Home

Násobení 3 pracovní list

Násobení a dělení - Digitální učební materiály RV

Násobení a dělení 3.odt: Pracovní list 3: OpenDocument textový dokument: 1,66 M Pracovní list - procvičování sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítk Druh materiálu: Pracovní list Anotace: Pracovní list slouží k přípravě na násobení a především dělení čísel. Žák zapisuje příklady na násobení a dělení, znázorňuje dané příklady

Násobilka - pracovní list 1. Vypočítej příklady: 9 × 8 = 6 × 9 = 7 × 8 = 4 × 9 = 7 × 9 = 6 × 9 = 8 × 9 = 8 × 5 = 8 × 6 = 3 × 9 Pamětné násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000_pracovní list s výsledky. Základní pojmy: Pamětné násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000, obyvatelé lesa. Opakování a procvičování_čísla větší než 10 000. Základní pojmy: Opakování a procvičování, čísla větší než 10 000, slovní úlohy Pracovní list - dobrovolné Násobení třemi 1. Na řádek napiš násobky tří. 2. Doplň vynechané činitele. ___ . 3 = 21 ___ . 3 = 15 ___ . 3 = 3 ___ . 3 = 12 ___ . 3 = 27 ___ . 3 = 9 ___ . 3 = 18 ___ . 3 = 24 ___ . 3 = 6 4. Slovní úloha. Teta koupila Honzíkovi 8 kostiček. Jedna kostka stála 3 Kč PRACOVNÍ LISTY DO MATEMATIKY: KALKULACE CENY. NÁSOBENÍ DO 100. NÁSOBENÍ DO 1 000 000. NUMERACE DO 100 (BEZ PŘECHODU DESÍTKY) CELÁ ČÍSLA - sčítání a odčítání. CELÁ ČÍSLA 2 - násobení a dělení. CELÁ ČÍSLA 3 - sčítání a odčítání. CELÁ ČÍSLA 4 - sčítání, odčítání

Pracovní list - Násobení 2, 3. www.dumy.cz. [online]. 30.7.2012, [cit. 9.7.2021]. Dostupný pod licencí Creative Commons CC-BY-NC-SA z WWW: <http://dumy.cz/material/34209-pracovni-list-nasobeni-2-3>. Anotace: Procvičování násobení 2,3. Řešení slovních úloh Provozovatelem obchodu se sadami pracovních listů je e-bohém, s. r. o., Tychonova 43/5, 160 00 Praha 6, IČO: 29414938 Sada: 2/3 Název materiálu: VY_32_INOVACE_2/3_Násobení zlomků Předmět: Matematika Ročník: 7. Klíčová slova: násobení zlomků Anotace: Pracovní list shrnuje, procvičuje a upevňuje techniku násobení zlomků. Pracovní list je určen k samostatné práci žáků. Materiál obsahuje kontrolní řešení Násobilka 3 - pracovní list: DOC PDF: 2. - 4. 1 243 kB: Mgr. Martina Vajďáková: 1. 1. 2015: Násobilka 4 - prezentace: PPT: 2. - 4. 344 kB: Mgr. Martina Vajďáková: 1. 1. 2015: Násobilka 4 - pracovní list: DOC PDF: 2. - 4. 1 302 kB: Mgr. Martina Vajďáková: 1. 1. 2015: Násobilka 5 - prezentace: PPT: 2. - 4. 378 kB: Mgr. Martina Vajďáková: 1. 1. 2015: Násobilka 5 - pracovní list: DOC PDF: 2

Pracovní list str.35 - Podívej se na naskenovaný pracovní list - PŘÍPRAVA NÁSOBENÍ - To, co jste si právě vyzkoušeli během hry, teď vypracujte do pracovního listu. Kdo nemá vytištěno, překreslí a napíše si do sešitu. Ať se vám práce daří. 3. Pracovní list str. 36 - Zapisuj pomocí sčítání a násobení 4 Mgr. Monika Březinová. Datum zařazení: 27.10. 2011. Zařadil: Mgr. Iva Papežová, zástupce pro 1. stupeň. Násobilka šesti. Pracovní listy k procvičování násobení a dělení v oboru malé násobilky. Žák pracuje do tištěného pracovního listu dle zadaných úkolů. Cílem lekce je vyvození a zároveň procvičení násobilky šesti Pracovní listy k vytisknutí 06.04.2020 10:53. Násobení (5. 6.) Kdo má excel, stáhněte si do počítače. Při každém otevření budete mít jiný pracovní list

