Home

Anilin

Anilin byl poprvé izolován v r. 1826 jako neznámý produkt destrukční destilace indiga. Název anilin pochází z latinského názvu rostliny indigovníku barvířského ( Indigofera tinctoria ), ze které se původně získávalo indigo. Přirozeně se anilin také vyskytuje v černouhleném dehtu. Anilin se uplatňuje při výrobě. Anilin Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostředí LC50 10,6 mg/l 96 hod Řasy (Oncorhynchus mykiss) EC50 80-380 mg/l 48 hod Dafnie (Daphnia magna) 12.2 Perzistence a rozložitelnost Biologická odbouratelnost Anilin Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Prostředí Výsledek OECD 301D 90 % 30 den Údajneníkdispozici. 12.3 Bioakumulační. Anilin (bắt nguồn từ từ tiếng Pháp aniline /anilin/), còn được viết là a-ni-lin, cũng còn được gọi là phenyl amin hay amino benzen là hợp chất hữu cơ với công thức phân tử C 6 H 7 N. Nó là một trong những amin thơm đơn giản nhất và quan trọng nhất. Ứng dụng chủ yếu của nó là để sản xuất PU (poly ure) Anilín (systematický názov benzénamín, fenylamín, zriedkavo aminobenzén) je bezfarebná, na svetle žltnúca, charakteristicky zapáchajúca kvapalina. Je to najjednoduchší aromatický amín, aminoskupina je priamo viazaná na aromatické jadro

Anilin se spaja z alkil jodidi in tvori sekundarne in terciarna amine. Metil in dimetil anilin sta brezbarvni tekočini, ki se pripravljata s segrevanjem anilina, anilin hidroklorida in metanola v avtoklavu pri 220 °C. Obe spojini sta pomembni surovini za sintezo barvil. Metil anilin ima vrelišče 193-195 °C, dimetil anilin pa 192 °C Az anilin (más néven: fenil-amin vagy aminobenzol) az aminok csoportjába tartozó, nitrogéntartalmú aromás szerves vegyület.Összegképlete C 6 H 5 NH 2.Színtelen, jellegzetes szagú, olajszerű folyadék, enyhén csípős íze van. Igen kevéssé vízoldható, 18 °C-on 100 g víz 3,6 g anilint old fel. Ezzel szemben minden arányban elegyedik sok szerves oldószerrel, például. Anilin (njem. Anilin, od port. anil: biljka indigo od arap. an-nīl od sanskrt. nīlī: indigo, nīla: tamnomodar), aminobenzen ili fenilamin, kemijske formule C 6 H 5 NH 2, je bezbojna uljasta tekućina karakteristična mirisa, vrelišta 184 °C, ledišta - 6 °C, netopljiv u vodi, lako topljiv u alkoholu, eteru i kiselinama (s kojima pritom stvara soli); otrovan

Anilina (arabă an-il - planta de indigo) este un compus organic lichid, incolor, puțin uleios, cu un miros dulceag, care devine în contact cu aerul brun-închis, având formula chimică C 6 H 5 NH 2.Compusul este format dintr-un inel benzenic de care se leagă de o grupare aminică (-NH 2) formându-se o legătură aromatică.Astfel, este cea mai simplă amină aromatică Track, discover, and share anime and manga with AniList. Discover top-rated and popular shows through reviews and recommendations. Sign up for free

Aniline is an organic compound with the formula C 6 H 5 NH 2.Consisting of a phenyl group attached to an amino group, aniline is the simplest aromatic amine.It is an industrially significant commodity chemical, as well as a versatile starting material for fine chemical synthesis. Its main use is in the manufacture of precursors to polyurethane, dyes, and other industrial chemicals Co znamená podstatné jméno anilin? Význam slova anilin (arab. an-nil) ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, nemčiny, ruštiny a polštiny

