Home

Zákon o lihu

ÚZ č

307/2013 Sb. Zákon o povinném značení lih

Nákup lihu (lihovin) z jiného členského státu Evroé unie prostřednictvím internetového obchodu upravuje také zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o povinném značení lihu). Líh, na který se podle zákon Zákon č. 307/2013 Sb. o povinném značení lihu - od 1.12.2013 PDF (160 kB) Vyhláška č.334/2013 Sb. o povinném značení lihu - od 1.12.2013 PDF (5,1 MB) Vyhláška č. 310-2012Sb. o povinném značení lihu PDF (146 kB) Usnesení vlády č. 735 ze dne 3. října 2012 PDF (32 kB) Autor. oddělení 3203 (odbor 32 Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu Účinnost od: 1.7.1997 61/1997 Sb. Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů..

Zákon o lihu 61/1997 Sb. Výňatek ze Zákonu o lihu 61/1997 Sb. - § 4 Pěstitelské pálení - § 17 Přestupky. ve znění 354//2003 s účinností 1.1.2004 a ve znění 281/2009 s účinností 1.1.201 Zákon o lihu. Pálení ovocných kvasů je tradiční metodou zpracování ovoce. Nyní si může nechat vypálit destilát každý, kdo má o to zájem. Pěstitelské pálení je přes definováno následujícím zákonem. Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon. Zákon č. 95/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587. 306. Zákon o zrušení karty sociálních systémů 307. Zákon o povinném značení lihu 308. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu 309. Zákon,kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších.

ze dne 2005, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona Česk o povinném značení lihu Parlament se usnesl na tomto zákoně eské republiky: ýÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I Úvodní ustanovení § 1 Předmět úpravy Tento zákon stanoví a) povinné znaþení lihu ve spotřebitelském balení pro úely správy spotřební daně z lihu, b) podmínky nakládání s lihem a c) působnost správních orgánů v souvislosti se znaþením lihu a s nakládáním s lihem. § 2 Výkon působnosti (1) Působnost podle tohoto zákona vykonává správce spotřební daně z lihu (dále jen správce daně) 2021 také zákon o povinném značení lihu. Dále jsou v publikaci texty zákona o lihu, zákonů upravujících daň ze zemního plynu, daň z pevných paliv a daň z elektřiny, a všechny příslušné vyhlášky ke všem zákonům. Celkem 17 předpisů v aktuálním znění; všechny změny jsou zvýrazněny tučným písmem A A 61/1997 Sb., Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o ľivnostenském podnikání (ľivnostenský zákon), ve znění pozdějąích předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějąích předpisů,.

Zákon o spotřebních daních - HLAVA II - DAŇ Z LIHU

 1. Zákon o povinném značení lihu a úpravy živnostenského zákona 12.11.2013 | Aktuality. Vážení obchodní partneři, již 1.12.2013 vstoupí v platnost zákon o povinném značení lihu a úpravy živnostenského zákona (307,308,309/2013). Tento zákon přináší nové povinnosti pro výrobce, distributory, gastrozařízení a.
 2. § 13 - Omezení při výrobě, úpravě, pouľití a uvádění lihu do oběhu § 14 - Skladování lihu § 15 - Zjią»ování zásob a evidence lihu § 16 - Oznamovací povinnost § 17 - Přestupky fyzických osob § 18 § 19 ČÁST PRVNÍ - ZÁKON O LIHU.
 3. Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,.
 4. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb., podle § 75 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, podle § 54 zákona č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví, a podle § 70 odst. 1 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon
 5. zákon o lihu - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č
 6. Současný zákon o povinném značení lihu upravuje registraci osob povinných značit . 32 líh (zejména výrobců a dovozců lihu) a kontrolu těchto osob. Tato opatření nicméně směřují pouze do segmentu výroby a dovozu lihu, zatímco další segmenty trhu s lihem, a to distribuc
 7. Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu

Zákon o lihu - ČÁST PRVNÍ - ZÁKON O LIHU - Podnikatel

ze dne 2005, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb. Sněmovnou prošel zákon o kolkování lihu Pokud projde celým procesem, začne zákon platit v červenci příštího roku. Páskami se budou značit nejen láhve s čistým lihem o objemu větším než dva decilitry, ale i tvrdý alkohol ZÁKON. ze dne 6. března 1997. o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění. pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu) Změna: 129/1999 Sb. Změna: 22. Zákon č. 307/2013 Sb. o povinném značení lihu - od 1.12.2013 PDF (160 kB) Autor. oddělení 3202 (odbor 32) Zkoumá problematiku legislativy nepřímých daní a daně z finančních transakcí, legislativy opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a legislativy uplatňování mezinárodních.