ZŠ Pardubice - Studánka Digitální Učební Materiál

Pracovní listy pro ZŠ speciální, 8. a 9. roční Pracovní list 3: NÁSOBENÍ MNOHOČLENŮ ŘEŠENÍ 1) 3 a 3 a 2 a 5 9 3 3 2 15a 2) 2 x 4 x 2 6 x 4 3 12 2 8 x 3) 5 x 3 y 2 5 x 25 2 15 xy 10x 4) 7 x 8 y 4 4 x 2 28 x 3 32 x y 16 x2 5) 12 x 4 x 6 16 x 24 6) 15 a 6 6 a 8 21 a 48 7) 5 x 7 y 4 8 x 9 y 37 x 71 y 8) 4 2 x 3 y 5 x 2 principů násobení a dělení zlomků a základních operací, které s nimi souvisí. Získané dovednosti: násobení a dělení. zlomků bez přechodu přes desítku. 140 + 50, 190 - 50. 320 + 200, 320 - 200. 253 + 4, 645 + 3 Pamětné násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000_pracovní list s výsledky Základní pojmy: Pamětné násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000, obyvatelé lesa Opakování a procvičování_čísla větší než 10 00 Sčítání mnohočlenů - pracovní list, náhled (ZŠ Dobřichovice) Sčítání, odčítání a násobení mnohočlenů - pracovní list , náhled (ZŠ Dobřichovice) Podpora výuk

Výukový portál [] 1

Tematický okruh:Násobení desetinných čísel přirozeným číslem Anotace: 1. Vysvětlení principu násobení s praktickými ukázkami Žáci sami vyvodí násobení čísel s více desetinnými místy 2. Pracovní list pro samostatnou práci a následnou společnou kontrolu 3. Další pracovní list může být využit jako domácí úko 10.10.2019 - Explore Veronika Obdr's board matematika - násobilka, followed by 136 people on Pinterest. See more ideas about matematika, násobení, učení + průběžné opakování násobení, dělení a dělení se zbytkem. 7 pracovních listů - zaměření na postupné opakování probraných dělitelů. 7 pracovních listů - bonusová cvičení s obrázky (3 bonusová cvičení na jedné straně, celkem 21 bonusových cvičení 1IS04M7 násobení zlomků 12 stranaobsah postup kontrola poznámka 1 a 2základní informace 3 teorie 4 aktivita žák dopíše řešení vložené řešení 5 aktivita žák dopíše řešení vložené řešení 6 teorie 7 aktivita žák dopíše řešení 8 pracovní list žák vypočítá 9 řešení pr.l. žák zkontroluje vložené řešení. 3: Matematika: Násobení a dělení 1-6, 10: Násobení, dělení příklady typu ? . 10 = 60, ? : 10 = 6: 06: Zobrazit další cvičení... Zobrazena cvičení 1-97 (3 bonusová skryta) Zadat jako úkol * Skupina: Vybrat členy * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů

Násobení a dělení celých čísel - pracovní list Mgr. Milena Dusová leden 2012 Matematika - 6.ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 76 22. 5. 2020. https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=45.+D%C4%9Blen%C3%AD+mimo+rozsah+mal%C3%A9+n%C3. 3. 2021 Vypracujte pracovní list a odevzdejte do Moodlu. Pracovní list násobení mnohočlenů 1. Vynásob mnohočleny a pak zjednoduš: • (a - 8) . (b - 7) = • (9a + 2) . (2 + 7b) = • (5x + 7) . (y - 3) = • (4t - 3) . (6 + 3u) = I v dalších příkladech platí pravidlo, že musíte každý člen jednoho mnohočlenu vynásobi