Aniline is slightly soluble in water and mixes readily with most organic solvents. Aniline is used to make a wide variety of products such as polyurethane foam, agricultural chemicals, synthetic dyes, antioxidants, stabilizers for the rubber industry, herbicides, varnishes and explosives Anilin (nach spanisch oder auch arabisch: an-nil = blau = Indigo-Farbe) oder Benzenamin ist eine klare, farblose bis schwach gelbliche, ölige Flüssigkeit mit eigenartigem Geruch, die an der Luft schnell rötlich-braun wird. Es ist ein Benzolring mit einer Aminogruppe (-NH 2) und damit ein aromatisches Amin.Mit Säuren versetzt bildet es Anilinsalze.Die basische Wirkung von Anilin wird. Anilin se na místním závodišti necítil dobře, neznal startovací boxy, pořádně nežral a vyšel z formy, zhubl a ztratil svaly. V den dostihu pršelo, dráha byla rozblácená. Anilin po startu zůstal v boxech a vyběhl se spožděním. Půlku dostihu odvodil italský Mario Visconti

Anilin. Další názvy vzorec CAS Výstražné symboly GHS; Aminobenzen: C 6 H 5 NH 2: 62-53-3: 06; 08; 05; 09; Objednací číslo BL Kvalita Obsah Balení. Anilin měl jako loňský vítěz největší váhu, 62 kg, o osm kg více než druhý favorit Salvo. Po startu šel Anilin hned do čela pěkně u bariéry. Své první místo si držel, a když už do cíle zbývalo snad 30 metrů, Nasibov složil ruce a myslel, že už je vyhráno. Anilin začal zpomalovat a dostihl ho anglický kůň Anilin je 1 000 000krát slabší báze než methylamin. Arylaminy jsou tedy obecně slabší báze než alkylaminy i než amoniak. Z předchozích informací vyplývá, že alifatické aminy jsou zpravidla silnějšími zásadami než amoniak, oproti tomu aromatické aminy jsou zásadami slabšími

anilin - Arnik

 1. , a
 2. Anilin och dess derivat är vanliga färgämnen.Ren anilin är färglös, men vid kontakt med syror, baser, luft eller andra oxidationsmedel oxiderar den varvid färgen framträder. Varianter som kan bildas är 1,2-bensokinon (röd), azobensen (brandgul), 1,4-bensokinon (gul) och kloranil (gröngul).. Den färg som mest förknippas med anilin är den kraftigt violetta färgen av mauvein
 3. Anilin strana 2 z 7 2.2 Prvky ozna čení Výstražný symbol(y) nebezpe čnosti : Signální slovo: nebezpe čí Indexové číslo: 612-008-00-7 Standardní v ěty o nebezpe čnosti: H351 Podez ření na vyvolání rakoviny. H341 Podez ření na genetické poškození
 4. obchodní anilin a technický anilin (tzv. anilinový olej) bývají často znečištěny např. benzenem, nitrobenzenem, toluenem, toluidinem apod. Použití: velmi široké, hlavně v průmyslu barvářském a gumárenském; dříve byl anilin a jeho deriváty součástí značkovacích barev na prádlo, značkovacích inkoustů, černých.
 5. We will be making aniline by reducing nitrobenzene that we made in a previous video! Reference: https://www.erowid.org/archive/rhodium/chemistry/nitrobenzene..
 6. e) またはベンゼンアミン (benzena

The acute toxicity of aniline involves its activation in vivo to 4-hydroxyaniline and the formation of adducts with hemoglobin. In erythrocytes, this is associated with the release of iron and the accumulation of methemoglobin and the development of hemolytic anemia and inflammation of the spleen. Tumor formation is often observed in the spleen. Anilin adalah basa lemah (Kb = 3,8 x 10^ -10) Halogenasi senyawa anilin dengan brom dalam larutan sangat encer menghasilkan endapan 2,4,6 tribromanilin; sedangkan halogenasi dengan klorin menghasilkan trikloroanilin. Anilin beraksi dengan gliserol membentuk quinoline dengan adanya nitrobenzen dan asam sulfat This page was last edited on 18 April 2019, at 18:15. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply aniline ( countable and uncountable, plural anilines ) ( organic chemistry) The simplest aromatic amine, C 6 H 5 NH 2, synthesized by the reduction of nitrobenzene; it is a colourless oily basic poisonous liquid used in the manufacture of dyes and pharmaceuticals

