Home

Gogol umělecký směr

REVIZOR (1836) - Nikolaj Vasiljevič Gogo

  1. Nikolaj Vasiljevič Gogol je typický představitel kritického realismu. Realismus je umělecký směr 2. poloviny 19. století, který se snaží objektivně ztvárnit svět tak, aby se zobrazované podobalo skutečnosti. Projevoval se především v malířství, sochařství a literatuře
  2. - Umělecký směr, který chce reflektovat (vzít v úvahu) okolní svět ve shodě se skutečností - ruská literatura je v této době na vrcholu, a to v celosvětovém měřítku - umělecký směr, který nastupuje v druhé polovině devatenáctého století, cílem je zachycení skutečnost
  3. Spojením grotesknosti a ironičnosti s osudovou tragikou hrdinů povídek navázal Gogol na Puškina a ovlivnil Dostojevského. Gogol odsuzoval společnost složenou z chladných, malicherných, všedních povah. Jeho ideálem byla mravně dokonalá společnost. Století: přelom 1. a 2. Poloviny 19. století. Umělecký směr a proud: ruský.
  4. - Umělecký směr 2. pol. 19.stol - Snaží se objektivně ztvárnit svět tak, aby se zobrazované co nejvíce podobalo skutečnosti - Projevoval se především v malířství, sochařství a literatuře. Další představitelé: Honore de Balzac, Gustave Flaubert . Literatura • Teoreticky byl realismus v literatuře vymezen ve Franci
  5. ulosti, upřednostňují současnost

přechodný umělecký směr, který vznikl na konci 18. stol. a vyústil v romantismus, je označován jako preromantismus nebo sentimentalismus vznik je spojený s Velkou francouzskou revolucí - zrušila středověkou nerovnost tří stavů » obdiv k člověku, který dokáže bořit star pořádky a bojovat za svou svobod Fjodor Michajlovič Dostojevskij se narodil roku 1821 v Moskvě, v rodině lékaře jako druhé z osmi dětí. V roce 1843 zakončil studia na vojenském technickém učilišti (obor konstrukce mostů) v Petrohradě, ale poté se rozhodl pro literaturu. Patřil do skupiny utopického socialisty Michaila Vasiljeviče Petraševského (tzv. Petraševci), která vystupovala proti carovi.

Revizor - rozbor díla k maturitě (3) Rozbor-dila

umělecký směr od poloviny 19. století. obecně smysl pro . skutečnost. kritický pohled na . realitu. 19. století (chudoba, špatné postavení žen) hrdina je typický pro určitou skupinu lidí. objektivnost a přítomnost. žánry: • ustupuje poezie • román, povídk Pop-art (výtvarný směr) expresionismus (umělecký směr 1905-1930) fauvismus. futurismus. impresionismus. Devětsil (umělecká skupina) Informel. kinetismus 4.) Umělecký směr: Romantismus - hlavní postava je loupežník (ve 20. století!), únik do přírody, hrdina vojenský zběh (konflikt se společností), individualismus, tragický konec, láska jako jedna z nejvyšších hodno

Celý název: Král Lávra Autor: Karel Havlíček Borovský (31. října 1821 Borová u Přibyslavi - 29. července 1856 Praha) Datum prvního vydání díla: 1854 Literární druh: lyricko-epický Literární forma: poezie Literární žánr: alegorická a satirická báseň Kontext doby a autor: Autor český žurnalista, básník, spisovatel v 2.generační vlně NO, období Realismu v. Režisér a umělecký ředitel avantgardního Gogol-centra, zakladatel Sedmého studia Kirill Serebnnikov

Literární a umělecký směr, který se zrodil před válkou v Itálii a jehož zakladatelem je italský básník F.T. Marinetti. Futurismus se postavil ostře proti veškeré básnické a umělecké minulosti a tradici, proti všem tradičním básnickým a uměleckým výrazovým prostředkům, jako je rým, rytmus, básnická skladba, a. UMĚLECKÝ SMĚR A ZNAKY. Realismus - objektivnost, rozum, analýza, pravdivost, bez příkras. SPOLEČENSKO-POLITICKÉ POMĚRY: Druhá polovina devatenáctého století byla ve znamení soupeření mezi Anglií a Francií - dvěma hlavními koloniálními velmocemi. Postupně došlo ke sjednocení Itálie a Německa, získávaly tak v Evropě. Realismus je možné v kontextu literatury vztáhnout na umělecký směr, epochu, na literární program nebo také vůbec na šíře chápaný styl. V umělecké a literární kritice se termín realismus systematicky objevuje od poloviny 19. století, kdy jej jako označení svého jednoduše formulovaného a protiromanticky zaměřeného programu začali používat malíř Gustave Courbet.