Pin on Pracovní listy - matematika

Pracovní Listy Do Matematik

24. 3. 2020. sČÍtÁnÍ a odČÍtÁnÍ v oboru do 100-1 sČÍtÁnÍ a odČÍtÁnÍ v oboru do 100-2 nÁsobenÍ a dĚlenÍ v oboru nÁsobilek -1 nÁsobenÍ a dĚlenÍ. Seznam: VY_32_INOVACE_9_2 Matematika III pro 2. st., pracovní listy, prezentace - VY_32_INOVACE_9_ML2.pdf (333 kB) SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - DUMŮ Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000 - procvičování. Název Písemné násobení jednociferným činitelem. Anotace pracovní list Druh interaktivity aktivita Cílová skupina žák Stupeň a typ 208 1 208 7 603 5 736 3 503 2 029 8 243. 4 . 3 . 6 . 9 . 5 . 7 . 3 5 007 29 230 180 124 96 146. 6 . 8 . 4 .. pracovní list - násobení des.čísel.docx; pracovní list - dělení des. čísel.docx . Kontakt: Základní škola a Mateřská škola,Olomouc Řezníčkova 1 779 00 Olomouc. Bankovní spojení: 69232811/0100 IČ: 60338598 DIČ: CZ60338598. ID datové schránky: wjtmf35 : 588 50 50 30, 603 873 10 násobení a dělení 0-7 - nové příklady na PL str. 10, 11 - Násobení a dělení 0,1,2,3,4,5 (ke stažení pod textem) Úsečka - PS str. 40/9, 10; Nové učivo. vypsat do sešitu násobky 8 + příklady ; naučit zpaměti násobky 8 a vyplnit pracovní list na Násobení a dělení 8

DUMY.CZ Materiál Pracovní list - Násobení 2,

  1. Pracovní list - násobení mnohočlenů Vypočítejte: 1) a∙(3a - 4) 2) (5a2 - 7a + 2) ∙ 2a 3) - 6c ∙ (- 0,5c - 0,9) 4) (y2 - 4y + 1,8) ∙(5y) 5.
  2. PROCVIČOVÁNÍ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 10, 100, 1000 Jméno: Jana Tláskalová Ročník: 4. a 5. Datum: 11.8.2011 Vzdělávací oblast: matematika - procvičování násobení a dělení 10, 100, 1 000 Metodický list / anotace: pracovní list - žáci si procvičí násobení a dělení a správný zápis čísel
  3. - Pracovní list - 2. strana - Násobení a dělení 100, 1 000, 10 000. M - středa 2. 6. Pracovní list - Opakujeme probrané učivo . Úkol: 3. Porovnávání zlomků. PRACOVNÍ LIST SE NEODEVZDÁVÁ - SLOUŽÍ POUZE K PROCVIČOVÁNÍ. Společná kontrola - úkol z pátku 19. 3. U - s. 32 cv. 4 b) Ty
  4. . Anotace: barevné po čítání Zdroje: Jana Jelínková Datum vytvo ření: 8.12.201
  5. ecraft mluvnice násobení odčítání podstatná jména popis pracovní list prvouka psaní písanka příroda přírodověda rostliny slepá mapa sloh slovesa slovní druhy.

Číslo šablony: III/2: VY_32_INOVACE_P5_1.17: Zaměření: Násobení a dělení lomených výrazů: Typ: DUM - pracovní list: Předmět: Matematika: Ročník MATEMATIKA 7. ROČNÍK CZ.1.07/1.1.16/02.0079 Sada pracovních listů Mgr. ronislava Trčková Luboš Trčka Daniela Trčková Resumé Sada pracovních listů zaměřená na opakování, procvičení a upevnění učiva 7. ročníku - násobení a dělení mimo obor násobilky. Knoflíky 1 - procvičování příkladů na násobení (typ 3 x 50 = 150). Knoflíky 2 - procvičování příkladů na dělení (typ 560 : 8 = 70). Knoflíky 3 - procvičování příkladů na násobení a dělení (typ 3 x 50 = 150 a 560 : 8 = 70). Cvičení 1 (typ 450 : 5). Matematické řetězce - násob podle obrázků (prsty na rukou