§ 13 - Omezení při výrobě, úpravě, pouľití a uvádění lihu do oběhu § 14 - Skladování lihu § 15 - Zjią»ování zásob a evidence lihu § 16 - Oznamovací povinnost § 17 - Přestupky fyzických osob § 18 § 19 ČÁST PRVNÍ - ZÁKON O LIHU. ZÁKON . ze dne 6. března 1997 . o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu) Parlament se usnesl na tomto.

01.10.2013. Nový zákon o povinném označení lihu s sebou přináší některé nové povinnosti. HK ČR tímto upozorňuje především na dopad nově definovaného pojmu spotřebitelské balení ve vztahu k přechodným ustanovením tohoto zákona Nahradil původní zákon o povinném značení lihu (676/2004 Sb.) a jeho primárním účelem je zamezit daňovým únikům, zejména pak nelegální výrobě alkoholických nápojů, a dále, aby nakládání s lihem probíhalo v souladu s právními předpisy (zejména pak se zákonem o spotřebních daních) (2) Sazba daně z lihu obsaženého v ovocných destilátech z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období se použije pouze v případě, že pěstitel splňuje podmínky stanovené zákonem o lihu 49) a zároveň jsou dodrženy ostatní podmínky provozování pěstitelského pálení podle zákona o lihu 49) b) Ustanovením § 4 zákona č.61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů a je si vědom odpovědnosti za jeho dodržování a skutečnosti, že v případě porušení, bude mu udělena pokuta v souladu s ustanovením § 17 zákona o lihu a to zejména: - § 4 Pěstitelské pálení Zákon o lihu dále specifikuje: látky ze kterých je možné líh vyrábět; maximální množství vyráběného lihu; požadavky na evidenci; technické uspořádání pálenice; měření a zušlechťování lihu; skladování lihu, oznamovací povinnost a mnohé další; Konkrétnejší informace přímo zde: vyhlaska-141-1997 . vyhlaska.

61/1997 Sb., zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.. 307/2013 Sb., vyhláška o povinném značení lihu (s účinností od 1.1.2021). 308/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s. (4) Líh obecně denaturovaný podle zákona o lihu určený pro výrobu minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 nebo pro výrobu etyl-terciál-butyl-éteru se na daňovém území České republiky dopravuje se zjednodušeným průvodním dokladem (§ 30) vystaveným odesílatelem Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu) Částka: 21 (3. 4. 1997) Účinnost: od 1. 7. 1997.

Povinné značení lihu Regulace Ministerstvo financí Č

Zákon o spotřebních daních 353/2003 Sb. Poslední změna zákona: 1. 1. 2016 Předmětem daně je líh (etanol) včetně neodděleného lihu vzniklého kvašením, obsažený v jakýchkoli výrobcích, nejde-li o výrobky uvedené pod kódy nomenklatury 2203, 2204,. Zákon o povinném značení lihu byl vydaný 12. 9. 2013 a vstupuje v platnost 1. 12. 2013. Tedy od 1. prosince tohoto roku se jím budou muset řídit všichni výrobci, dovozci a distributoři lihu v ČR 61/1997 Sb., Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o ľivnostenském podnikání (ľivnostenský zákon), ve znění pozdějąích předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějąích předpisů, (zákon o lihu), ve znění účinném k 1.7.201