PPT - REALISMUS PowerPoint Presentation, free download

Umělecký směr, který vznikl na francouzském dvoře Ludvíka XIV. (1643-1715), navazuje na antické umění. Literaturu dělí na žánry vysoké a nízké. Vysoké jsou tragédie, epos a óda (oslavná báseň) a nízké jsou komedie, satira a bajka. Klasicisté se snaží vytvořit dokonalou literární formu, obsah je na druhém místě umĚleckÝ sloh: Realismus je umělecký směr, který střídá v Evropě romantismus ve druhé polovině 19. století, oproti němu upřednostňuje rozumovou a racionální stránku. Hlavními žánry realismu jsou román, povídka a drama 20 záznamů. Ekonomika. Název Naposledy aktualizováno; Bankovní soustava: 15. 04. 2015: Clo a celní politik

Revizor LittleRatur

Můžete zkusit prohledat i tyto nabízené alternativy ke křížovkářskému výrazu filozof. a umělec. směr: filozof. a umělec. směr, směr slovensky, slovensky směr, jízdou opustit směr, umělecký směr, umělecký směr (francouzsky zvaný art nouveau), avantgardní umělecký směr.. Rozšířená shoda. V rozšířené shodě dochází k prohledávání pro každé slovo z. Zkontrolujte 'umělecký směr' překlady do srbština. Prohlédněte si příklady překladu umělecký směr ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku Zkontrolujte 'umělecký směr' překlady do angličtina. Prohlédněte si příklady překladu umělecký směr ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku Můžete zkusit prohledat i tyto nabízené alternativy ke křížovkářskému výrazu avantgardní umělecký směr: avantgardní umělecký směr, umělecký směr, umělecký směr (francouzsky zvaný art nouveau), umělecky řezaný drahý kámen, polodrahokam nebo sklo, vytvořený glyptikou, umělecký drobný předmět, drobný umělecký předmět, drobný umělecký předmět (z. Check 'umělecký směr' translations into Swedish. Look through examples of umělecký směr translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar

Video: Revizor - rozbor díla k maturitě (4) Rozbor-dila

Check 'umělecký směr' translations into Polish. Look through examples of umělecký směr translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar =sentimentalismus-umělecký směr,který odmítal nespravedlnost feudalismu,chladné rozumářství,zdůrazňoval citové hodnoty prostého,nezkaženého člověka(cit jako prostředek k lepšímu porozumění světa) Nikolaj Vasiljevič Gogol(1809-1852

umělecký směr. V tabulce najdete vypsaná všechna křížovkářská hesla spolu s legendami, které se plně shodují s hledaným výrazem umělecký směr. Více výsledků najdete v další přehledové tabulce, kde jsou k nalezení výrazy z rozšířené shody umělecký směr) 3. zařazení knihy do literárněhistorických souvislostí (místo knihy v celkové tvorbě autora, okolnosti jejího vzniku, zajímavosti z autorova života, pokud souvisejí s dílem) 4. obsah knihy (stručně, jasně, výstižně, přehledně - popis prostředí, čas, děj, charakteristiky postav - umělecký směr, doba náboženské nesnášenlivosti a válek - pocity strachu, nejistoty, úzkosti, marnosti - založen na víře v Boha, duchovnu, mystice, citovosti, na hledání řádu i nadosobních a nadpozenských hodnot, snaží se postihnout duchovní a přírodní principy, které jsou za poznávanou skutečnost Fantastika je pojem používaný v teoretických dílech o science fiction pro veškerou fantastickou literaturu. Pojem je sice běžně používán, často však nebývá definován. Obecně se používá jako souhrnný pojem zahrnující literární žánry jako je science fiction, fantasy, horor.Patří sem tak taková umělecká díla, ve kterých jsou představy vytvořené fantazií.