Násobení a dělení mimo obor násobilek - PL | Lesy Nápadů

V matematice je třeba, abyste denně opakovali pamětné sčítání do 100 a malou násobilku - bez toho se nehneme dál. Prosím Vás, snažte se i na řešení úkolů přijít sami. Vaši rodiče Vám mohou být nápomocni, poradit Vám nějakou návodnou otázkou, ale nikoli za Vás počítat, řešit slovní úlohy, rýsovat apod Vzdělávací obor: matematika a její aplikace Téma: číslo a početní operace Klíčová slova: sčítání, odčítání, násobení, dělení, porovnávání, číselná řada do 100, geometrické tvary a tělesa Anotace: pracovní list, ve kterém si žáci ověří znalost numerace a porovnávání číse Opakování násobilek 3. OPAKOVÁNí NÁSOBENí A DELENí - PRACOVNí LIST Vybarvi stejnou barvou bubliny se shodným výsledkem! Za každý správné vypoëítaný piíklad si potítej 1 bod. Nejvyšší po¿et bodú je 24 bodú. 3. 4. 9 .4 16.7 3 34 .3 24 . 21. 13 . 8 58 . 17.6 14 .6 32 .6 23 .6 28 . 18. 6 6 28 12.5 15.6 29 . .4 18 . 24 . 27 3 42 8 6 4 46 4 18. Po. Prezentace a pracovní listy jsou navzájem propojeny. Animací v prezentaci jsou uváděna řešení úkolů. Materiál je určen žákům 3. ročníku. Opakují a prohlubují se v něm poznatky o násobení, dělení získané ve 2. ročníku a nově se zde objasňuje násobení a dělení v oboru násobilek 6, 7, 8, 9

Základní škola neratovice 28.řijna 1157, okres Mělník. ÚVOD / Aktivity a fotogalerie / Procvičování / Klocova M - 8. rocnik Násobení a dělení 3 :: ukoly. 13.5. a 14.5. Násobení a dělení 3. Dnes se naučíte zakreslit násobení do čtvercové sítě. Je to lehké. 4 . 3 = 12 Nakreslím čtyřikrát tři kostičky. Jednou, podruhé, potřetí a počtvrté. Budu mít 12 kostiček. ÚKOL 1: Udělej v pracovním sešitě str.39/1 Vymaluj kostičky podle příkladu Klíčová slova: Násobení a dělení desetinných čísel. Anotace: Pracovní list shrnuje, procvičuje a upevňuje techniku násobení a dělení (bez zbytku i se zbytkem) desetinných čísel přirozeným i desetinným číslem. Pracovní list je určen k samostatné práci žáků bez kalkulačky. Materiál obsahuje kontrolní řešení Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit

násobení - Dětské stránk

  1. matematika 8.třída - pracovní listy. 21. 03. 2017 . Dokument
  2. Pracovní list - 2. strana - Násobení a dělení 100, 1 000, 10 000. 2. 6. 1. Pracovní list - Opakujeme si probrané učivo - pokračování.
  3. ALGEBRAICKĚ VÝRAZY - násobení dvojčlenů.pptx výukové video (Aj), řešené příklady test 1- spojovačka, test 2 - zde, test 3 - zde, příklady k vytištění zde a výsledky zde test 4 - zde test 5 - zde online cvičení - zde, (2x - 3y)(6x + 7y) = Nejprve vezmi první člen první závorky 2x a..
  4. 5 . 5= - 25, 3 . 3 = - 9, 7 . 6= - 42, 6 . 8= - 48, 5 . 8= - 40, 10 . 5= - 50, 6 . 6= - 36, 3 . 4= - 12, 2 . 6= - 12, 3 . 4 = - 12, 9 . 5= - 45