Diaminodifenylmethan (známý též jako 4-(4-aminobenzyl)anilin, bis(4-aminofenyl)methan a pod řadou dalších názvů, včetně mnoha komerčních) je potenciálně karcinogenní látka, která se využívá zejména jako meziprodukt při výrobě polyuretanů nebo jako tvrdidlo do epoxidových pryskyřic.. V lednu 2010 byl Evroou agenturou pro chemické látky zařazen na kandidátský. Anilin [aniˈliːn] (von arabisch an-nil Indigopflanze) ist eine farblose, leicht ölige Flüssigkeit mit süßlichem Geruch, die an der Luft leicht bräunlich wird. Es handelt sich um einen Benzolring mit einer Aminogruppe (-NH 2) und damit um eine aromatische Verbindung. Mit Säuren versetzt bildet es Anilinsalze. Die basische Wirkung von Anilin wird durch den mesomeren Effekt. Anilin, nazývaný též aminobenzen, benzenamin nebo fenylamin, je bezbarvá olejovitá kapalina.Na vzduchu se snadno oxiduje a barví se na žlutou až hnědou barvu. Je toxický, má zásaditou reakci. V přírodě se nachází v černouhelném dehtu, průmyslově se vyrábí redukcí nitrobenzenu.Používá se při výrobě barviv a léčiv.V současnosti má tato látka největší.

+ M efekt př.: anilin. Zde je obsažen substituent I. třídy, který způsobuje svým volným elektronovým párem +M efekt.Substituent odpuzuje elektrony od sebe do jádra a zvyšeje tak elektronovou hustotu jádra jako celku - tím celkově usnadňuje další substituci - zvyšuje elektronovou hustotu v. Anilin Kereskedelmi Zrt. A szanszkrit nila kéket, a nili indigót jelent. Innen került először az arab nyelvbe alnil majd a portugálba anil alakban. Először egy német falusi gyógyszerész, Otto Unverdorben állította elő 1826-ban. Az anilin nevet az indigót jelentő anil szóból Carl Julius Fritzsche professzora irta le 1841-ben - Anilin là chất lỏng, nhiệt độ sôi là 184 o C, không màu, rất độc, ít tan trong nước, tan trong ancol và benzen . III. CẤU TẠO PHÂN TỬ VÀ SO SÁNH LỰC BAZƠ . 1. Cấu trúc phân tử của amoniac và các amin . 2. Cấu tạo phân tử của amoniac và các ami

Anilin - Wikipedia tiếng Việ

Anilin, aminobenzen, giftig, farveløs og olieagtig væske. Det anvendes fortrinsvis til fremstilling af fast skumplast. Derudover anvendes anilin til fremstilling af antioxidanter til gummi samt til fremstilling af finkemikalier som farvestoffer, pesticider og lægemidler. Teknisk fremstilles anilin dels ved reaktion mellem fenol og ammoniak, dels ved reduktion af nitrobenzen, enten. Anilin ist einer der wichtigsten und grundlegendsten chemischen Grundstoffe und stellt gleichzeitig ein starkes Blutgift und eine kanzerogene Substanz dar

Anilin [ aniˈliːn] (nach spanisch oder auch arabisch: an-nil = blau = Indigo -Farbe) ist eine hellbraune Flüssigkeit mit aminartigem Geruch, die an der Luft leicht bräunlich wird. Es handelt sich um einen Benzolring mit einer Aminogruppe (-NH 2) und damit um eine aromatische Verbindung. Mit Säuren versetzt bildet es Anilin salze Eigenschaften. Benzylidenanilin ist in reiner Form ( Reaktion von frisch destilliertem Anilin mit Benzaldehyd) ein gelbes Pulver mit einem marzipanartigen Geruch. Wird bei der Darstellung allerdings braunes Anilin verwendet, so verändert sich die Farbe des Benzalanilins eher ins gelbgrüne bzw. gelbgraue. Die Substanz ist wasserunlöslich. Cell division after mitosis is mediated by ingression of an actomyosin-based contractile ring. The active, GTP-bound form of the small GTPase RhoA is a key regulator of contractile-ring formation. RhoA concentrates at the equatorial cell cortex at the site of the nascent cleavage furrow. During cyto

