Home

Učivo 1. třídy český jazyk

Český jazyk 1. třída; Český jazyk 2. třída; Český jazyk 3. třída; Český jazyk 4. třída; Český jazyk 5. třída; Matematika 1. tříd Týden od 15.6. do 19.6.2020. Opakování. str. 75 - rozhodni o správnosti vět, doplň H nebo CH ve větách, doplň roční období a opiš na list papíru věty dole na stránce. str. 76 - básničky a povídání o mamince - úkoly jsou dole na stránce str. 76 slova s l a r, čtení souvislého textu a odpovědi na otázky. Nové učivo. Hláska a písmeno F,

Tři králové 1. třída. Zopakujme si s dětmi po Vánocích hravě učivo se třemi králi. 1.třída Čtení a počítání Matematika - opakování (+ - do 7) ČJ- písmena A, E, I, O, U , P, S, M, L, J, T, I, V Popis jednotlivých PL: 1. Betlémská hvězda Úkol: Najdi betlémskou hvězdu mezi ostatními hvězdami. Je to ta, která. Opakování učiva 1. třídy. 1. TŘÍDA. ČESKÝ JAZYK. Doplňovačky a další úkoly. Slovní fotbal. Hádanky. MATEMATIKA. Počítej do 20 s kočičkou. Počítej do 20 se zajíčkem. Počítej do 20 s Mickey Mousem. Počítej do 20 s pastelkami. Počítej do 20 s kytkami. Počítej do 20 vláčkový řetízek. Porovnávej a počítej do.

Český jazyk 1. třída - skolakov.e

Procvičujte český pravopis online, na mobilu, odkudkoliv. Tradiční i novátorské úlohy, hry a interaktivní cvičení. Všechna témata českého jazyka: vyjmenovaná slova, velká písmena, čárky, mě/mně, Rozvrh 1. třída Český jazyk. Téma: Písmena kolem nás - zjistíme, co všechno už umíme, zopakujeme si písmena a uvolníme a procvičíme ruku pro psaní Vyučuje: Tereza Čtvrtečkov Probírané učivo. Příspěvky. 6.1. - 9.1.2014. 9. 1. 201

Pády - kolíčkové karty

Úvod > Učivo 2. třídy > Český jazyk. Vyhledávání Hledat: Český jazyk. Počty slabik ve slovech. Počty slov ve větě. Co byste měli vědět o slovesech na konci páté třídy.. Celý příspěvek | Rubrika: JAZYK ČESKÝ. PROCVIČUJEME SI PRAVOPIS. 1. 2. 2009 Souhrnná cvičení z českého pravopisu-učivo 5. třídy Období 10. 5. - 14. 5. 2021. Učivo: Párové souhlásky, podstatná jména - učebnice str. 108, 109 - PS str. 32, 33. čtení: vlastní kniha. Nezapomeňte. Český jazyk Učivo: Vzkaz od p.uč. Hackenbergové, úkoly jsou pro obě třídy, 8.B je trochu popředu, dělá cvičení, která ještě nemá. 1. učebnice str. 50/cv. 2, 3, 4, 5a pracovní sešit str. 21/1a, 1b 2 věty (urči větné členy): Stavba domu s pečovatelskou službou byla dokončena v září

český jazyk - Základní škola Dr

Tři králové 1. třída - Český jazyk UčiteléUčitelům.c

 1. Procvičování je určeno všem žákům prvních tříd, kteří by si rádi zopakovali učivo z matematiky, českého jazyka a prvouky. DOPRAVA ZDARMA na zásilky nad 499 Kč Přes 2 miliony produktů na jednom místě Více než 6 500 výdejních míst Principy ochrany soukromí na MALL.CZ.
 2. První třída děti posune neskutečným způsobem, naučí se spoustu nových věcí, začnou pracovat s knihami, plnit úkoly. Tento sešit jim nabízí možnost zábavným způsobem si procvičit učivo 1. třídy prostřednictvím pohádkově-dobrodružného příběhu, kde své znalosti a dovednosti využijí prakticky. Dík
 3. Titul Český jazyk, Matematika, Prvouka - 1. třída od , 9788075679000 zakoupíte na www.knihacek.cz s velkou slevou a dopravou od 49 Kč

