Home

Průdušnice se dělí

Průdušnice anatomie. Průdušnice (trachea) je dýchací trubice navazující kaudálně (dole) na hrtan. Začíná na krku ve výši těla obratle C6, postupně přechází do hrudníku, kde končí jako bifurcatio tracheae, nebo-li rozvidlení, kterým se rozestupuje ve výši obratlů Th4- Th5 ve dva bronchy (bronchus dexter a sinister) Dvě hlavní průdušky - pravý a levý primární bronchus - vznikají zdvojením (bifurkací) průdušnice ( trachea ). Postupně se dělí do tzv. bronchiálního stromu - sítě menších průdušek. Pravý primární bronchus se dělí na tři, levý na dva lobární bronchy (označované také jako sekundární nebo II. řádu) Průdušnice se v oblasti bifurkace dělí na dva bronchy, které vstupují do plic v plicním hilu. Hlavní bronchy (I.řádu) se dělí na lobární bronchy (II. řádu) - tři vpravo a dva vlevo. Lobární bronchy se dělí na terciální bronchy (III.řádu) 10 vpravo a 8 vlevo

Anatomie koně

Průdušnice anatomie - Nemoc - Pomo

C) Průdušnice se dělí na levou a pravou . D) Část poplicnice, která vystýlá stěny hrudníku, se nazývá . E) V hrtanu jsou uloženy . F) Při nádechu se hrudní dutina , při výdechu se hrudní dutina . 2. Označ, které svaly provádějí dýchací pohyby hrudníku Dvě hlavní průdušky, pravý a levý primární bronchus, vznikají zdvojením průdušnice. Postupně se dělí do takzvaného bronchiálního stromu - do sítě menších průdušek. Pravý primární bronchus se dělí na tři, levý na dva lobární bronchy, označované také jako sekundární nebo II. řádu. Lobární bronchy se pak. PRŮDUŠNICE: asi 10 - 12 cm dlouhá dýchací trubice vyztužená prstencovými chrupavkami. Je vystlána řasinkovým epitelem, který produkuje hlen (zachytávání prachu, nečistot a choroboplodných zárodků). PRŮDUŠKY: průdušnice se za hrudní kostí dělí na dvě průdušky, ty pak zanořují do plic

Průdušnice (trachea) tvoří ji 16-20 chrupavčitých prstenců; má samočisticí schopnost (řasinkový epitel) je dlouhá a široká jako prostředník: novorozenec délka 4-5 cm průsvit 5 mm; dospělý délka 12-15 cm průsvit 15-25 mm; bifurkace - místo, kde se trachea dělí na dva hlavní bronch Onemocnění se dělí na čtyři stupně podle zúžení průměru průdušnice. Diagnostika je prováděna na základě klinických projevů, charakterizovaných typickými zvuky, podobnými husímu kejhání, které pes vydává při kašli; neschopností fyzického výkonu a problémy s dýcháním

Průdušnice se dále dělí na dvě průdušinky / průdušky / průduchy. Místem, kde v plicích dochází k výměně kyslíku a oxidu uhličitého jsou průdušinky / plicní komůrky / plicní sklípky. Základní funkční jednotkou plic je plicní váček,. Průdušnice (trachea), průdušky (bronchy) a plíce (pulmo) jsou nepřetržitá roura, kterou při dýchání musí proudit vzduch, aby krev mohla přijmout kyslík a tím udržet tělo při životě. Obě hlavní průdušky rozdělí vzduch do pravé a levé plíce a tím se zabrání nadměrnému nahromadění vzduchu na jedné straně Průdušky se rozdělí na menší zkumavky, které se stanou bronchiolemi. průdušnice (průdušnice) se nachází nižší než chrupavka štítné žlázy a je lepší než rozdělení do levého a pravého hlavního bronchu., Průdušnice se dělí na levý a pravý hlavní bronchus, který je známý jako tracheální bifurkace, na. Průdušnice, průdušky. Stavba a funkce plic, jejich projekce. Somatologie Průdušnice - trachea Trubice, která navazuje na prstenčitou chrupavku hrtanu Probíhá před jícnem Dlouhá přibližně 13 cm, šířka 1,5 - 1,8 cm V krčním úseku leží na bocích trachey laloky štítné žlázy Stěna je vyztužena 15 - 20 hyalinními podkovovitými chrupavkami - CARTILAGINES.