Humanismus= myšlenkový směr, který soustřeďuje svůj zájem na poznání člověka Renesance = umělecký a kulturní směr stejné doby, tedy od konce 15. století do 17. století; pocházel z Itálie a název znamená znovuzrození antických ideálů kultury. V roce 1445 vynalezl Guttenberg knihtisk Romantismus je umělecký a filozofický směr a životní postoj euroamerické kultury konce 18. století a začátku 19. století.Vznikl přibližně na přelomu 18. a 19. století a hlavní rozvoj zažíval od první třetiny 19. století do poloviny 19. století.Základními kameny romantismu jsou cit, individualita (a individuální prožitek) a duše (zejména trýzněná duše)

Play this game to review World Languages. Období starověkého Řecka a Říma souborně nazýváme NIKOLAJ VASILJEVIČ GOGOL. Revizor. Obsah: zařadit orientačně tvorbu do kontextu literatury. popsat společensko-historické pozadí vzniku díla. autor a jeho styl psaní. obecná charakteristika (druh, žánr, typické znaky) dílo (děj, postavy, hlavní myšlenka) kompozice, jazykové prostředky díla Gogol, Austenová, její sestry: Charlotte a Anna Brontëovy-literárně/obecně kulturní kontext realismus s prvky romantismu (hl. postava) Realismus: Umělecký směr, 19. století, období vynálezů a rozmachů techniky, převládá víra v rozum a vzniká pozitivismus, literatura je chápána jako vědecká analýza společnost Poezie: Jako básník se Vladimir Nabokov prosadil již prvotinou. Čas od času se k poezii vracel a to rusky nebo v anglických verzích. Verše - 1916, prvotina Hrozen - 1922 Horská cesta - 1923 Poema - 1952 Básně - 1959 Verše - 1979 Vladimír Nabokov se řadí mezi biliterární spisovatele, jehož jméno se nachází v slovnících ruských a anglicky píšících spisovatelů

Revizor - rozbor díla k maturitě (7) Rozbor-dila

Přehled Umělekýh Směr

Romantismus ve světové a české literatuře. odvozeno od slova romantique=nes­kutečný jako v románu (dobro­družný) původně jakékoliv prozaické dílo psáno hovorovým jazykem (jakýmkoliv jazykem mimo latiny) umělecký směr, který se projevuje ve všech stylech, myšlenkové hnutí. jeden z hlavních směrů 19. století • umělecký směr následujícípo romantismu • neodpoutáváse od skutečnosti • neunikádo jiných světůa fantazie • pravdivězobrazuje život takový, jaký je doopravdy a jakým se zdábýt doopravdy Fortuna,1995, Ruštíradikálnídemokratéa Gogol, s.151-152

Fjodor Michajlovič Dostojevskij - Wikipedi

Děkujeme za zájem o naše studijní materiály, které pomáhalo tvořit více než 5 500 studentů. Stahování je dostupné v rámci našeho VIP klubu na webu VIP.Studijni-svet.cz. Staňte se také členem The foundation of Charles University in Prague was connected with Charles IV´s effort to make Prague a seat corresponding to the importance of its growing power.The idea of giving Prague a university is older

Umělecký směr: RENESANCE . vyjadřuje životní styl 15. a 16. stol. , je to především výtvarný a hudební směr, který se také snaží obnovit antické zásady HUMANISMUS . literární a naukový směr, který hledá inspiraci v antickém umění, není spojen s určitou dobo Dobrý den, nikde nemohu nalézt nějaký článek, co. Emile Zola je zakladatelem naturalismu, který se někdy považuje za samostatný umělecký směr. Realismus doplňuje o sugestivní impresionistické líčení lidské chudoby. Nikolaj Vasiljevič Gogol (1809 - 1852) Nikolaj Vasiljevič Gogol pocházel z drobné ukrajinské šlechty, a životu na ukrajinském venkově věnoval svá první. Znaky renesance - umělecký směr označující snahu o obrození společnosti na základě antických ideálů. Důraz je kladen na poznání a vzdělání, rozvoj vědy. Člověk se vymaňuje ze středověkého myšlení, staví se proti teologii. Člověk jako individualita a jeho svoboda se stává středem zájmu Můžete zkusit prohledat i tyto nabízené alternativy ke křížovkářskému výrazu umělecký obor: umělecký obor, umělecký drobný předmět, drobný umělecký předmět, drobný umělecký předmět (z francouzštiny), umělecký sloh 14. až 16. století, umělecký směr, umělecký sloh 18. století.. Rozšířená shoda. V rozšířené shodě dochází k prohledávání pro.