Opakování učiva 1

 1. Vystavte žákům učivo českého jazyka - měňte v průběhu školního roku výzdobu v souhladu s tematickým plánem. 62 barevných plakátů velikosti A3 učiva českého jazyka 5. třídy. Obsahuje tyto tematické okruhy: Podstatná jména - druhy, rody Přídavná jména - druhy, nejčastější chyby, skloňování vzoru mladý Zájmena - druhy, skloňování zájmena já.
 2. Napíšete ho svému kamarádovi ze třídy. Uděláte si dvojice a. vzájemně si dopis napíšete i pošlete (na poště). Ve čtvrtek učivo na 15.3. - 19.3. Pátek : Pracovní sešit pro 5.ročník , str. 2 3 / 1 , 2. On-line cvičení, český jazyk, pro 5. ročník. Číslovky, Skloňování - dva, dvě 01
 3. 11.1.-15.12021. Milé děti, zítra (v úterý) se budeme věnovat opakování skloňování podstatných jmen od strany 64. Zopakujte si vzory podstatných jmen (učivo 4.třídy), najdete je také v učebnici str.64. Dnes si udělejte cvičení 4/ str.66 - napište ke každému slovu jeho vzor, např: cibule - růže,
 4. Procvičování 5.třída. Doplňování -ě, -je. Doplň bě - bje , kdy napsat bě/bje, vě/vje, pě. Slovní druhy. Slovesa. Poznej číslovku. Předložky s,se, z.
 5. Český jazyk Učivo: 1. v učebnici str.69-70 Pravopis cv.5 abc -něco dám jako diktát :( 2. v učebnici str.78-79 znovu zopakuj Přehled rozvíj.větných členů=tabulka 3. PS str.38+40/cv.5b a 8b vypracuj 4. do LV si najdi a přečti ukázky Voskovec a Werich- Osvobozené divadlo ( od Wericha jsme četli a viděli Lakomou Barku Anglický.

Učivo od 7. června. PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD Od 7.června Třída: 1.E Český jazyk Slabiky - bě, pě, vě, mě Psaní písmene - c, C,g,G Matematika Orientujeme se v čase. Autobus - zápis. Pavučiny. Anglický jazyk Clil Prvouka Kalendář - dny, týdny, měsíce.. Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16. Home »; Učivo - 9. ročník »; Český jazyk a literatura 20. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE; ADMINISTRATIV Třída 8.A Úvod » Český jazyk » Probírané učivo » 1. slohová práce. 1. slohová práce. 1. kontrolní slohová práce.. Uživatel Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka služby ONLINECVICENI, poskytované provozovatelem.Prohlašuji, že je mně více než 18 let, popř. jsem zákonný zástupce nezletilé osoby, které jsem umožnil využívání těchto stránek, a tudíž jsem oprávněn za tuto nezletilou osobu jednat

Procvičování učiva 1

1.A třída Vítám Vás v 1. třídě! Vážení rodiče, zde najdete aktuálně probírané učivo, domácí úkoly a návod, jak s Vaším dítětem pracovat, pokud by bylo nemocné. Pokud by v následujícím období byla nařízena distanční výuka, najdete zde i kontakty a návod, jak dětem doma zajistit on - line spojení PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 3.-7.5. 2021 Třída: 1.C Český jazyk Po : čítanka (bílá) 16-18, psaní - list č. 1 (s,š) Út: čítanka 20-21, psaní - list 1( S,Š) Stř: čítanka 23-24, psaní list 2 (ř) Čt: čítanka 26-28, psaní list 2 (Ř) Pá: čítanka 29, písanka 26 Opakujeme tvary psacích písmen, procvičujeme opis a přepis vět Matematika Po: list č.3 (str.44) Stř.

LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1

zvu Vás do virtuální třídy, ve které budete mít k dispozici učivo českého jazyka, které probíráme, pomůcky a přehledy i úkoly na procvičení. Prostřednictvím Clasroomu budeme moci spolu komunikovat Český jazyk. Níže najdete odkazy na webové stránky, kde můžete procvičovat probírané učivo Učivo 5. ročníku za 1. pololetí - žák si procvičuje a ověřuje znalosti: přídavná jména, podstatná jména, vyjmenovaná slova. Klíčová slova přídavná jména , podstatná jména , vyjmenovaná slov