PPT - DÝCHACÍ SOUSTAVA PowerPoint Presentation, free

Průduška - Wikipedi

Průdušnice se dělí na . 2 průdušky, které jsou . spojeny s plícemi. průdušky. plíce. Plíce . jsou jako dva balonky. Když se nadechneme, plíce se naplní vzduchem a nafouknou se. Když vydechneme, plíce se vyfouknou. Plíce jsou párový orgán, to znamená, že jsou v těle dvě. Chrání je žebra průdušnice -vytváří pravou a levou průdušku • pravá je přímým pokračováním průdušnice - vdechnuté předměty do ní snáze zapadají • vstupují do plic a dělí se na tzv. bronchiální (plicní) strom • bronchiální strom: průduška se větví na průdušinky (průměr 1mm),a ty vytváří rozšířené plicní. Dýchací soustava . Dýchaní. vnější dýchání - plicní ventilace (výměna vzduchu mezi vnějším prostředím a plícemi) + výměna plynů mezi vzduchem a krví. vnitřní dýchání - výměna plynů mezi krví a tkáněmi + tkáňové dýchání (spotřebovává se O 2 a vydává se CO 2). dýchací soustava = dýchací cesty + respirační část - plíce - výměna plyn

Průdušnice se dělí na dvě průdušky a ty se dále větví na stále menší průdušky až průdušinky. Onemocnění průdušek je většinou spojeno s infekčním onemocněním horních dýchacích cest a dále jsou průdušky stejně jako plíce spojeny se stavem slinivky a tenkého střeva Dělí se na pravou (bronchus principalis dexter) a levou průdušku (bronchus principalis sinister). Pravá průduška je kratší a širší, levá průduška je delší a užší a odstupuje od směru průdušnice ve větším úhlu. Proto se ve většině případů vdechnuté cizí těleso dostává do pravé průdušky Sliznice průdušnice je pokryta řasinkovým epite-lem, který spolu s hlenem posunuje bakterie a jiné cizorodé þástice ven z dýchacích cest. V oblasti 4. hrudního obratle se průdušnice dělí na pravou a levou průdušku (tzv. bifurkace trachey). Průdušky (bronchy) tvoří systém trubic, které se vnořují do plic

1. Funkční morfologie dýchací soustavy • Funkce buněk a ..

Průdušnice se postupně dělí až na tzv. průdušinky a plicní sklípky. Zde dochází k výměně plynů. Při plném nádechu se do plic vejde až několik litrů vzduchu. Tzv. kapacita plic je u dospělého muže zhruba 5,5 litru. Při klidném (normálním) dechu je to asi 0,5 litru. U každého člověka se kapacita plic liší průdušnice (trachea) - navazuje na hrtan, postupuje krkem a vstupuje do dutiny hrudní a mezihrudí, kde se dělí se na dvě hlavní průdušky. Jejich stěna je tvořena prstencovými chrupavkami a vystlána řasinkovým epitelem průdušky (bronchi principales) - vznikají dělením průdušnice a pokračují jako pravá a levá. Levá. - rozvětvují se v lalokové bronchi - Pravý hl.bronchus: kratší (3 cm), širší (15 mm), méně odkloněn od směru průdušnice - Levý hl.bronchus: delší (4-5 cm), užší (11 mm) - vechnutá cizí tělesa v 75% případů do pravého hl.bronchu - úhel rozestupu 70-80° (variační šíře 56-90°) - změna úhlu při dýchán