Matematika - e-learning ZŠ a MŠ Kašav

Jak násobit zlomky (když lze krátit) Nabízíme všechny materiály z této sekce na webu e-matematika.cz jen za 250Kč!Podpořte náš web odkazem!. Jazyková škola Březinka otevírá letní jazykové kurzy. Přátelské tvůrčí prostředí + velmi příznivé ceny Téma: Pořadí výpočtů, matem. zákony u sčítání a násobení, násobení víceciferným činitelem,slovní úlohy Období zpracování: Prosinec 2011 Metodické poznámky: Pracovní list slouží k procvičení probraného učiva. Žáci mohou pracovat samostatně Základní škola Habartov Karla Čapka 119, okres Sokolov Tel.: +420 352 692 54 matematika 7.třída - pracovní listy. 21. 03. 2017 . Dokument Celá a racionální čísla - soubor pracovních listů 1 1pl-cela-cisla 2 2pl-cela-cisla 3 3pl-cela-cisla 4..

Násobení násobky desítek worksheet

MATEMATIKA příprava násoben

Pracovní list +,- do 10 Hra - vyhledávání správných výsledků, různé úrovně obtížnosti Hra, +,-, vyhledávání správných výsledků, různé úrovně obtížnost Pracovní listy pro samostatnou nebo skupinovou práci k procvičení násobení mimo obor násobilek: · násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem, typ příkladů 3 · 14, 3 · 43. · násobení násobků deseti, typ příkladu 3 · 40. · dělení mimo obor násobilek, typ příkladu 90 : 3, 45 : 3 Název materiálu: VY_32_INOVACE_2/9_Celá čísla - násobení, dělení Předmět: Matematika Ročník: 7. Klíčová slova: Násobení a dělení celých čísel, znaménková pravidla Anotace: Pracovní list shrnuje, procvičuje a upevňuje techniku násobení a dělení celých čísel. Pracovní list je urče Pracovní list na procvičení násobení a dělení desetinných čísel 10 a 100 ID: 369994 Language: Czech School subject: Matematika Grade/level: 5.třída Age: 9-12 Main content: Desetinná čísla Other contents: násobení 10,100, dělení 10,100, převody jednotek, slovní úlohy Add to my workbooks (28) Download file pdf Embed in my. 8IS15M9 násobení lomených výrazů 11 Metodika: strana č. 1, 2 ­ základní informace strana č. 5 ­ pracovní list ­ žák počítá příklady, z nabídky používá vhodné podmínky strana č. 3 ­ teorie strana č. 10 ­ seznam použité literatury a zdrojů strana č. 11 ­ metodik

Pracovní listy k vytisknutí :: Naše tříd

Procvičování odpovědí u slovních úloh Pracovní list Word 3 2 30 VY_32_INOVACE_09_13 Matematika 1. Sčítání do 20, příklady typu 10 + 3 Pracovní list Word 3 2 31 VY_32_INOVACE_09_14 Matematika 1. Slovní úlohy Pracovní list Word 3 2 32 VY_32_INOVACE_09_15 Matematika 1. Odčítání do 20, příklady typu 14 - 4 Pracovní list. 2.3.-6.3.2020. poměr - opakování + dělení celku an části v danném poměru str.187-188. poměr - učebnice str. 188/4-5 + opakovací příklady. poměr - učebnice str. 188/2-4 + opakovací příklady. opakování - pracovní list, TEST(5.3.) - poměr, zmeň číslo v daném poměru, měřítko mapy, dělění celku na části. slovní. - pracovní list - písemné sčítání a odčítání (tři řádky) - pracovní sešit M str. 30 cv.3,4,5 - pracovní list str.21 násobení 10,100 (čáp) - dokončení. Úterý 11.5. Český jazyk Čtení - str.128,129 Kometa Běta - řada VS po P zpaměti - pracovní sešit Vyjmenovaná slova od Z str.33 cv.16 + 17 a Metodický list: Materiál je určen pro 3. ročník šestiletého studia a 1. ročník čtyřletého studia. Lze ho využít také v rámci opakování maturantů v matematice, případně v matematickém semináři. Slouží k systematizaci poznatků, procvičení učiva, opakování, případně ověřování znalostí