Distanční výuka od 4.1.2021 Veškeré učivo je zadáváno přes Google Učebnu a zároveň jej naleznete vypsané také v Bakalářích. On-line hodiny českého jazyka probíhají dle rozvrhu pro distanční výuku 15.1. on-line hodina. Učivo: Přívlastek, Romance o Karlu IV. video Karel IV. vinice a víno - zde _____ Týden od 4.1. 4.1. on - line hodina. Mluvnice. Učivo: Shoda přísudku s podmětem. PS 52/14 /oprava chyb, kontrola řešení, řešení zde/ dú: PS 52/14 - vyhledej PU ve větách, připrav si cvičení na středeční on-line hodin

Učivo 2. - 4. třídy :: PROCVIČOVÁNÍ PRO 1. STUPEŇ Z

Online učivo - Český jazyk - ZŠ Pod Žvahovem. Umím u podstatných jmen určit pád a životnost. Dokážu vyjmenovat vyjmenovaná slova po V, znám význam jednotlivých slov, vyhledávám slova příbuzná Učivo 1. - 5. 6. 2020 úterý od 10.00h ČJ 4. 6. čtvrtek od 10.00 h M . Vyklizení šatní skříňky a pomůcek ze třídy 5.D. Můžete si přijít vyklidit šatní skřínku a odnést pomůcky ze třídy: Použijte přední vchod. ČESKÝ JAZYK . SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM . učebnice str. 128 - podle modré tabulky si zopakuj. Nové učivo. Vyjmenovaná slova po M. Český jazyk Vyjmenovaná slova po M Animované výukové HD video - YouTube. naučit se zpaměti - využijte kartičky s vyjm. slovy po M (již mají děti u sebe nebo níže ke stažení) nalepit do sešitu vyjmenovaná slova a jejich jiné tvary a slova příbuzná (soubor ke stažení

Umíme česky - Online procvičování češtin

 1. Online učivo - Český jazyk - ZŠ Pod Žvahovem. listopad. V měsíci listopadu se budeme zabývat naším národním jazykem, jeho spisovnou a nespisovnou formou
 2. Procvičování je určeno všem žákům prvních tříd, kteří by si rádi zopakovali učivo z matematiky, českého jazyka a prvouky. Knížku je možné využít jako každodenního společníka při psaní domácích..
 3. Český jazyk - do str.105, P Pracovní sešit - do str. 47 Písanka do str. 40 V úterý píšeme opakovací test z Čj. - od str. 58 do str. 105 Matematika - do str. 28 MP6 - do str. 21 Ve čtvrtek píšeme test z matematiky. Opakovat od str. 1

Český jazyk - význam slova, hlásková stavba slov, opakování kategorií podstatných jmen, sloves, určování slovních druhů - příprava na test. Sloh - pokračování v pracovním postupu. Čtení - čítanka str. 9 - básnička Čiříkanka - naučit zpaměti do 6.10. Str. 10 - 11 - Neposlušná písmenka + zadané. UČIVO V TÝDNU OD 25.- 29.2.2008. ČESKÝ JAZYK - mluvnice : Doplňování i-y po měkkých a tvrdých souhláskách - s odůvodňováním pravopisu. Učebnice str.65 -67, PS str. DC z PS- obr. čtení: šk.čítanka: str.88 - 89 Z deníku kocoura Modroočka, dom.čítanka: str.96-102. Společná četba : Knížka Ferdy Mravenc

UčíTelka: Český jazyk — Česká - Česká televiz

Učivo Českého jazyka pro 2. třídu ZŠ Mluvnice: Druhy vět (rozlišuje věty oznamovací, tázací, rozkazovací a přací) Pořadí vět v textu (řadí věty ČESKÝ jazyk 2. třída | www.naukahrou.c Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Pro mne. Časopis luštěnek pro děti www.makovice.net. Český jazyk 2.ročník. Český jazyk 5.ročník. Bě, pě, vě, mě + Bě, pě, vě, mě (1.třída) SOUHLÁSKY TVRDÉ. Moderní pracovní sešit Učíme se hrou s Magikem je zpracovaný v souladu s RVP ZV. Doplňuje učebnici Český jazyk 5 (s Magikem), edice Čtení s porozuměním. Učivo se obvykle vyvozuje z motivačního textu vycházejícího z krásné literatury. Doplňují ho otázky na porozumění přečtenému textu Opakujeme učivo z 2. třídy; Procvičujeme si pravopis; Křížovky; Rébusy; Doplňujeme ě nebo je; Test 1; Test 2; Diktáty; Jednoduchá cvičení - doplňujeme i,í nebo y,ý; Věta jednoduchá nebo souvětí Učivo v týdnu od 7.9. do 11.9. Český jazyk . učebnice str. 5 - 6. Věta-slovo-slabika-hláska-písmeno. PS str. 3 - 5, str. 6 cvičení 1, 2. Opakování psacího písma, malých a velkých písmen, opis, přepis a diktát písmen, slov a vět