dolní cesty dýchací - hrtan, průdušnice, průdušky. Hltan = trubice, prochází vzduch i potrava, na konci se dělí na hrtan a jícen. Hrtan - proti vstupu potravy při polykání chráněn hrtanovou příklopkou (epiglottis) - uzavírá se reflexn. Stenóza hrtanu nebo průdušnice - zúžení laryngu a / nebo lumen průdušnice, které narušují proudění vzduchu do respiračního traktu a plic. Z hlediska stenózy se dělí na akutní, rozvíjejí se na krátkou dobu (až 1 měsíc) a chronické, tvoří se pomalu (více než 1 měsíc). , , Průdušnice se dělí na trubice zvané průdušky, které vstupují do plic a dělí se na menší průdušky. Ty se dělí na menší větve zvané bronchioly. Na konci bronchioles jsou malé vzduchové vaky známé jako alveoly. alveoly absorbují kyslík do krve z inhalačního vzduchu a při výdechu odstraňují oxid uhličitý z krve. Průdušnice je pružná a pružná struktura, srovnatelná se zploštělým válcem v zadní stěně. Z fyziologického hlediska se snaží v průběhu inspirace a v opačném směru přenášet vzduch z vnějšku směrem k plicím. Přibližně 12 cm dlouhá s průměrem 2 cm, průdušnice spojuje hrtan s průduškami. Předně vzniká crikoidní chrupavka hr K nim patří v krku a hrudníku probíhající průdušnice, která se ve výši asi 4. - 5. hrudního obratle dělí na dvě průdušky. Ty vedou do plic, v nichž se dělí do plicních laloků a postupně na terminální a respirační kanálky, přecházející v alveolární chodbičky

Zánět průdušnice - Rodicka

Průdušnice se dělí na pravý a levý průdušek, který se společně nazývá průdušky. Zánět průdušek může nastat v důsledku virové nebo bakteriální infekce, znečištění životního prostředí, dráždivých látek, kouře nebo prachu atd. Bronchitida je rozdělena na dva typy, akutní a chronický Superior vena cava odčerpává krev z jugulární žíly. Na každé straně průdušnice se nacházejí dvě krční žíly. Proto se nazývají levou jugulární žílou a pravou jugulární žílou. Každá jugulární žíla se dělí na dvě hlavní žíly: vnitřní jugulární žílu a vnější jugulární žílu PRŮDUŠNICE - trubice složená z chrupavčitých prstenců, spojuje hrtan s plícemi, při kořeni plic se rozděluje na pravou a levou PRŮDUŠKY - přivádějí vzduch do plic a dělí se na stále jemnější a jemnější průdušinky PRŮDUŠINKY - jsou ukončeny plicními alveolami DÝCHACÍ ORGÁN Skládá se z několika navzájem propojených chrupavek. Největší z nich jsou chrupavka štítná a chrupavka prstencová. Hrtan je centrem hlasového ústrojí. Na hrtan navazuje průdušnice. Ta se dělí na levou a pravou průdušku, které vstupují do pravé a levé plíce, v nichž se postupně větví až na konečné průdušinky

10 - 12 cm dlouhá - pevná trubice)- Průdušnice se dělí na pravou a levou průdušku a vstupují do plic. V plicích se dělí na průdušky ústící do plicních váčků. Nádech a výdech je umožněn činností dýchacích svalů (bránice a mezižeberní svaly) průdušnice (e) - má stěny vyztužené chrupavkami; dělí se na dvě průdušky (f), ty se dále větví, drobnější větve nakonec vstupují do plicních váčků a plicních sklípků (g; obsahují množství vlásečnic, probíhá zde výměna dýchacích plynů mezi vzduchem a krví Dvě hlavní průdušky - pravý a levý primární bronchus - vznikají zdvojením (bifurkací) průdušnice (trachea). Postupně se dělí do tzv. bronchiálního stromu - sítě menších průdušek. Pravý primární bronchus se dělí na tři, levý na dva lobární bronchy (označované také jako sekundární nebo II. řádu) = trubice, prochází vzduch i potrava, na konci se dělí na hrtan a jícen . Hrtan - kašel - podráždění sliznice hrtanu, průdušnice, průdušek . PORUCHY OVLIVŇUJÍCÍ PLICNÍ FUNKCE . Ucpání dýchacích cest- nemocní s chronickou bronchitidou -. Elasticita průdušnice je důležitá, protože když mluvíte a zpíváte, protahování hrudníku mění vzdálenost, kterou musí pokrýt. Vnitřní povrch průdušnice je lemován respiračním epitelem, který se skládá z řasinkových epiteliálních buněk, buněk štětce a pohárových buněk