Dvouplášťové páleniceSlovácké pálenice - Destilační zařízení, Pěstitelské

Sněmovna ve čtvrtek schválila zákon o povinném značení lihu, který reaguje na loňskou metanolovou aféru a jeho cílem je potírat nelegální alkohol. Mimo jiné snižuje objem nejvyššího povoleného balení a zavádí kauce nutné pro registraci obchodníků a výrobců lihovin Vybrané důleľité části zákona: § 5 Spotřebitelské balení a jeho druh (1) Spotřebitelským balením se pro účely tohoto zákona rozumí nádoba nebo jiný obal o objemu . a) do 1 litru, nebo; b) nad 1 litr a současně do 3 litrů, pokud se jedná o nádobu vyrobenou ze skla ČÁST TŘETÍ Změna živnostenského zákona Čl. III. V § 60a odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 407/2012 Sb., se za slovo kontrolují vkládají slova dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto. Nový zákon č. 307/2013 Sb. o povinném značení lihu 2. 10. 2013 vyšel ve sbírce zákonů 1.Nahradil původní zákon o povinném značení lihu (676/2004 Sb.) a jeho primárním účelem je zamezit daňovým únikům, zejména pak nelegální výrobě alkoholických nápojů, a dále, aby nakládání s lihem probíhalo v souladu s právními předpisy (zejména pak se zákonem o.

ZÁKON ze dne 6. března 1997 o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu) Změna: 129/1999 Sb. Změna: 22/2000 Sb Velmi významná změna by se měla týkat změny kódů nomenklatury u daně z lihu, piva, vína a meziproduktů. V současnosti se zákon o spotřebních daních v těchto případech řídí nařízením Rady o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 2002 Zákon o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů : 545/2005: novelizuje: Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony : 149/2006: ruš o lihu a o změněa doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 22/2000 Sb. Ve Sbírce zákonů vyšlo několik nových předpisů, konkrétně nařízení vlády o formuláři dokladu o původu lihu nebo novela zákona o důchodovém pojištění. Ve Sbírce bylo publikováno také několik vyhlášek

zákon o povinném značení lihu - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Z těchto důvodů vznikla alkoholmetrie, jako zvláštní disciplina, která je součástí Zákona o lihu č. 61/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 141/97 Sb. (novela č. 82/2000 Sb.). K tomu, abychom mohli správně realizovat zásady alkoholmetrie, musíme být řádně vybaveni Zákon č. 61/1997 Sb. Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění vyhlášky č. 82/2000 Sb., vyhlášky č. 269/2000 Sb., vyhlášky č. 386/2003 Sb. a vyhlášky č. 88/2006 Sb. stanoví podle § 21 odst. 1 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu. Jaké jsou související předpisy. Zákon č. 353/2003 Sb, o spotřebních daních Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Zákon č. 140/1961 Sb., Trestní zákon

Na základě daňového balíčku byl novelizován také zákon o povinném značení lihu. Mezi významné změny patří například zavedení diferenciace kauce poskytované distributorem lihu nebo možnost změny registrovaného distributora lihu za distributora lihu, který je jeho osobou blízkou, pokud tento distributor lihu splňuje podmínky registrace Sněmovna ve čtvrtek 8.8. schválila zákon o povinném značení lihu, který reaguje na loňskou metanolovou aféru a jeho cílem je potírat nelegální alkohol. Mimo jiné snižuje objem nejvyššího povoleného balení a zavádí kauce nutné pro registraci obchodníků a výrobců lihovin Součástí tohoto zákona je mimo jiné i novela zákona č. 61/1997 Sb., o lihu. Zde poukazujeme na změnu ustanovení § 9, které se týká denaturace lihu. Oproti doposud platnému právnímu předpisu nebude možno s výjimkou octáren provádět denaturaci lihu u odběratele - uživatele lihu ORO WebKlient. Aplikace ORO WebKlient slouží k zasílání oznámení osoby povinné značit líh podle § 38 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu (dále jen zákon o PZL) a oznámení distributora lihu podle § 43 zákona o PZL. Aplikace ORO WebKlient slouží zejména k těmto činnostem - Zákon . 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů; - Zákon . 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rad

a) zákona o lihu. Zákon o spotřebních daních tedy neobsahuje legální definici pojmu lihu, která by omezila použití tohoto pojmu pouze pro účely daně z lihu. Podle názoru Nejvyššího správního soudu nelze dovodit ani rozlišení implicitní, kdy by odlišnost významů pojmu líh měla být zřejmá z kontextu zákona o. - Zákon o lihu a změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zněné pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu) zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpis zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpis.

podle zákona o lihu: 28 500 Kč/hl etanolu : líh obsažený v ovocných destilátech z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období podle zákona o lihu: 14 300 Kč/hl etanolu: ostatní: líh obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními kódy nomenklatur č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu (dále jen zákon o PZL), registruje v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona o PZL subjekt PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., sídlem K pérovně 945/7, 102 00 Praha 10 - Hostivař, DIČ: CZ45359326, a to s účinností o 4. 2004 2. Návrh zákona o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Zákon o povinném značení lihu je,... Materiály MF pro zítřejší zasedání vlády 29.10.02 16:33 Kurzy.cz Zasedání vlády - 30. 10. 2002 Body předkládané Ministerstvem financí ČR. 1