Realismus je jedním z dalších směrů, které můžeme přesně pojmenovat, časově vymezit a blíže charakterizovat. Stejně jako romantismus vznikal v první polovině 19. století. Datujeme ho od 40. let, kdy právě realismus začal nahrazovat romantické tendence. Oproti předešlému směru se snažil vymezit a označení realismus přesně vystihuje jeho podstatu Pokud tu nejsou výsledky pro umělecký směr, vyzkoušejte nabízené alternativy a nebo štěstí s jinak položeným dotazem. Prohledat alternativy umělecký směr : uměle , umėlé , umělé rusivo , umělé slovensky , umele tkaniny lam , uměle tvrzeny kaucuk , umělé aranžování květin Kniha: Harry Potter a Kámen mudrců Autor: Joanne Kathleen Rowling Deník přidal(a): Fišer Dominik Přidáno na: Studijni-svet.cz Joanne Kathleen Rowlingová (*31. 07. 1965) - současná autorka -Velká Británie Tvorba: konec 20. století - současnost -britská spisovatelka píšící hlavně fantasy literaturu pro děti a mládež Umělecký směr: fantasy literatura = druh. Slovník literární teorie: vynikající, vzorový umělecký směr v evroých literaturách a umění v 17. a 18. století, vyznačující se nápodobou forem antického umění a pevným systémem estetických pravidel a norem podle klasického vzoru. Z Francie z dob Ludvíka 14. Od renesance za ideál umělecké krásy, dokonalosti a rozumové kázně. Úsilí o..

Umělecké směry a představitelé - MATURITA

umelecký směr Křížovkářský slovník ONLIN

Kategorie: Česká literatura do 20. století, Česká literatura od 20. století, Evroá literatura do 20. století, Evroá literatura od 20. století Typ práce: Velký čtenářský deník Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce je souborem dvaceti rozborů českých a evroých děl k ústní zkoušce státní maturity ZÁAČÁ ZA PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY A KULTURY DIPLOMOVÁ PRÁCE KRÁTKÝ FILM NA TÉMA SNĚNÍ BcA. Kateřina Matulová Učitelství pro střední školy, obor Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základn Realismus je umělecký směr typický pro 2. polovinu 19. století, objevuje se však již v literatuře 30. a 40. let, hlavně u ruských autorů, pro které je prolínání romantismu s realismem příznačné (Alexandr Sergejevič Puškin, Michail Jurjevič Lermontov) Romantismus jako umělecký směr (znaky romantismu, typický romantický hrdina) 9. Představitelé romantismu (Heine, Puškin, Hugo, Dumas, Byron, např. podrobněji) 10. Jane Austenová a sestry Brontëovy, jejich romány 11. Co je ohlasová poezie? František Ladislav Čelakovský 12. Co je cenzura? (Jak zasahovala do literatury v různých. Ctenarsky-denik.cz - obsahuje obsahy a rozbory děl, velký čtenářský deník, životopisy spisovatelů, slohové práce a dalš