Z hrtanu vzduch proudí do průdušnice, která se dělí na pravou a levou průdušku. Průdušky vstupují do plic a dále se dělí na průdušinky ústící do plicních sklípků. Plíce jsou uloženy v dutině hrudní a pokrývá je poplicnice, jež se přetváří v pohrudnici. Pravá plíce má tři laloky a levá dva Průdušnice se dělí na pravou a levou průdušku (bronchus sinister, bronchus dexter). Pravá průduška je nepatrně kratší a často se do ní dostanou vdechnuté předměty. Kmenové průdušky leží mimo plíce, tudíž základní stavební a funkčn nádory průdušnice - příznaky, projevy, prevence a léčba nemocí. Adenom hypofýzy . Adenom hypofýzy je nádorové, ale nezhoubné onemocnění endokrinní žlázy ­- podvěsku mozkového

Základy anatomie soustavy dýchací, srdečně cévní

V místě rozdvojení průdušnice (bifurcatio tracheae) se nachází hrana (carina), která rozděluje tracheu do dvou základních bronchů. Bronchy se po vstupu do plic dělí na lalokové bronchy, které se dále dělí na segmentové bronchy, které se ještě dělí na respiraþní bronchioly. Ty se mírně rozšiřují a nasedají na. Mezi dolní dýchací cesty patří průdušnice - trachea, průdušky - bronchy a plíce - pulmo. Průdušnice je trubice dlouhá asi 13 cm, která navazuje na prstencovou chrupavku larynxu. Ve střední þáře sestupuje do mediastina a dělí se na krní a hrudní úsek. Průdušnice koní rozvětvením na pravý a levý bronchus Informace a články o tématu Akutní zánět hrtanu a průdušnice. Praktické tipy o zdraví a Akutní zánět hrtanu a průdušnice. Podrobné informace., které se vám budou snadno a rychle vařit průdušnice (trachea), která je zpředu chráněna prstenitými chrupavkami tvaru půlměsíce. Procházející vzduch je þištěn řasinkami, které zachytávají neþistotu, a hlen ji vytlaþuje z průdušnice ven. Průdušnice se při vstupu do hrudníku dělí na pravou a levo Dýchací soustava Soustava orgánů, která zajišťuje výměnu mezi krví a vnějším prostředím. Dělí se na: Horní cesty dýchací.

Hltan se dělí na tři části. Začíná jako nosohltan, V dýchacích cestách navazuje na nosohltan a na svém konci pokračuje jako průdušnice, čili dýchací trubice, která se dále dělí na průdušky a plíce. Hrtan ale zároveň komunikuje s hltanem, který je součástí zažívací soustavy, a to právě díky již. Ve střední části hrtanu nalezneme hlasivkovou štěrbinu obklopenou hlasivkovými vazy, jež se významně podílí na tvorbě hlasu. Přes prstencovou chrupavku se napojuje trachea (průdušnice), která se dále větví na hlavní průdušky (bronchy), které se zanořují do pravé a levé plíce

Průdušnice dělí se ve dvě větve, bronchie, a mezi posledním chruplavkovitým půlkruhem průdušnice a prvním bronchie napiata jest měkká blána: vnější a vzadu vnitřní bubínek. Tím, že blány tyto se rozechvívají činností zvláštních svalův, u lepších pěvcův mohou se úžiti a rozšiřovati, vznikají různě. Průdušky se dále dělí a pak přecházejí v průdušinky, které ústí do plicních sklípků. Dýchací cesty jsou vystlány řasinkovým epitelem, jehož řasinky kmitají z dýchacích cest směrem ven. V podslizničním vazivu průdušnice a průdušek je hojně žlázek, které produkují hlen Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma bakalářské práce: Porovnání geometrických modelů reálných plic s idealizovaným modelem v anglickém jazyce: Comparison of the real and idealised human airways mode Pravá plíce se dělí na tři laloky (lobus superior, medius et inferior), levá plíce se dělí na dva laloky (lobus superior et inferior). Laloky jsou odděleny hlubokými zářezy, mezilalokovými rýhami. Baze plic jsou vyklenutím bránice vzhůru, na mediální ploše plic jsou otisky srdce a největších cév (aorta, horn Dýchací systém se sestává ze základních dvou částí: 1. Dýchací cesty 2. Plíce Dýchací cesty se dělí na horní a dolní. Horní dýchací cesty - dutina nosní - nosohltan - hltan (na hltan se napojuje hrtan) Dolní dýchací cesty - průdušnice - průdušky - bronchiální stro