Učivo Českého jazyka pro 3. třídu ZŠ Mluvnice: Věta jednoduchá a souvětí (rozliší věty a souvětí, spojuje věty, doplňuje souvětí); Nauka o slově-slovo a skutečnost, synonyma, slova protikladná, slova příbuzná (třídí slova podle významu, vyhledává slova souznačná, protikladná); Hláskosloví (rozlišuje slabiky, hlásky, určuje počet slabik, vyslovuje slova. Český jazyk 3. třída - procvičujeme Lucie Víchov V tomto sešitu si mohou žáci 3. tříd zopakovat veškeré učivo z českého jazyka. Zábavnou formou si procvičí gramatiku, ale i psaní! Už teď si můžete předobjednat knihu Žárlivost a jiné povídky od Jo Nesba s dobrou slevou Třída 8. ve školním roce 2018/19 - učivo - ZŠ a MŠ Kladno, Jiráskova 457

5

2020. Předmět. Učivo. Úkoly a termíny. Český jazyk. Ml: Pravopis, shoda přísudku s několikanásobným podmětem. Sl: Tvůrčí psaní - komiks, scénář, interview. PS7 s. 59 a 60 - prostudovat modré rámečky, cv. 60/1 (na mail do 8. 4.), další úkol včetně práce na sloh v e-mailu ze 7 11.1.-15.12021. Milé děti, zítra (v úterý) se budeme věnovat opakování skloňování podstatných jmen od strany 64. Zopakujte si vzory podstatných jmen (učivo 4.třídy), najdete je také v učebnici str.64. Dnes si udělejte cvičení 4/ str.66 - napište ke každému slovu jeho vzor, např: cibule - růže, V tomto sešitu si mohou žáci 5. tříd zopakovat veškeré učivo z českého jazyka. Zábavnou formou si procvičí gramatiku, ale i psaní5 Hravě v hlavě - Český jazyk - 5. třída | Procvičování pro školák

Třída 8.A - Český jazyk - Probírané učiv

Potřebují si vaše děti procvičit učivo z českého jazyka? Chcete, aby učení vnímaly jako zábavu a nenudilo je? Nabídněte jim cvičení a aktivity, které je budou bavit! Látka 5. třídy je zpracována do tvořivých a hravých úkolů, nechybí křížovky či do Kniha: 1.třída (český jazyk, matematika, prvouka)Autor: Kateřina Brouk. Procvičování je určeno všem žákům prvních tříd, kteří by si rádi zopakovali učivo z matematiky, českého jazyka a prvouky. Knížku je možné využít jako každodenního společníka při psaní domácích úkolů a procvičování znalostí, jež. Potřebují si vaše děti procvičit učivo z českého jazyka? Chcete, aby učení vnímaly jako zábavu a nenudilo je? Nabídněte jim cvičení a aktivity, které je budou bavit! Látka 4. třídy je zpracována do tvořivých a hravých úkolů, nechybí křížovky či do V tomto sešitu si mohou žáci 4. tříd zopakovat veškeré učivo z českého jazyka. Zábavnou formou si procvičí gramatiku, ale i psaní! Hravě v hlavě - Český jazyk - 4. třída | Procvičování pro školák

1) Název pověsti 2) Místo, kde se pověst odehrává 3) Hlavní postavy 4) Stručný popis obsahu pověsti 5) Vlastní názor na pověst . 3. čtenářský deník, na výběr máte ze dvou knih: odevzdání 12. 3. 2021. Ezop - Bajky (4 bajky) Také od autora La Fontaine nebo Krylova - Bajky (4 bajky) Týden 4.-8. 1. 2021. Český jazyk Procvičujeme učivo českého jazyka ze 3.-5. ročníku. Tento nový pracovní sešit je vhodný k opakování a procvičování učiva českého jazyka ze 3., 4. a 5. ročníku. V úvodu jsou navíc připravena cvičení i pro procvičení učiva z 2. ročníku (tvrdé a měkké souhlásky, slova nadřazená a podřazená, )