Anilin bildet die Grundlage der Verfahren zu den technischen Indigosynthesen. Schließlich wurde Anilin ja durch Zersetzung von Indigo erstmals hergestellt. Farbstoffe auf der Basis von Anilin spielen eine Rolle beim zolltechnischen Nachweis von Furfural, mit dem man Heizöl zur Unterscheidung von Dieselöl markiert Aniline of aminobenzeen is een aromatisch primair amine, die opgebouwd is uit een benzeenring en een aminogroep.De stof komt voor als een kleurloze corrosieve vloeistof.Het is een belangrijke grondstof voor synthetische kleurstoffen.Aniline is ingedeeld in IARC-klasse 3, hetgeen betekent dat de stof niet onder te brengen is voor wat betreft de carcinogeniciteit voor de mens Substance identity. The 'Substance identity' section is calculated from substance identification information from all ECHA databases. The substance identifiers displayed in the InfoCard are the best available substance name, EC number, CAS number and/or the molecular and structural formulas. Some substance identifiers may have been claimed. What Is Aniline Leather. Aniline leather is a high/quality product. Aniline actually refers to the dyes that are used in making the final product, once the hide is tanned. It is a special treatment process used on the fine Napa hides. This process makes it stand out among the many kinds of leather aniline nitrate. Anilinnitrat. More... Molecular Weight. 156.14. Component Compounds. CID 6115 (Aniline) CID 944 (Nitric acid) Date s

Anilín - Wikipédi

Anilin - Wikipedija, prosta enciklopedij

 1. e from aniline appears to be the reactive metabolite responsible for its toxic activity
 2. . Benzen halkasında karbonlardan birine bağlı H yerine NH 2 a
 3. Notice: Except where noted, spectra from this collection were measured on dispersive instruments, often in carefully selected solvents, and hence may differ in detail from measurements on FTIR instruments or in other chemical environments. More information on the manner in which spectra in this collection were collected can be found here. Notice: Concentration information is not available for.

Anilin - Wikipédi

 1. e or a
 2. BorsodChem MCHZ, s.r.o. is one of two BorsodChem's production facilities in Central Europe. We supply a range of mostly organic, but also inorganic chemical products. The raw materials developed here are used by the PU, rubber, pharmaceutical, agriculture and beverage industries as well as water treatment plants
 3. 25 Followers, 7 Following, 1 Posts - See Instagram photos and videos from Anilin (@anilin_cruz
 4. Define anilin. anilin synonyms, anilin pronunciation, anilin translation, English dictionary definition of anilin. also an·i·lin n. A colorless, oily, poisonous benzene derivative, C6H7N, used in the manufacture of rubber, dyes, resins, pharmaceuticals, and varnishes...
 5. Aniline Prices. Intratec provides Aniline pricing data, covering current prices and 13 years of historical data. Aniline is included in Petrochemicals coverage of Commodity Price Database, a best-in-class database covering prices of as many as 218 commodities, across several countries. See a sample below or register for free to see much more

Anilin - Wikipedij

 1. o group, aniline is the simplest aromatic a
 2. Identification and Characterization of a High Efficiency Aniline Resistance and Degrading Bacterium MC-01. Publication Name: Applied Biochemistry and Biotechnology. Publication Date: 2016. PMID: 28050740. 3 of 31,958. Optimum removal conditions of aniline compounds in simulated wastewater by laccase from white-rot fungi
 3. Anilin Decorating Centre Ltd. 23 likes. Shopping/Retail in Calgary • Magasinage/vente au détail à Calgar
 4. All mass spectra in this site (plus many more) are available from the NIST/EPA/NIH Mass Spectral Library. Please see the following for information about the library and its accompanying search program

Anilină - Wikipedi

 1. Aniline is a benzenoid compound. The NH 2 group attached to the benzene ring means that there is a lone pair of electrons that can enter into conjugation with the benzene ring resulting in delocalization in the aniline. Aniline absorbs in the K (220 - 250 nm) and the B (250 - 290 nm) bands exhibited by benzenoid compounds
 2. o. Umunya anilin digunakan sebagai bahan dasar zat warna dan karet sintesis. Sintesis anilin dapat dilakukan denga
 3. Los inicios de Badische Anilin- und Soda-Fabrik (BASF), uno de los fabricantes de químicos más grandes en el mundo, se deben en gran medida a la producción de tintes sintéticos a partir de la anilina. [10] Producción. Se la produce industrialmente en dos pasos, a partir del benceno
Ernst Klett Verlag - Terrasse - Schulbücher