Dvě hlavní průdušky vznikají zdvojením (bifurkací) průdušnice (trachea) a postupně se dělí do tzv. bronchiálního stromu, který se dělí na síť menších průdušek a menších průdušinek (bronchioly). Stěna průdušky obsahuje sliznici a hladkou svalovinu, obsahuje také žlázy tvořící hlen Dýchací soustavu dělíme na plíce a dýchací cesty, jak se dále dělí právě dýchací cesty? Jaké funkce plní nosní dutina? Jaký účel má Eustachova trubice? Čemu zabraňuje hrtanová příklopka? Průdušinky přivádějí do plic _____. Příští hodinu budeme pokračovat v dýchací soustavě Zřejmě pro vás nebude žádným překvapením, že dýchací cesty jsou cesty v těle, kterými proudí vzduch během procesu dýchaní. Dělí se přitom na horní (HCD), jejichž součástí je nosní dutina, vedlejší nosní dutiny a nosohltan a na dolní cesty dýchací (DCD), které tvoří hrtan, průdušnice, průdušky a plíce průdušnice je trubice dlouhá - Y cm a široká cm, je tvořena - Z chrupavkami vzájemně spojenými vazy sliznice je kryta cylindrickým epitelem s řasinkami ve výši .-. hrudního obratle se průdušnice dělí na pravou a levou hlavní průdušku, které se zanořují do plic stavba průdušek je stejná jako u průdušnice Objevila se snaha tyto nedostatečnosti nějakým způsobem utřídit a seřadit podle toho, které jsou nejdůležitější a které jsou méně důležité. Kdo je autorem takového řazení? A. Sigmund Freud B. Abraham Maslow C. Wolfgang Köhler D. Ernest Kretschmer 3. Kdo z českých sociologů se zabýval problematikou sebevraždy

Výklad: Dýchací soustava Slohové práce Český-jazyk

  1. Průdušnice; je trubice složená z chrupavčitých prstenců a spojuje hrtan s plícemi. Při kořeni plic se rozděluje na pravou a levou. Průdušky; přivádějí vzduch do plic a dělí se na stále jemnější a jemnější průdušinky. Průdušinky; jsou ukončeny plicními alveolami. Dýchací orgány Plíce; jsou umístěné v.
  2. dělí se na pravou a levou polovinu, které spojují průdušky. Ty se v plicích dále dělí na jemné průdušinky, ukončené plicními sklípky, neboli plicními alveolami, kde dochází k výměně plynů = vzdušný kyslík je vázán na hemoglobin erytrocytů. Zpětně je uvolňován oxid uhličitý. Dýchací sval
  3. Nos se dělí na zevní a vnitřní nosní dutinu. Kostěný skelet zevního nosu (nasus externus) obsahuje čelní a nosní kosti, které tvoří kořen a hřbet nosu. Postranní části jsou tvořeny kostmi horních čelistí a ve střední Průdušnice (trachea) odstupuje z dolního konce hrtanu, prochází krkem

Průdušnice (trachea) Jde o chrupavitou trubici, která se větví na pravou a levou průdušku (bronchusdexter a sinister), které vstupují do plic (KAPOUNOVÁ 2007). Bronchy se po vstupu do plic dělí na lalokové bronchy, které se dále dělí na segmentové bronchy, které se ještě dělí na respiraþní bronchioly. Ty se mírně. přes vstup procházejí dorzálně dlouhý krční sval a ventrálně od něj jícen, průdušnice, pažněhlavový kmen, levá podklíčková tepna a její větve, přední dutá žíla, bloudivé nervy, bránicové nervy, sympatické kmeny a hrudní mízovod. Pohrudnice (pleura): podle místa se dělí na nástěnnou, brániční a. Klinická anatomie hrtanu a průdušnice již byla popsána, proto jsou v této kapitole popsána pouze fakta týkající se tvorby hlasu. Dodnes uznáváná struktura hrtanu a hlasivek byla pospána Hiranem (1974). Struktura hlasivek je vícevrtsevná: lamina propria se dál dělí do tří vrstev Vznikají větvením průdušnice, jsou rovněž tvořené chrupavkami. Pravá průduška se dělí na tři lalokové průdušky, levá pak na dvě lalokové průdušky. Jejich sliznice obsahuje hlenové žlázky. Lalokové průdušky se větví na průdušinky (bronchioli) Průdušnice je elastická trubice a začíná u hrtanu. Zde leží v přední části žaludku ( ventrálně) jícnu a poté táhne podél krku napravo od něj k hrudníku. Uvnitř hrudníku je opět umístěn na břiše jícnu a dělí se na dva hlavní průdušky ( bronchi principales) na úrovni 4. až 5