Český jazyk :: sovičk

Český jazyk -. Dnes na nás čekají věty rozkazovací v učebnici na str. 24. Úkoly 1, 2 a 3 splňte ústně, cvičení 4 napište do školního sešitu. V písance na str. 21 si zopakujte psaní malého c ( napište prvních pět řádků). V 5. řádku odpovídejte na otázky o cejnovi jen ano nebo ne. Matematika - Kniha: Český jazyk 4. třída - procvičujeme; Autor: Víchová Lucie; V tomto sešitu si mohou žáci 4. tříd zopakovat veškeré učivo z českého jazyka. Zábavnou formou si procvičí gramatiku, ale i psaní! (4..

Procvičujeme 1. třída Český jazyk, Matematika, Prvouka . Sešit je určen všem žáčkům první třídy, kteří si chtějí procvičit Český jazyk, Matematiku a Prvouku. Procvičujeme - 1. třídab> Český jazyk, Matematika, Prvouka - SUN od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.c Procvičujeme učivo. Český jazyk. Procvičování češtiny podle témat a ročníků. Skládání slov z písmenek. Pravolevá orientace. Čtení písmen, slabik a jednoduchých slov. Stejné skupiny písmen. První písmeno k obrázkům. Skládání slov . Matematika. Počítáme s kouzelníkem. Nakrm tučňáky - sčítání. Matematické.

Písmena - obrázky - hexagon

Nabízíme učebnici Slabikář - Naše čtení 1 od autora/ů Vladimír Linc, František Kábele z nakladatelství KLETT. Učebnice Naše čtení 1. pro základní školy postihuje a zpracovává učivo vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura dané Rámcovým vzdělávacím programem.. Učivo: 9.10. Český jazyk - čtení a skládání slabik, str.32. Matematika - psaní číslice 3 - str.26. Psaní - První psaní - krátké rovné čáry str.24. 8.10. Český jazyk - Skládání a čtení slabik s písmenem o, sluchové rozlišení hlásek. Psaní - nácvik vlnovky - ležatá osmička str. 22, levotočivé ovály, kličky. Naše třída Pomůcky pro třeťáky Domácí úkoly DÚ pro nemocné Rozvrh hodin Zvonění a vyuč. hodiny Organizace šk. roku Provoz školy Procvičování 1. třída český jazyk matematika prvouka 2. třída čtení český jazyk matematika prvouka 4. třída český jazyk vyjmenovaná slova B vyjmenovaná slova

www.pripravy.estranky.cz - JAZYK ČESK

Po letech, kdy jsem žákům vlepovala různé přehledy mluvnice do sešitu jsem se rozhodla, že vytvořím svůj přehled. Chtěla jsem, aby byly obsahově nepřeplácané, ale aby tam zároveň bylo vše, co žákovi pomůže. Volila jsem formát A4, aby se žákům informace lépe hledaly a taky čas od času se objev Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16. Home »; Učivo - 8. ročník »; Český jazyk a literatura 20. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE; ADMINISTRATIV Učivo: Pravopis. Pomůcky a příprava hry: K této hře nejsou třeba žádné pomůcky ani příprava. Prostředí: třída. Věk žáků: 7 - 9 let. Počet žáků: celá třída (18) Časová dotace: 5 minut. Motivace: Hravou formou si zopakujeme souhlásky tvrdé, měkké a obojetné. Popis hry: Žáci se postaví vedle svých lavic stránky 4.třídy, ZŠ Tererovo náměstí1, Olomouc. Český jazyk. probrané učivo - rod mužský životný a neživotný, seznámení se vzory podstatných jmen - kontrola PS str. 2 cv. 4, 3 + dodělání a), uč. str.54 . samostatná práce - uč. str. 54 - zopakovat určování vzoru PJ, připravit cv. 4, PS str. 2 cv. 1 a) - d) POSLAT. Matematika.