AniList: Track, Discover, Share Anime & Mang

Aniline - Wikipedi

face protection. P: 302 + 352. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. P: 304 + 340. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. P: 305 + 351 + 338. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if 2. Phản ứng thế ở nhân thơm của anilin . Giải thích : Do ảnh hưởng của nhóm NH 2 (tương tự nhóm -OH ở phenol), ba nguyên tử H ở các vị trí ortho và para so với nhóm -NH 2 trong nhân thơm của anilin bị thay thế bởi ba nguyên tử brom Aloha, Anıl Çelikkaya. Youtube Türkiye'nin ilk Sinema Kanalı olan Ezgi'nin Kanalı'ndan sonra, Anıl'ın Kaleminden adlı 2.Kanalımızı açtık.Hayatını Çizgi Fil.. Aniline definition, a colorless, oily, slightly water-soluble liquid, C6H5NH2, usually derived from nitrobenzene by reduction: used chiefly in the synthesis of dyes and drugs. See more Stajnia Anielin. 810 likes · 39 talking about this · 325 were here. Stajnia zajmuje się nauką jazdy konnej dla początkujących i zaawansowanych. Gospodarstwo zajmuje się również wynajmem miejsc..

Anilin Slovník cizích slo

Die Anilin - wie ma in de Voada- un Kurpalz zua BASF SE saache dud - isch, am Umsatz und am Börserwert vum Unnanehme gemesse, es greeschde Schemie-Unanäme uff de Weld.Sie hod ehrn Haubdsidz in Ludwichshafe oam Rhoi.De ald Nóóme isch Badische Anilin und Soda Fabrik Aktiengesellschaft.Sie hod ugäfea 105.000 Laid, wu midschaffe dun un isch in mäa als 80 Lända vadrede Aniline, an organic base used to make dyes, drugs, explosives, plastics, and photographic and rubber chemicals. Aniline was first obtained in 1826 by the destructive distillation of indigo. Its name is taken from the specific name of the indigo-yielding plant Indigofera anil (Indigofer

anilin (rus) b. H, 1961 {27-a} DP = 0-0-2-0-4 (6) DI = 0.20 CD = -1.33 - 27 Starts, 21 Wins, 1 Places, 2 Shows Career Earnings: 738,835 DM + Owner : Voshod Stu Bis (trifluormethansulfonyl)anilin je organická sloučenina se vzorcem C 6 H 5 N (SO 2 CF 3) 2. Používá se k připojování triflylových skupin na molekuly. Je o něco slabším elektrofilem než triflylanhydrid . jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa). Některá data mohou pocházet z datové položky

Aniline C6H5NH2 - PubChe

Covestro needs aniline for the production of MDI, a main component in insulating foams. When it comes to the formulation of aniline, for the first time we have now developed a process to derive it completely from renewable raw materials instead of crude oil - a breakthrough. Deriving aniline from biomass is another important step towards. Tính chất của Anilin C6H7N: tính chất hóa học, tính chất vật lí, điều chế, ứng dụng - Tổng hợp toàn bộ tính chất hóa học, tính chất vật lí, phương trình phản ứng hóa học, cách nhận biết, điều chế và ứng dụng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình Hóa học cấp 2, 3 giúp bạn. ANILINE(Group 3) For definition of Groups, see Preamble Evaluation . Supplement 7: (1987) (p. 99) Chem. Abstr. Name: Benzenamine. The excess of bladder cancer deaths observed in clusters of cases of workers in the aniline-dye industry has been attributed to exposure to chemicals other than aniline. Epidemiological studies of workers exposed to.

Video: Slavní koně - Anilin - Anili

NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), Fourth Edition ANILINE, o-TOLUIDINE, AND NITROBENZENE 2017 niline CA 6 H. 7. N MW: 93.13 CAS: 62-53-3 RTECS: BW665000 Learn more about ANILIN DECORATING CENTRE LTD in CALGARY, AB, an authorized Benjamin Moore retailer. (403) 242-0910, find the information you need about ANILIN DECORATING CENTRE LTD at Anilin mərkəzi əsəb sisteminə neqativ təsir göstərir. Anilinin buxarları orqanizmə tənəffüs yolları ilə, hətta dəri vasitəsilə də keçə bilər. Anilinlə zəhərləndikdə zəiflik, baş gicəllənmə, baş ağrıları, dodaqların göyərməsi müşahidə olunur. Bundan əlavə ürəkbulanma, qusma da olur