Guy de Maupassant: Kulička – rozbor určený pro maturanty

- Umělecký směr snažící se o zachycení subjektivních vjemů a prožitků z dějů a krajiny. Typicky se jedná o lyrická díla (veršovaná či prozaická). Impresionističtí básníci často kladou důraz na eufonii, synestézii, barevné asociace slov či hlásek. Ze světové literatury sem patří např Jak przetłumaczyć umělecký směr na polski: kierunek artystyczny, kierunek w sztuce, ruch artystyczny. Przykładowe zdani Realismus! - umělecký směr 2. pol. 19. stol. založený na kritickém poznávání skutečnosti, které vychází z úsilí o pravdivé zobrazení lidské osobnosti% - kritický realismus - poukazuje na společenské křivdy, volá po jejich nápravě a po vzniku spravedlivější společnosti% - uplatňoval se především v próze a. Můžete zkusit prohledat i tyto nabízené alternativy ke křížovkářskému výrazu umělecký směr: umělecký směr, umělecký směr (francouzsky zvaný art nouveau), avantgardní umělecký směr, umělecky řezaný drahý kámen, polodrahokam nebo sklo, vytvořený glyptikou, drobný umělecký předmět, umělecký drobný předmět, drobný umělecký předmět (z francouzštiny)

realismus (literatura) - umělecký směr 19. století, který se snaží o věcné, střízlivé zobrazení člověka a společnosti, kde osobnost umělce ustupuje do pozadí magický realismus přitom využívá nečekaných, magických souvislostí ve skutečnosti samé; kritický realismus Taky si myslím, že čistý realismus je trochu. V kontextu naší sci-fi je divnej — velký realistický prozaik a najednou — i tak se to dá říct — se zbláznil a začal psát tohle. Ale on zřejmě už na začátku 80. let pochopil, že sci-fi je nesmírně silný vyjadřovací prostředek, že je to právě spíš umělecký směr. A našel v sobě odvahu umělecky se změnit Bídníci pdf. Title: Microsoft Word - Victor_Hugo_Bidnici Author: HedvouÅ¡ek Created Date: 3/17/2018 8:50:37 P Bídníci Román je rozdělen do pěti čá stí, každá čá st rozdělená do knih a každá kniha se dále dělí na kapitoly.Ačkol i v tomto dělení kapitoly zpravidla nepřekročí několik stran, má kompletní kniha přes 1200 stran • Umělecký styl: Drama • Umělecký směr: Realismus • Charakteristika hlavních postav: Hejtman: Ač korupčník, vystupuje velice solidně; dost důstojný, až trochu kazatel, dostává se do lží, má strach z kontrol. Anna Andrejevna: Žena hejtmana, provinční koketa. Je velmi zvědavá Nikolaj Vasiljevič Gogol (1809-1852) - v Petrohradě pracoval jako úředník a věnoval se historii - v té době už slavil první úspěchy, svým nadáním literárně zachytil to, co prožil a o čem slýchával ve svém rodném kraji. - odsuzoval společnost složenou z chladných, malicherných , všedních povah. Jeho ideálem byl

Kritický realismus ve světové literatuře - Český jazyk

Realismus se jako umělecký směr 19.stol.v mnoha literaturách prolíná s romantismem, proto hranice realismu nelze přesně vymezit. - Romantismus - hl.hrdina je výjimečný, straní se spol., x realismus - hl.hrdina je součástí spol., autor se s ním neztotožňuje, stojí nad příběhem Oscar Wilde je pozoruhodný anglický spisovatel z druhé poloviny 19. století, největší představitel estetiky - literární a umělecký směr, který poznal krásu nejvyšší hodnoty a hlavní cíl umění Česky jazyk otázky. Dobrý den, dostala jsem tenhle úkol a potřebovala bych poradit s timhle úkolem. Moc děkuji za pomoc. 2. Realismus je směr, který se začíná uplatňovat v literatuře již v 18. století, ale k jeho rozvoji dochází až v 19. století. Je založen na snaze zobrazovat okolní svět ve skutečné podobě tak, aby. Ivan Konstantinovich Aivazovsky (Russian: Иван Константинович Айвазовский; Armenian: Յովհաննէս Այվազեան; 29 July 1817 - 2 May 1900) was a Russian-Armenian Romantic painter who is considered one of the greatest masters of marine art.Baptized as Hovhannes Aivazian, he was born into an Armenian family in the Black Sea port of Feodosia in Crimea and.