ČESKÝ JAZYK - věta. ČESKÝ JAZYK- nauka o slově. ČESKÝ JAZYK - synonyma a antonyma. ČESKÝ JAZYK - souhlásky. ČESKÝ JAZYK - učivo 2. třídy. ČESKÝ JAZYK - slovní druhy. ČESKÝ JAZYK - souhrn učiva 2. třídy. ČESKÝ JAZYK - různá cvičení . ČESKÝ JAZYK-www.gramar.in. PRVOUKA - 10 cvičení, znaky podzimu, počasí... Opakování učiva 1. třídy. 1. TŘÍDA. ČESKÝ JAZYK. Doplňovačky a další úkoly. Slovní fotbal. Hádanky. MATEMATIKA. Počítej do 20 s kočičkou. Počítej do 20 se zajíčkem. Počítej do 20 s Mickey Mousem. Počítej do 20 s pastelkami. Počítej do 20 s kytkami. Počítej do 20 vláčkový řetízek. Porovnávej a počítej do Hry český jazyk, JČ 1-2. Učivo o slovech a větách HRA - velikonoční hra na procvičení slabik, herní plán k tisku. 27/03/2018 05/01/2020 Jaromíra Bednářov Hry český jazyk, JČ 1-2. Čtení 2. třída, JČ 1-2. Čtení,psaní - 1. třída Navigace pro příspěvky. 1 2. Český jazyk pro 1. ročník ZŠ Slabikář - Naše čtení 2 Učebnice Naše čtení 2. pro základní školy postihuje a zpracovává učivo vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura dané Rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání - přílohou upravující vzdělávání žáků se speciálními potřebami 16. 3. ČJ-opakování písmene B, b - skládání slov podle Slabikáře na str. 57 - fialový sloupeček - procvičujte vytleskávání slov - délka slabik (krátká slabika - tečka, dlouhá slabika - čárka) Slabikář str. 59 - v textu Bára vypravuje zakroužkujte písmeno B červeně, b modře

Párové souhlásky. Procvičujeme psaní souhlásek uvnitř a na konci slov. Mezi párové souhlásky patří: P - B, D - T, Ď - Ť, F - V, S - Z, Š - Ž, H - CH. Procvičování se sněhuláky. Procvičování se žabkami (7 cvičení) Doplň souhlásky do vět (10 cvičení) 7 různých cvičení. Český jazyk online (souhlásky na konci. 13.1. on-line hodina. Mluvnice. Učivo: Druhy přívlastku. PS 36/11 - řešení zde, PS 37/12 - řešení zde. na pondělní hodinu si připravte rozbor vět v této prezentaci - zde . 15.1. on-line hodina. Učivo: Romance o Karlu IV., pravopis velkých písme Kupte knihu Veselá škola se zvířátky - Učivo 1. třídy od Jan Mihálik na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 Stránky třídy 1. A. svorcova@zsmikulova.cz. Úvod > Pro marody > Probírané učivo. Probírané učivo. Týden od 1. 2. do 5. 2. 2021 05.02.2021 20:29. ČESKÝ JAZYK Slabikář do strany 47. DÚ procvičování čtení slova v domečku na straně 46. Písanka do strany 18. Do posledních dvou řádků na straně 16 napsat co nejvíce jmen.

Český jazyk - Základní škola Dobřany, okres Plzeň-ji

Sun Pracovní sešit 1. třída Kniha je určena žákům prvních tříd. Zde si mohou zopakovat učivo z matematiky, českého jazyka a prvouky. Knihu je možné využít i jako soubor cvičení na prázdniny. Krom úkolů děti procvičují také schopnost soustředit se, přemýšlet a porozumět zadanému textu Český-jazyk--6.4.--8.4.2020.docx (13698) 29. 3. 2020: Učivo na týden 30.3 - 3. 4.2020. Skloňování zájmen - tvary zájmena já, učebnice str. 91 - přečíst tabulku a vypsat skloňování zájmena já do sešitu. písemný úkol -cv. 2/92 - prosím poslat mailem. cv. 3 a 4/92 - ústn

Pádové otázky - pády - výzdoba třídy, skládání

Český jazyk - ZŠ a MŠ Tečovice - zstecovice

Probrané učivo. 22.6. ČESKÝ JAZYK - opakován ANGLICKÝ JAZYK - opakování slovní zásoby z 1.třídy, alphabet sešit ANGLICKÝ JAZYK - zápis slovní zásoby z první třídy - Dressing up, Pens and pencils, Animal friends učebnice - str.4, Učivo pro nemocné. pátek 1. 4. - uč. Učíme se číst str. 90. - prac. list - ropucha (vyhledávání informací v textu) - skupinová práce - kalendář třídy - viz uč. 56. pondělí 4. 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE se sídlem: Rožmitalská 419, 262 72 Březnice (okres Příbram - Středočeský kraj) 49.5598625N, 13.9466619E Vize škol