Soubor pracovních listů je určený k procvičování učiva malé násobilky. Žáci si hravou formou učivo procvičují a upevňují. Očekávaný výstup: provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly Malá násobilka hravě 1.doc Malá násobilka hravě 2.doc Malá násobilka hravě 3.doc Malá násobilka hravě 4.doc Malá násobilka hravě 5.doc Malá. Pracovní list - násobení dělení: 4 sloupečky - SLOUPEČKY OZNAČTE 22. 4,. Pracovní list s. 16, 17: cv. 16/3 a 17/1, 3, 4, 5 (kdo neměl dodělané) Dobrovolně: úkoly navíc v pracovním sešitě podle seznamu z lístečku nebo je seznam i výše napsaný. Nic neposílejte. Vyberu si to v pondělí ve škole. Online hodina 21. 4 Vychází ze zápisů které mají žáci v sešitech a z pracovních listů. Je to samostatná příprava žáka na písemku. Pokud žák nenajde některou otázku, definici atd., je možné se zeptat a probrat ji v hodině. Výrazy 2 (mnohočleny, sčítání a odčítání, násobení) Výrazy 3. Pracovní list - celá, racionální čísla.doc (23 kB) Násobení,dělení celých čísel, posloupnost početních výkonů celá čísla2 .doc (22,5 kB) celá čísla.doc (27 kB) Sčítání, odčítání celých čísel. sčítání, odčítání celých čísel.doc (20 kB) Složené zlomky. složené zlomky.doc (20,5 kB

Video: Matematika Materiály Pomoc učitelů

6. IJr&te velikosti úhlú. 7. Sestroje úhly zadaných velikostí: a. 200 b. 1300 C 450 3600 d. 211 Násobení mnohočlenu mnohočlenem: Mnohočlen násobíme mnohočlenem tak, že každý člen jednoho mnohočlenu násobíme každým členem druhého mnohočlenu a vzniklé součiny sečteme. (2x - 4) . ( 3x + 7) = 2x . 3x + 2x . 7 - 4 . 3x - 4 . 7 = 6x2 + 14x - 12x - 28. Pracovní listy: Násobilka pro druhou a třetí třídu (násobení jedničkou až sedmičkou) - Web plný nápadů a inspirace nejen pro děti a mládež. Vyzkoušejte s dětmi hravým způsobem násobilku jedničkou až sedmičkou. Vánoční Matematika Učení Učitelé První Třída Násobení a dělení (různé typy cvičení) Počítání na čas. Násobky a násobení (různé typy příkladů) Dělení (různé typy příkladů) Matematika online. Tweet. —————. Zpět

Pracovní listy. Všechny předměty Anglický jazyk Český jazyk a literatura Člověk a svět práce/ pracovní činnosti Dějepis Environmentální výchova Hudební výchova Chemie Matematika Německý jazyk Prvouka Přírodopis Přírodověda Ruský jazyk Vlastivěda Výchova k myšlení v evroých a globálních souvislostech Výchova. PRACOVNÍ LIST - NÁSOBENÍ JMÉNO: DATUM: 1. Doplň chybějící čísla: násobení 6 3 9 1 8 4 5 7 2 7 63 35 2. V řadě násobků čísla 6 jsou dvě chyby. Najdi je a označ modře: 6, 12, 19, 24, 30, 36, 43, 48, 54, 60 3. Podtrhni a vynásob: 24 61 38 49 53 1 NÁSOBENÍ A DĚLENÍ DO 100 : Učíme se násobení a dělení. NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 6: NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 7: NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 8: NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 9 : Procvičování násobení a dělení. UČÍME SE ZPAMĚTI NÁSOBILKU - tréninkové procvičování násobilkových spojů zpaměti (násobilka 4 - 10