Video: Zákon o lihu (Potraviny, eAGRI

Zákon o lihu 61/1997 Sb

 1. Živnostenský odbor Magistrátu města Olomouce si dovoluje upozornit podnikatele, kteří v rámci své podnikatelské činnosti prodávají kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, že dnem 17.10.2013 nabyla účinnosti novela živnostenského zákona provedená zákonem č. 309/2013 Sb., která zásadním způsobem mění způsob prodeje kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin. Od.
 2. ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících, (dále také vyhláška o kontrole výroby lihu), ­ zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ­ vyhláška č. 334/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o.
 3. isterstev a jiných správních úřadů na tomto úseku. (2) Účelem zákona je stanovit při výrobě, úpravě, skladování a uvádění lihu do oběh
 4. Příloha č. 3 Koncesované živnosti +-----+-----+-----+-----+-----+ | Předmět podnikání | Požadovaná odborná a jiná | Podmínky, jejichž splnění se.

Zákon o lihu :: Pálenic

§ 194a. Nedovolená výroba lihu (1) Kdo bez povolení ve větším množství pálí nebo jinak vyrábí líh, nebo kdo líh bez povolení vyrobený ve větším množství přechovává nebo uvádí do oběhu, bude potrestán, nejde-li o čin přísněji trestný, odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty • Zákon o povinném značení lihu pro gastronomii postihuje veškeré výrobky s celkovým obsahem lihu nad 15 %. Nově upravuje možnosti prodeje pouze na spotřebitelská balení lihu do maximálního objemu 3 litry, a to nad 1 litr pouze ve skleněném obalu. • Povinnost značení lihu se nevztahuje na líh, který j O koncesi musíte mít požádáno nejpozději do 17.4.2014. Distributoři (velkoobchodníci ) s alkoholem musí mít koncesi nejpozději do 31.12.2013, aby se mohli registrovat jako distributoři alkoholu podle zákona o povinném značení lihu Informace o prodeji lihovin (zákon č. 309/2013 Sb.) Dne 17. října 2013 nabývá účinnosti zákon č. 309/2013 Sb., kterým se mění živnostenský zákon. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin bude možné provádět výhradně na základě získané koncese udělené podnikateli živnostenským úřadem Bankovní záruka musí být vystavena na dobu nejméně 2 roky. Vyřizujeme jak koncese podle živnostenského zákona, tak i registrace distributora lihovin podle zákona po povinném značení lihu. Nový zákon o povinném značení lihu začne platit 1.12.2013 a na povinnou registraci bude jen 1 měsíc, tj. do 31.12.2013

Na tzv. pěstitelské pálení pamatuje v § 4 zákon č. 61/1997 Sb. o lihu. Domácí ovocnou pálenku tak můžete získat i legální cestou. Jen to nebude úplně zadarmo a nebudete si také moci nechat vypálit neomezené množství alkoholu.. Výše jmenovaný zákon totiž stanovuje, že ve specializované pálenici si může pěstitel nechat vypálit maximálně 30 l absolutního (100%. Zákon rozumí. lihem nedenaturovaný etanol uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2207 a výrobky uvedené pod kódem kombinované nomenklatury 2208 (viz zákon č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů) pokud celkový obsah etanolu v těchto výrobcích činí nejméně 15 % objemových nebo více, ve spotřebitelském balení zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ( živnostenský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších. předpisů, (zákon o lihu), věznění pozdějších předpisů Z těchto důvodů vznikla alkoholmetrie, jako zvláštní disciplina, která je součástí Zákona o lihu č. 61/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 141/97 Sb. (novela č.82/2000). K tomu, abychom mohli správně realizovat zásady alkoholmetrie musíme být řádně vybaveni

Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č ..