1 trida cesky jazyk matematika prvouka Sleviste

Procvičujeme - 1. třída Český jazyk, Matematika, Prvouka Kniha je určena žákům prvních tříd, děti si mohou zde zopakovat učivo z matematiky, českého jazyka a prvouky. Knihu je možné využít i jako soubor cvičení na prázdniny. Kniha obsahuje 90 úkolů a cvičení Hlavní stránka UČEBNICE, PRACOVNÍ SEŠITY; Učebnice ZŠ; Český jazyk; 9. třída; Alter; Český jazyk 9.r. ZŠ-1.díl-Učivo o jazyce-původní řad Objednávejte knihu Procvičuj si o prázdninách učivo 1. třídy v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník Domů » II. stupeň » Třída 9.B - 2019/2020 » Učivo - český jazyk . Učivo - český jazyk . 02.06.2020. Ahojky deváťáci, přeji klidný týden. Zbývají nám projít si poslední dvě opakovací kapitolky ze Zvukové stránky jazyka. Udělejte si zápis do školního sešitu na str. 90 Zvuková podoba věty

Prodejny a výdejní místa více než 4 700× v ČR. Přihlášení Registrovat. Uživatelské jméno / E-mail Heslo Učivo 22.6. Český jazyk . Přímá řeč. Učebnice str.188/2 - dvě věty do sešitu, str.189/2 - dvě věty do sešitu. Str.190/1. Matematik 28.1. Český jazyk - tvrdé souhlásky str.53. Matematika - odčítání bez přechodu typu 30 - 2 str. 74. Čtení str. 70 . 27.1. Český jazyk - určování hlásek, tvrdé souhlásky str. 52. Matematika - sčítání bez přechodu tyou 24 + 6- str. 73. Čtení str. 68. Prvouka str.24, otázky 25 - 27 na str.23 . 24.1. Český jazyk.

Slovní druhy - hra bombaČeský jazyk v malíčku pro 4

Učivo pondělí 8. 6. - pátek 19. 6.: V těchto 14 dnech se máme seznámit s vyplňováním dotazníku.Podobně jako tomu bylo s pozvánkou, jedná se o praktickou dovednost, která se ti může v životě hodit :) Představ si například, že se budeš chtít přihlásit do knihovny, kde budeš muset vypsat tzv. přihlášku čtenáře www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Souhl%C3%A1sky+uprost%C5%99ed+slov#seli Základní škola a Mateřská škola Smržice, příspěvková organizace. Zákostelí 143, 798 17 Smržice. tel: 582 381 101, 733 443 314. reditelka.zssmrzice@centrum.c Matematika je většinou vybarvovací- obrázky barevné, dále jazyk český je řešen zábavně a vtipně a úkoly z prvouky jistě nadchnou všechny malé badatele. Hodnotím velmi kladně , protože žáci by si měli učivo průběžně opakovat i o letních prázdninách a tímto pracovním sešitem toho dosáhnete

 • Tennis let.
 • Město Kynžvart.
 • Olomouc Radíkov.
 • Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře II.
 • Zpmv seznam dlužníků.
 • 1994 chevy stepside.
 • Shimano Catana Karperhengel.
 • Hashima Skyfall.
 • Collateral movie quora.
 • Okres Kolín zajímavosti.
 • Vogue méxico.
 • Robbie Williams Hits.
 • Yupoo app.
 • Hudba drum and bass.
 • Validita experimentu.
 • Photoshop actions free download 2019.
 • Koupelna dřevo bílá.
 • Obložená sýrová mísa.
 • Zubní kaz ošetření.
 • Zpětnovazební učení.
 • Diskontní prodejny v ČR.
 • Nerf Shotgun.
 • Metro D Písnice.
 • Lovci pokladů dabing.
 • Amix.
 • Minimální spád odpadu WC.
 • Zambaigo.
 • Tiramisu s malinami a bílou čokoládou.
 • Sázky online.
 • How to change language in Photoshop.
 • MOLITAN chrudim.
 • Diferenciace psychologie.
 • Kde hraje Tomáš Řepka.
 • Alfred Hitchcock movies.
 • Friend request imdb.
 • Kompletní nové zuby cena.
 • Kdo stojí za Milion chvilek.
 • Tipy na zátah na svatbě.
 • Jak na celulitidu doma.
 • CHIMÉRY zastupci.
 • Lovci pokladů dabing.