Budeme umět perfektně nazpaměť násobky čísel 2 a 3. A násobení a dělení 2,3 (abychom se mohli příští týden vrhnout na násobení 4). Pracovní sešit: Str.11,12,13,14,29 2 procvičovací listy - přiložené - poslat, prosím vyplněné zpět Násobení - výklad Sčítání a odčítání des. čísel pracovní list Zaokrouhlování des. čísel pracovní list Desetinná čísla test Desetinná čísla pracovní list (i výsledky) Desetinná čísla úvod pracovní list Dvojice úhlů Pracovní list početní operace s úhly č.3 (i výsledky Pracovní list pro matematiku v první třídě na téma PIRÁTI, na první období výuky, počítání v oboru 0 - 5. počítání do 5. Rozklad čísel do 5. Odčítání. vložil: lucie bucharova. 3. vloženo: 23.12.201 Pyramidy 3 úrovně Odčítací pyramidy 3 úrovně Pyramidy 4 úrovně Odčítací pyramidy 4 úrovně Trojúhelníky 3 úrovně Trojúhelníky 4 úrovně Trojúhelníky s neposedy 3 úrovně Trojúhelníky s podmínkou 3 úrovně Autobusy 1 Násobilkové obdélníky Násobilkové obdélníky s neposedy Hvězdičkogram Hrací kostka Tabulka.

Násobení desetinných čísel - písemně - práce v hodině. Další online procvičování - odkaz zde. Domácí úkol - dokončit pracovní list - A-40/ cv.3,4 (měl by být tedy celý vyplněný) Středa 5.5.2021. Násobení desetinných čísel a slovní úlohy - práce v hodin Malá násobilka - Procvičování malé násobilky na nejoblíbenějším výukovém webu: psaní odpovědi, výběr možností, pexeso a další netradiční hry. Atraktivní zpracování, mnoho příkladů NA NÁSOBENÍ A DĚLENÍ S POROVNÁVÁNÍM Autor: Mgr. Irena Štěpánová Použití: 3. ročník Datum vypracování: 5. 8. 2012 Datum pilotáže: 6. 11. 2012 Anotace: Pracovní list je zaměřený na procvičení jednoduchých slovních úloh na násobení a dělení s porovnáváním a na zafixování správného postupu řešení. Násobení celých čísel (2h) Dělení celých čísel (2h) Racionální čísla (11h) Záporná desetinná čísla a zlomky (3h) Porovnávání racionálních čísel (2h) Prosinec. Sčítání a odčítání racionálních čísel (3h) Násobení a dělení racionálních čísel (3h) Poměr, přímá a nepřímá úměra (21h Matematické pětiminutovky: rysava.websnadno. Sčítání a odčítání do 20: sloupečky příkladů. Sčítání a odčítání do 20: skolakov.eu. Procvičování do 20 s přechodem přes desítku: několik cvičení. Počítáme do 20: pracovní listy a cvičení

Příklady pro 3. ročník - Digitální učební materiály RV

Matematika 5.3. 2021 Pracovní list na násobení a dělení číslem 2 a 3. Český jazyk 5.3. 2021 Pracovní list na vyjmenovaná slova po L. První pomoc Přírodopis čtvrtek 4.3.2021 . Všechna zadání - První pomoc. Angličtina 4.3. 2021 (5. třída) Pracovní listy na zopakování slovní zásoby - jídlo / food.. Tematický okruh: Vlastnosti násobení Anotace: 1. Připomenutí komutativního zákona o záměně činitelů 2. Připomenutí asociativního zákona o sdružování činitelů 3. Seznámení s distributivním zákonem o roznásobování 4. Pracovní list na procvičení distributivního zákon principů násobení a dělení zlomků a základních operací, které s nimi souvisí. Získané dovednosti: násobení a dělení. zlomků. Stručný obsah: násobení zlomků. dělení zlomků. ověření. Pomůcky: pracovní list. Poznámky: Vytvořeno: 02/201 VY_32_INOVACE_06_PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ JEDNOCIFERNÝM ČINITELEM.notebook 1 June 14, 2012 OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT MATEMATIKA VE 3. A 4. ROČNÍKU ­ 3. ROČNÍK Název sady: Využití interaktivní tabule v učivu matematiky ve 3. a 4. ročníku Základní škol Pracovní list si vytiskněte, úkolem je doplnit správné výsledky do tabulky. Všechny příklady jsou na násobení. Pracovní list si stáhněte kliknutím na obrázek