p. 1 2 3 0 He alth Fire Re activity Pe rs onal Prote ction 2 2 0 H Material Safety Data Sheet Aniline MSDS Section 1: Chemical Product and Company Identificatio Nitrobenzene hydrogenation. Nitrobenzene (mononitrobenzene or MNB) is fed with hydrogen into a plug-flow tubular reactor containing a noble metal catalyst supported on carbon. The hydrogenation is carried out in the liquid phase and the nitrobenzene conversion to aniline is near 100% in a single pass. Dehydration

アニリンTuija, Estonian Girl playing with the traditional

Anilin. 1,0217 g/ cm 3 (stuetemp.) Anilin (eller phenylamin eller aminobenzen) med molekylformlen C 6 H 5 N H 2 er en organisk forbindelse som er en primær aromatisk amin, der består af en benzenring og en aminogruppe Anilin . i. aktualisiert: 21.01.2021. Anwendung. Feuerrote Reaktion an der Kreuzungsstelle von Anilin und handelsüblicher Salpetersäure auf der Huthaut von Agaricus-Arten. Summenformel. C6H7N Rezeptur. Rein (oder als Anilinwasser, eine mit Anilin gesättigte, wässrige Lösung. Warnung. Ätzend! Vorsichtsmassnahmen befolgen Hemolytic anemia after aniline and aniline-related drugs such as dapsone and primaquine is thought to be mediated by active/reactive metabolite formed during the hepatic clearance of the parent compounds. [flipper.diff.org] Dapsone-induced methemoglobinemia and hemolytic anemia.Clin Pharm 1992; 11: 800-5. Dawson AH, Whyte IM. Management of dapsone poisoning complicated by methaemoglobinemia Discover more: Dräger VOICE - The hazmat-based safety product finder. You know what - We know how! Our database provides you with basic information on more than 1,500 hazardous substances and guides you, according to a substance, to suitable gas detectors and protection equipment The Anlin Difference. Energy efficient windows and doors made in America. Leading-edge energy-saving technology. Outstanding noise reduction and insulation. Exceptional quality, design and beauty. The top replacement window and door manufacturer. 5-Star Consumer Rated Service and Warranty Anilin steht auch im Verdacht, dass es Krebs auslösen oder genetische Defekte verursachen kann. Eigenschaften und Geschichte Reines Anilin ist eine farblose, ölige, aromatisch riechende Flüssigkeit, die sich an der Luft oder im Licht infolge einer Oxidation gelb verfärbt

 • Tejpování břišních svalů.
 • KUNAI chladné zbraně.
 • AVE ART recenze.
 • IKEA LAGAN.
 • Canon ae 1 manual.
 • Chytré hodinky.
 • ACE Belgium Freighters fleet.
 • Red Tie.
 • Závěsná lišta pro horní skříňky 3m.
 • Křídlové brány Ostrava.
 • Second hand prodej.
 • 2005 Davis Cup.
 • Nebe modré jako přirovnání.
 • TP Link wifi versterker Action.
 • Praha Kapverdy letenky.
 • Traviny semena.
 • Rakovina tlustého střeva jídelníček.
 • Předškolní vzdělávání v zahraničí.
 • DATART reklamace kontakt.
 • Ondřej Kolář transfermarkt.
 • James Blunt Live.
 • Strop Ytong Ekonom.
 • Gotické malířství.
 • Rozsahle hnědé fleky na kůži.
 • Fotopapír 10x15, 100ks.
 • Leontýna svátek 2021.
 • Asymptomatická bakteriurie.
 • Alfa Romeo Giulietta recenze.
 • Eduso recenze.
 • Tepelné čerpadlo Tenaur.
 • Capáčky 6 12 měsíců.
 • Zahradnik Nápadník.
 • Enneagram 8 protector.
 • Migréna příznaky.
 • Sardinia Rally 2020.
 • Sushi Liberec.
 • Dřevěné pergoly cena.
 • KKH Tapír.
 • Hrudní obratel.
 • Dzanan Musa net worth.
 • Mufe make up.