 1. Tato ohláška se společně s účtem o vydání destilátu archivuje po dobu 10 let, jak stanovuje zákon o lihu a vyhláška o výrobě lihu. Veškerá produkce lihu je zatížena spotřební daní, která je od 1. ledna 2020 322,5 Kč za 1 litr absolutního (100%) alkoholu. Výhoda pěstitelského pálení je v tom, že destilát vyrobený.
 2. Praha - Sněmovna dnes schválila zákon o povinném značení lihu, který reaguje na loňskou metanolovou aféru a jeho cílem je potírat nelegální alkohol. Mimo jiné snižuje objem nejvyššího povoleného balení a zavádí kauce nutné pro registraci obchodníků a výrobců lihovin. Současně sněmovna schválila novelu živnostenského zákona, která zavádí koncese pro prodejce.
 3. Kód nomenklatury Sazba daně. 2207. líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2207. 28 500 Kč/hl etanolu. 2208. líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2208 s výjimkou ovocných destilátů z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období podle zákona o lihu
 4. Dnem 17. 10.2013 nabývá účinnosti novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydaná ve Sbírce předpisů pod č. 309/2013 Sb.. Předmětná novela uvedeného zákona mimo jiné nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.Rozšiřuje se dosavadní předmět podnikání koncesované.
 5. 676/2004 Sb., o povinném zna čení lihu a o zm ěně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z p říjm ů, ve zn ění pozd ějších předpis ů, ve zn ění ú činném p řede dnem nabytí ú činnosti nového zákona, b) o objemu nad 0,06 litru a do 0,1 litru neozna čený kontrolní páskou podle zákona č. 676/2004 Sb., ve zn ění ú.

Zákon č. 307/2013Sb. - Zákon o povinném značení lihu. Zákon č. 308/2013Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu. Zákon č. 309/2013Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). zpě Mimo jiných změn, se v §70 zákona o spotřebních daních mění sazby daně z lihu. Sazba spotřební daně z lihu obsaženého v ovocných destilátech z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období podle zákona o lihu činí 162,- za litr lihu. Výše uvedená změna je platná. zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů. Výroba a úprava lihu.

Povinné značení lihu ! Jaké změny pro Vaše podnikání přináší od 1.12.2013 nový zákon o povinném značení lihu: Pro osoby povinné značit líh (výrobce a dovozce lihovin) a distributory lihovin (velkoobchody a ostatní kdo prodávají lihoviny subjektům k dalšímu prodeji) je od 1.12.2013 povinná registrace a zároveň do 1.1.2014 složení kauce nebo bankovní garance Zákon o lihu : A1108 : Zákon o SZPI : A1113 : Oběh osiva a sadby : A1118 : Zákon o krmivech : A1162 : Zákon o vodách : A1182 : Ochrana zvířat proti týrání : A1184 : Úprava vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku : A1224 : Ekologické zemědělství : A148 Prodej lihu a lihovin po novele živnostenského zákona. dnem 17.10.2013 nabyla účinnosti novela živnostenského zákona provedená zákonem č.309/2013 Sb., která zásadním způsobem mění způsob prodeje kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin. Od tohoto data je možné tyto činnosti provozovat pouze v rámci koncese pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin melasového lihu (označeného v daňovém dokladu kódem kombinované nomenklatury 220710). Žalobce uplatnil nárok na vrácení spotřební daně dle § 14 odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, podle něhož vzniká nárok na vrácení daně plátci, který předloží doklad o tom

novela zákona o lih

c) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a § 129 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PZL), registroval v souladu. líh obsažený v destilátech ovocných z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období podle zákona o lihu: 16 200 Kč / hl etanolu: Ostatní: líh obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními kódy nomenklatury: 32 250 Kč / hl etanol Předpokládám, že k zajištění věci, resp. kontrole samotné, došlo na základě § 16 zákona č. 676/2004 Sb., Zákon o povinném značení lihu. Tento zákon nestanovuje přesné časové hranice k vydání zajištěné věci. Nicméně podle § 18 odst. 7 písm

Zákon o lihu - ČÁST DRUHÁ - DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č

O pěstitelském pálení. Ovocné pálenky. Vypálením vlastního ovoce získá pěstitel vysoce kvalitní tzv. ušlechtilý destilát. Převážná většina u nás obchodně vyráběných lihovin, dostupných v obchodní síti, je míchána z rafinovaného lihu, umělých dochucovadel a vody. Naproti tomu ovocné destiláty jsou výhradě z. Nový zákon o povinném značení lihu nahrazuje zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Záměrem nové právní normy je nastavení výrazně přísnějších parametrů a podmínek pro provádění povinného značení lihu. Podle ustanovení zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) musí být od 1.7.2005 líh ve spotřebitelském balení, vyrobený na daňovém území České republiky nebo na toto území dovezený, označen kontrolní páskou

