako dlouholetý primář Vaskulárního centra Vítkovické nemocnice a.s. především v oborech endovaskulární léčby tepen a žil. O nás . LÉKAŘI: MUDr. Milan Labonek - vedoucí lékař . Vzdělání: 2001 - Lékařská fakulta UP Olomouc, všeobecné lékařství. 2004 - I. atestace v oboru neurologie - IPVZ Praha. 2005 - zahájení postgraduálního doktorského studia na LF UP. 2005 - funkční odbornost v elektroenfelaografii (EEG) - ČLS-JEP a Společnost klinické neurofyziologi

Zápis . ze společného jednání o společném postupu v nově ustanoveném specializačním oboru diabetologie a endokrinologie. Jednání se uskutečnilo dne 5. března 2010 za účasti prof. MUDr. Terezie Pelikánové, DrSc., vedoucí subkatedry diabetologie, prof. MUDr. Václava Zamrazila, DrSc., vedoucího subkatedry endokrinologie, prof. MUDr. Josefa Marka, DrSc., člena katedry. Poslední atestace proběhla v Brně. Termín dalšího setkání Akreditační komise bude určen MZČR. Žádné pracoviště není akreditované podle nového Vzdělávacího programu, jelikož ho dosud MZČR nevydalo o 7000 Kč původní práce, 3000 Kč kazuistika 1984 až 1988 - Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Olomouc 1988 až 1994 - Univerzita Palackého, fakulta všeobecného lékařství, Olomouc 1994 - Doktor všeobecného lékařství 1997 - Atestace I.stupně z oboru gynekologie a porodnictví 2001 - Atestace II.stupně z oboru gynekologie a porodnictv Ceny společnosti: navrženy a schváleny: Hlavní cena - Nejlepší publikace, další ceny- nejlepší abstrakt konference, nejlepší poster a nejlepší publikovaná kazuistika. Horčička referuje o přípravě Valné hromady, nesplněna příprava změn stanov, zůstane do dalšího období 22.05.2012 Atestace z klinické psychologie. Odborné vzdělání a kvalifikace. 2004 - 2005 Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové, Pedagogické minimum, Učitel odborných předmětů. 2002 - 2007 Filozofická fakulta Univerzita Palackého - jednooborová Psychologi

V nejbližší době bude mezi Ministerstvem zdravotnictví a lékařskými fakultami uzavřena smlouva o zajištění postgraduálního vzdělávání. Až vejde v platnost, budou se zájemci o přípravu v oboru neurologie přihlašovat na některé z pověřených fakult a atestace proběhnou na těchto fakultách 2002 Atestace ortopedie I.st. 1993 - 1999 2.LF UK obor veškeré lékařství, titul MUDr. 1989 - 1993 Gymnázium Jana Nerudy Hellichova 3, Praha 1 . Členství v odborných společnostech: člen České společnosti pro ortopedii a traumatologii. člen výboru Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopi

MEDICAL TRIBUNE CZ > O trestněprávní odpovědnosti lékařů v

Odborný lé čebný ústav Jeví čko Zapsán v Obchodním rejst říku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce č..713 ze dne 24. 6. 2003. Výro ční zpráva za rok 2009 IČO : 00193976 DI Č: CZ 00193976 adresa: Jeví čko, 569 4 atestace 2. stupně ortopedie a traumatologie - IPVZ Praha 2000 2004 - 2013 primář Ortopedického oddělení Kliniky dětské ortopedie, chirurgie a Traumatologie FN Brno 2013 - obhajoba dizertační práce Využití syntetických biokompatibilních materiálů v léčbě benigních cystických kostních defektů dětského věk Centrum jednodenní chirurgie (všechny obory) Hvězda, Štefánikova 454/28a 500 11 Hradec Králové +420 495 269 768 recepce@1chirurgie.c 10:40: 177. arni v terapii dilataČnÍ kardiomyopatie - kazuistika familiÁrnÍ dilataČnÍ kardiomyopatie s vÝznamnĚ snÍŽenou ef lk (20%) s dosaŽenÍm kompletnÍ reversnÍ remodelace j. pudich, j. václavík, m. branny (ostrava Atestace z rehabilitace a fyzikální medicíny MZ ČR Vydáno 1/2019 Kazuistika pacientky s m. Crohn. Postgraduální lékařské dny 2014, Plzeň, abstrakt. -Kurzy Osvědčení o absolvovaném školení v oboru neinvazivní laserové terapie, způsobilost k aplikaci - Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku..

Atestace ORL I. st. v r. 1982, ORL II. st. 1992. Doporučená žádost odeslána do Olomouce 2. 12. 2002. Představenstvem schváleno. MUDr. Jarmila P a v l o v i č o v á - licence pro výkon samostatné praxe na dobu určitou pro obor všeobecné lékařství. Atestace interna. I. st. v r. 1997. Lektorská smlouva uzavřena s MUDr. Englerovou Lékaři kliniky, kteří jsou učiteli IPVZ, zkoušejí ročně atestace z pediatrie ve všech regionech ČR. počet zobrazení: 3593 poslední aktualizace: 27.05.2009 Hodnocení: (hodnotili 3 uživatelé) tohle není dobré drobné nedostatky dobrý velmi dobrý vynikající děkujeme za Vaše hodnocení Kliknutím na tento odkaz upozorníte. Vzdělání. 1983 - 1989 Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc - obor všeobecného lékařství; 1992 atestace I. stupně z oboru dermatovenerologie; 1995 atestace z korektivní dermatologie; 1998 atestace II. Stupně z oboru dermatovenerologie; 2013 obhájení titulu Ph.D, Univerzita Karlova; Profesní zkušenosti. 1989 sekundární lékařka interního odd. nemocnice Vyško

Emauzy - Kazuistiky v pneumologi

Stránka pojednává o základních typech hypotyreózy - primární, sekundární a centrální hypotyreózu. Popisuje jaký je mezi nimi rozdíl, věnuje se příčině snížené funkce štítné žlázy MUDr., Radek Mounajjed DDS., Ph.D., FAP vedoucí lékař D.C.M klinika, s.r.o. jednatel D.C.M klinika, s.r.o. externí učitel University of Toronto učitel Univerzity Palackého v Olomouci +420 602 220 988 +420 495 515 517 info@implant.cz V Kopečku 76/10 500 03 Hradec Králové Česká republika odkaz na WIKIPEDIA - Radek Mounajje OBSAH KBM 3/2021 Kocna P. Funkční dechové testy - neinvazivní diagnostika v gastroenterologii Steinbach D., Racek J., Rajdl D. Interference přirozených metabolitů a léků při enzymovém stanovení kreatininu a kyseliny močové Veškrna Z., Turková Š. Pseudohyperkalémie u pacienta s leukémií typu CLL Vojtíšek J., Verner M., Pešková M., Vonke I. Pseudohypokalémie. Těšínský P., Szitányi P. - Atestace v oboru KVIMP a možnosti vzdělávání: aktuální informace Pátek, 2. 3. 2012 15.00 - 17.00 Blok V - Dietní postupy u specifických onemocnění předsedající: Anděl M., Starnovská T. 18. Chocenská E. 20 min. Ketogenní dieta u epilepsie 19. Starnovská T. 20 min. Nutriční postupy u CMP 20 Specializuje se na refrakční chirurgii, diagnostiku a laserovou léčbu sítnice, laserové odstranění druhotného šedého zákalu, na dětskou oftalmologii a léčbu dětských očních vad. Oční centrum Kukátko. Oční klinika DuoVize. Oční oddělení fakultní Thomayerovy nemocnice