•Vstupují do plic a dál se dělí na průdušinky. Plíce •Hlavní, párový dýchací orgán průdušnice, průdušek •Astma -křeče hladkého svalstva •Tuberkulóza (T , souchotiny) -bakterie, neléčená může vést k úmrtí (50 % případů) •Rakovina plic -nádorové onemocnění, často spjaté s kouřením. To je. s jícnem trachea vstupuje v oblasti 4.-5. hrudního obratle do mezihrudí, kde se dělí se na pravou a levou průdušku; Průdušky - bronchus principalis dexter et sinister. dexter - pokračování průdušnice X sinister - více se ohýbá, ustupuje oblouku aort

= trubice, prochází vzduch i potrava, na konci se dělí na hrtan a jícen Hrtan Průdušnice, průdušky - vyztuženy chrupavkami - vystlány sliznicí s velkým množstvím hlenových žlázek - stěna průdušinek je tvořena sliznicí + vazivo se snopečky hladké svalovin Rozšiřuje se na bod, kde cesta se dělí do trávicího (jícnového) a respiračního (hrtanového) systému. Potom pokračuje v jícnu. Na druhé straně je hrtan hlasovou schránkou a podílí se také na zvukové produkci, dýchání a ochraně průdušnice z potravy, která je nasávána. Má hlasivky a manipuluje s hlasitostí a roztečí Průdušnice (trachea) 10 - 12 cm dlouhá trubice; je tvořena 16-20 chrupavkami, které jsou spojeny vazivem; v místě 4. - 5. hrudního obratle se dělí na 2 průdušky . Průdušky (bronchi) chrupavčité, zanořují se do plic; větví se na. A) Přečti si tvrzení (1-6, pod obrázkem) a doplň, o kterou orgánovou soustavu se jedná. Text přiřaď k příslušnému obrázku orgánové soustavy (a-f) . ~Zdroj: Dr. Smith, T. Lidskétělo. Ilustrovanýprůvodce jeho stavbou, funkci ́a některými poruchami 1. vydáni ́Fortuna print 1996 1

PPT - Dýchací soustava PowerPoint Presentation, free

Z nosní dutiny pokračuje vzduch do hltanu, hrtanu, průdušnice a průdušek, které tvoří vstup do plic. Uvnitř plic se průdušky dělí na průdušinky, které jsou zakončené plicními sklípky, kde dochází k výměně kyslíku za oxid uhličitý. Vydechovaný vzduch se vrací opačným směrem. Co plicím škod Průdušnice se rozdvojuje na pravý a levý bronchus (lat. bronchus principalis dexter et sinister). Bronchy začínají v místě bifurkace průdušnice a končí v hilu plic, kde se větví na lalokové bronchy (lat. bronchi lobares). Lalokové bronchy se v plicích dále větví na bronchy pro jednotlivé plicní segmenty. (Obr. 1) Prav

Dýchání organismů a dýchací soustava člověka Studijni

  1. Průdušnice. Průdušky. se dělí na průdušinky, které v sobě mají vlásečnice a těmi se do krve dostává kyslík. Průdušinky. Uloženo hlasové ústrojí - vydechovaný vzduch se podílí na vzniku hlas
  2. průdušnice se dělí na dvě průdušky průdušky, průdušinky: průdušnice se rozdělují na průdušinky mají průsvitné stěny ovládány hladkými svaly astma - křeč hladkých svalů průdušky se zanořují do plic plicní stopka - místo zanoření průdušek do plic průdušinky se zanořují do plicních váčk
  3. Její průdušnice, průdušnice, spojuje nos, ústa a hrdlo s plicemi. V ideálním případě je průdušnice silná trubice, vyrobená ze svalů a chrupavek, která se dělí na dvě primární bronchy. Průdušky se rozdělily dále do menších průdušek, které jí dodávaly vzduch do plic. Dvě části, různé podmínk
Tetřívek, pestrobarevný pták z horských vřesovišť