Zákon o lihu č. 61/1997 Sb. a příslušné vyhlášky č. 147/1997 MF ČR a MZe ČR . Zákon o spotřebních daních č. 353/2003 Sb. v platném znění. Zákon o dani z přidané hodnoty č. 354/2003 Sb. v platném znění . Zákon ze dne 29. 1. 2004, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ve znění zákona č. 521. Zákon o výrobcích s ukončenou životností - sdělení MŽP k výběru tzv. emisního poplatku; Návrh zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech; Metodický výklad k postupu oznamování nebezpečných směsí od 1.1.2021; Čeká nás výměna starých kotlů na tuhá paliva Podmínky pro výrobu destilátů jsou v České republice vymezeny zákonem o lihu č. 61/1997 Sb . Líh smí být vyráběn a upravován jen v lihovaru nebo zvláštním lihovaru, a to jen právnickou nebo fyzickou osobou, které bylo, nejde-li o pěstitelské pálení, vydáno státní povolení podle zvláštního zákona a) bod 1. zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších.

Ministryně Schillerová: Dosáhli jsme co nejpřísnějších pravidel pro soukromou výrobu lihu. 05.05.2021 17:58 . Projev na 101. schůzi Poslanecké sněmovny 5. května 2021 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o. c) zákona o spotřebních daních, které od spotřební daně osvobozuje líh v látkách určených k aromatizaci jiných potravin s výjimkou výrobků uvedených pod kódy nomenklatury 2207 a 2208. Nejde o osvobození lihu určeného k výrobě a k přípravě látek určených k aromatizaci potravin Zákon č. 676/2004 Sb. - Zákon o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpis

ÚZ č. 1415 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva ..

 1. Živnostenský zákon rozšířil koncesovanou živnost týkající se výroby lihu o prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Pokud tedy podnikatel bude v současné době prodávat líh a lihoviny při naplnění všech znaků živnosti dle § 2 živnostenského zákona, potřebuje k této činnosti zmíněnou koncesovanou.
 2. Lihem se pro účely tohoto zákona rozumí nedenaturovaný líh podle zákona o lihu včetně neodděleného lihu vzniklého kvaąením, obsaľený ve výrobcích uvedených pod kódy kombinované nomenklatury 2207 a 2208 podle nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění platném k 1. lednu.
 3. zákon o povinném značení lihu. zákon o povinném značení lihu. Seřadit podle: čtenosti | chronologicky | hodnocen í. Stát bojuje s metanolovou mafií vlastním výpalným.
 4. zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), věznění pozdějších předpis
 5. ulých dnech schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č
 6. Jde o posouzení právní otázky, zda předmětem daně z lihu ve smyslu § 25 zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, je pouze líh ve smyslu zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, nebo zda předmětem této daně je (může být) i líh jiný, nespadající pod pojem lihu podle zákona č. 61/1997 Sb

Zákon o povinném značení lihu. Zpět. 12.09.2013 . Praha, 13. schůze Senátu. Návrh zákona o povinném značení lihu (Tisk č. 163) Audiozáznam vystoupení. lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících 6.21 8.21 NE 7 Návrh vyhlášky o stanovení základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022 10.21 1.22 NE 8 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 439/2016 Sb., o požadavcích na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného. Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu; Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu; Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních; Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek ; Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon Zákon o spotřebních daních. Komentář - 3. vydání Bohumila Kotenová, Petra Petrová, Milan Tomíček Poslední novela č. 364/2019 Sb. s obecnou účinností od 1. ledna 2020 přinesla zvýšení sazeb daně u lihu a tabákových výrobků. Poskytuje výklad k oblastem, které jsou specifické pro národní úpravu v oblasti. 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, § 47 Zveřejňování závěrečných prací: (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetn

61/1997 Sb., Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č ..

- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, - zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů, - zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době; zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpis

Zákon o povinném značení lihu a úpravy živnostenského

Právní forma Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství. Založení v roce 1998. Předmětem podnikání je: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Zdroj: výpis z dat Registru Ares, CreditCheck

Koncese na prodej lihovin a lihu, koncese na prodej