Spojovačka 3 (typ 52 + 4) Spojovačka 4 (typ 64 + 6) Spojovačka 5 (typ 49 + 5) Spojovačka 6 (typ 69 - 7) Tom a Jerry (typ 42 + 3) Péťova dobrodružství (typ 27 + 20, 98 - 50) Dopočítávací kartičky (typ 45 + 5) Odpočítávací kartičky. Skládačka pohádkové zimy s matematikou (7 cvíčení) Skládačka Josefa Lady s matematikou Násobení, dělení. Středa 17.3. Online výuka. Český jazyk - pracovní list s VS po L do přehledové složky (dokončení) - pracovní sešit ČJ str. 33 cv.1,2. Prvouka - opakování - vnitřní orgány (kvíz) - lidské smysly, smyslové orgány - pracovní sešit str.31 - opakování - kví Matematika - pracovní list 3 1. Opakování - násobení a dělení s nulou Při násobení s nulami si nuly můžeme odmyslet a k výsledku přidáváme takový počet nul, kolik je jich celkem v obou číslech. Např. 60 . 50 = 6 . 5 a přidám dvě nuly = 30 00 = 300 List č. 8 ‐ vysvětlení postupu písemného násobení dvojciferným činitelem /.23/ List č. 9 ‐ žáci počítají příklady List č. 10 ‐ práce pro dvojice ‐ každý žák počítá příklady jedné barvy List č. 11 ‐ žáci ťuknou na randomy ‐ počítají příklad Násobení (5. 6.) Kdo má excel, stáhněte si do počítače. Při každém otevření budete mít jiný pracovní list. - Násobení 0 - 7 náhodné příklady Číselné řady - barevné Číselné řady Vybarvi násobky 8 (6. 5.) Sčítání a odčítání - list 4 (3. 5.) Sčítání a odčítání - list 3 (3. 5.) Sčítán

Násobilka tří - želva | Matematika, Násobení

Pracovní list - nové učivo Předmět: Matematika Ročník: 4. Vzdělávací celek: Písemné násobení dvojciferným činitelem PL k výuce ve škole od 25. 5. - NIC NEVYPLŇOVAT DŘÍVE, PROSÍM VYTISKNOUT A PŘINÉST DO ŠKOLY 1. Procvičuj v Početníku 2 str. 9 cv. 3 2. Práce s učebnicí Alter 2 str. 36/ cv. 1 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2020-2021 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2021-202

Násobení a dělení 3; násobení 4 pracovní list, PS str. 27-28,online procvičování. pravidla při násobení. - Pracovní list: Časová dotace 15 - 20 minut. Žáci list zpracovávají individuálně. Možná kontrola hromadná či ve dvojicích. cv.1 Žáci barevně vyznačí v řadě čísel dané násobky. Toto cvičení by měli již zvládnout bez pomůcky - tabulky násobků

Zájmena pracovní list 5Čarodějnice - centra aktivit | Lesy Nápadů

Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici Násobení a dělení do 1000. Knoflíky 1 - procvičování příkladů na násobení (typ 3 x 50 = 150). Knoflíky 2 - procvičování příkladů na dělení (typ 560 : 8 = 70). Knoflíky 3 - procvičování příkladů na násobení a dělení (typ 3 x 50 = 150 a 560 : 8 = 70). Cvičení 1 (typ 450 : 5). Matematické řetězce - násob podle obrázků (prsty na rukou Po - zápis čísel do milionu, jejich porovnávání, rozvinutý zápis čísel (3 díl učebnice!!! str. 3 - 4, Školákov, pracovní list) St - opakování geometrie, zaokrouhlování čísel, početní výkony s přirozenými čísly: uč. str. 4 - 5. Zapiš do tabulky k velikosti úhlu α jeden z možných druhů: ostrý, pravý, tupý, přímý α 48° 135° 16° 90° 112° 180° 89°60