Dýchací soustava nebo také dýchací cesty se ještě dělí na horní cesty dýchací a dolní cesty dýchací. Jako horní cesty dýchací se označuje nos, dutina ústní a část hltanu. Slouží k dopravě vzduchu do dolních cest dýchacích. Oproti tomu dolní cesty dýchací zahrnují hrtan, průdušnice, průdušky a samotné plíce Průdušky se dělí na malé kapilární větve, kterými proudí krev, a to v těchto vzdušných kapilárách, kde dochází k výměně kyslíku oxidem uhličitým.. Při druhém výdechu vzduch opouští vzduchové vaky stříkačkou a pak do průdušnice, hrtanu a nakonec do nosní dutiny a ven z nozder

Mechanická ventilace – Wikipedie

Jak léčit průdušky - ceskaordinace

Onemocnění se dělí na čtyři stupně, a to podle zúžení průměru průdušnice. Diagnostika se provádí na základě klinických projevů charakterizovaných typickými zvuky, podobnými husímu kejhání, které pes vydává při kašli; neschopností fyzického výkonu a problémy s dýcháním Hrtan a průdušnice Klinická anatomie a fyziologie hrtanu a průdušnice Klinická anatomie tracheobronchiálního stromu. Trachea je trubice navazující kaudálně na hrtan.Ligamentum cricotracheale ji připojuje k prstencové chrupavce. Trachea začíná ve výši obratle C6 a končí v oblasti Th 4-5 jako bifurcatio tracheale, kterým se rozestupuje na bronchus dexter a sinister Před dosažením dolního pólu se dělí na horní větev jdoucí ke střední třetině a dolní větev k dolnímu pólu. Žilní krev je odváděna do tří žilních kmenů. Vena thyroidea superior zajišťuje odtok z horního pólu štítné žlázy a ústí do vena facialis Průdušnice se větví na 2 hlavní průdušky, jež se vnořují do plic. Průdušky se dále větví v menší průdušinky končící v plicních váčcích, které mají stěny vyklenuté v plicní sklípky. průdušinka plicní sklípek plicní tepénka plicní žilka plicní váček obr. 9 Plíce Dvě plíce houbovité struktury a. Průdušky se dále dělí na menší a menší trubičky a v určitém bodě už nemají chrupavku. Přestávají být přiměřeně pevné, ale stále se dělí. Nakreslím je už jen jako čárky. V jistém bodě jsou to už jen takové tenké nitky. Stále se dělí. Takže vzduch se také dělí, šíří a dává se různými cestičkami

PPT - Patologie dýchacího systému a pleury Z

DÝCHACÍ SOUSTAVA :: Zs-tgm-prirodopis-8

Nosem a ústy vdechnutý vzduch putuje nosohltanem, hltanem a hrtanem do průdušnice. Ta se dělí na dvě hlavní průdušky, součásti plic. Plíce si zjednodušeně můžeme představit jako velmi sofistikovanou živou skládačku, v níž dílky od větších k nejmenším jsou průdušky, průdušinky, plicní váčky a sklípky Podílejí se na oběhu krve v hlavě a obličeji. Hlavní rozdíl mezi krční žílou a krční tepnou spočívá v tom, že krční žíla odvádí deoxygenovanou krev z hlavy a obličeje, zatímco krční tepna dodává okysličenou krev do hlavy a obličeje. Jak krční žíla, tak krční tepna jsou umístěny na každé straně průdušnice

Rockyho stránky - Stavba těla psa - Stavba těla psa

Dýchací systém - Sestry v I

Patologie dýchacího systému a pleury Z. Kolář Larynx Trachea Bronchy, bronchioly Plicní alveoly Pleura Patologie laryngu (hrtanu) a trachey (průdušnice) Vývojové anomálie tracheoesofageální píštěl: vzácná, možnost aspirace potravy esofageální atresie spojená s tracheoesofageální píštělí: častější a závažnější Různé léze trauma (iatrogenní, tracheostomie. Průdušnice - obsahuje hlen → zachytává nečistoty, ničí patogeny. průdušnice se dělí na 2 . průdušky, které jsou spojeny s plícemi. Průdušky. se dělí na. průdušinky. ústící do . plicních váčků (alveoly) Plíce - párový orgán, chrání je žebra. v plících se kyslík vymění za oxid uhličitý, který. • Průdušnice se větví na 2 PRŮDUŠKY, jež se vnořují do plic. • Průdušky se dále větví v menší PRŮDUŠINKY končící v • Pravá plíce se dělí na 3 laloky, levá jen na 2 laloky. • Povrch plic pokrývají dvě blány. POPLICNICE obaluje přímo povrch plic, POHRUDNICE vystýl

Kolaps průdušnice (tracheální kolaps) v praxi

16. Průdušnice se dělí na 2 průdušky. K 17. Pro zdravé kosti je nutný vitamín a bílkoviny. E 18. Klouby spojují kosti. O 19. Plíce jsou svaly. 20. Plíce nejsou svaly, pohyb plic zajišťují mezižeberní svaly a bránice. D 21. Fontanelu najdeme u starých lidí. U 22. Kost skalní je nejtvrdší kost těla Í 23. Hrtan je část. průdušnice zajišťují zachytávání nečistot a řasinky je pak transportují směrem k ústní dutině. Rozvětvením průdušnice vznikají průdušky, ty se poté dále dělí na lalokové bronchy (Naňka, Elišková, 2009). Plíce jsou párový orgán nasedající na brániční klenbu. Pravá plíce se dělí na tři laloky Dýchací systém se dělí na horní a dolní cesty dýchací. Horní cesty dýchací zahrnují dutinu nosní a nosohltan. K dolním cestám dýchacím se řadí hrtan, průdušnice, průdušky a plíce (ihák, 2002) . 1.1 Průdušnice Průdušnice navazuje kaudálně na hrtan. Trachea je umístěna ve výši obratle C očištěn od prachu, zvlhčuje se a podle potřeby ohřívá nebo ochlazuje. Z nosní dutiny pokračuje vzduch do hltanu, hrtanu, průdušnice a průdušek, které tvoří vstup do plic. Uvnitř plic se průdušky dělí na průdušinky, které jsou zakončené plicními sklípky, kde dochází k výměně kyslíku za oxid uhličitý

Průdušky a plíce Zdraví na dlan

Na jeho vzniku se podílejí jak vnitřní, tak vnější faktory, především kouření. Maligní nádory se dělí podle svého složení na nádory nemalobuněčné a nádory malobuněčné. Malobuněčný karcinom rychle roste a vytváří metastázy. Neléčí se chirurgicky, ale chemoterapií a radioterapií Navíc při vdechnutí se úroveň bifurkace posune o 2-3 cm dolů. Zde je tato velká dýchací cesta rozdělena do pravého a levého hlavního průduchu. V budoucnosti se sami opakovaně dělí. Hlavním významem bifurkáce průdušnice je fragmentace jedné hlavní dýchací cesty do dvou menších Průdušnice se větví na dvě hlavní průdušky. 5. Hlavní průdušky vstupují do plic. Proto jsou také dvě (pravá a levá), protože plíce jsou také dvě. Uvnitř plic se pak větví každá hlavní průduška do mnoha vedlejších průdušek, podobně jako větve v koruně stromu. 6. Průdušinky jsou další menší větve průdušek

průdušnice. dlouhé přibližně 10 - 12 cm a vyztužené 16 - 20 prstencovými chrupavkami. Je vystlána řasinkovým epitelem krytým jemnou vrstvou hlenu, který zachytává a odstraňuje drobné prachové částice. Produkuje hlen ničící choroboplodné zárodky. Průdušnice se za hrudní kostí dělí na pravou a levou . průdušk Kašel se dělí dle délky jeho trvání na: jako je akutní virový zánět hrtanu a průdušnice (akutní subglottická laryngitida), kde je nutné rychle navštívit lékaře. Protrahovaný kašel trvá déle než obvykle a bývá to často přerušovaně 2-4 týdn Průdušnice; je trubice složená z chrupavčitých prstenců a spojuje hrtan s plícemi. Při kořeni plic se rozděluje na pravou a levou. Průdušky; přivádějí vzduch do plic a dělí se na stále jemnější a jemnější průdušinky. Průdušinky; jsou ukončeny plicními alveolami Skládá se z mezidruhově rozdílného potu chrupavitých prstenců, které jsou mezi sebou spojeny vazy. U dospělého jedince je průdušnice dlouhá přibližně 11-13 cm. Průdušnice vstupuje do hrudníku, kde se dále dělí na pravou a levou průdušky, které následně vstupují do plic. Po vstupu do plic se průdušky mnohonásobn