PPT - Realismus PowerPoint Presentation, free download

Gogol je právem považován za velikána světové literatury a nelze pominout fakt, že se nesmazatelně zapsal i do světové hororové literatury. Z díla : Vij(1835) Revizor(1836) Hráči(1842) Mrtvé duše/1846) Umělecký směr v literatuře a v malířství,. Víte, kdy vznikl realismus a jaké jsou jeho hlavní znaky? Procvičte si literární učivo na Pravopisně.cz, vyrazili jsme do boje s literárním učivem - chceme ho pro vás dostupnější a v příjemném on-line prostředí.Toto cvičení obsahuje 10 otázek a je určeno především pro studenty středních škol a gymnázií. Jedná se o doplněk k vaší látce a rychlému. Realismus jako oficiální název pro nový umělecký směr prosazoval francouzský revolucionář a malíř Gustave Courbet (1819-1877), který v roce 1855 přímo pojmenoval svou výstavu Le Realisme. Courbet se snažil zachytit skutečnost co nejvěrněji Realismus je umělecký směr druhé poloviny 19. století. Byl odpovědí na tehdejší umění, které popisovalo život hlavně bohatých a spokojených lidí, nebo fiktivních či historických osob. LITERATURA. Co chtějí zobrazit: Nikolaj Vasiljevič Gogol nejrozsáhlejší byla tzv. třicetiletá válka Baroko - umělecký směr od pol. 16. stol v Itálii a ve Španělsku v 17. stol. po celé Evropě důraz kladen na cit (k Bohu) nevíra v člověka a jeho pozemský svět pocit jeho pomíjivosti a marnosti člověk se upíná k věčným, nadpozemským jistotám nad rozumem vítězí fantazie a víra typické je líčení utrpení pozemského.

Romantismus - umělecký směr uplatňující se od konce 18. do poloviny 19. století. Nenaplnění ideálů osvícenství vedlo u umělců k frustraci. Mezi jeho hlavní znaky patří individualita, zdůrazňování protikladů, zaměření na city a touha po nepřítomném. Vyzdvihovány jsou ideály středověku Komedie Revizor obsahuje především prvky realismu. Realismus je umělecký směr typický pro 2. polovinu 19. století, objevuje se však již v literatuře 30. a 40. let, hlavně u ruských autorů, pro které je prolínání romantismu s realismem příznačné (Alexandr Sergejevič Puškin, Michail Jurjevič Lermontov) V prvním desetiletí 20. století se Apollinaire postupně stává určující osobností moderní francouzské poezie a zcela zásadní postavou francouzské (potažmo evroé) umělecké avantgardy - je to právě Apollinaire, kdo uvede do širšího povědomí nový výtvarný umělecký směr kubismus, je zároveň propagátorem i.

umělecký směr, který převládl v literatuře ve 2.polovině 19.st. z lat. realis = věcný, skutečný. Ve 2.pol.19.st. se: rozvíjejí přírodní a technické vědy. prosazuje se exaktní myšlení /vědecké postupy jsou založeny na matematických výpočtech/ nastává rozvoj průmyslové výroby. lidé věří v rozum a smyslové. Realismus ­ 2.pol. 19.století ­ umělecký směr ­ realis = skutečný, reálný ­ spodobňování skutečnost, neupravuje skutečnost ­ opisnost ­ kritika čehokoli ­ dominuje autorova současnost ­ dochází k typizaci postav = postava má znaky typické pro skupinu lidí ­ většinou z nižších společenských vrstev = v přímé řeči slang a argo Informace o Jobu. Nabízím 20 podrobně vypracovaných rozborů knih k maturitě. Každý rozbor má 1-2 stránky. Všechny soubory jsou v textovém formátu .odt, ale nebráním se jakýmkoliv změnám v typu souburu (.doc, pdf a podobně). Každý rozbor je vytvořen z vlastní četby + dalších několik zdrojů smíchaných vždy dohromady b) umělecký směr, který reprezentuje (je-li), znaky směru Vlastní text a) znaky (autor + směr - konkrétně) b) hlavní postavy + charakteristika c) děj (je-li) d) odraz osobnosti autora v díle (život, zkušenosti) e) umělecké výrazové prostředky (alegorie, hyperbola, symboly, metafory

Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš umělecký směr, jehož cílem je poukázat na nedostatky společnosti. vzniká ve Francii. základním rysem je také objektivní přístup autora - nezasahuje do děje. hrdinové jsou ovlivněni dobou, ve které žijí, snaží se změnit společenské nešvary. neobjevuje se v literatuře poprvé, prostupuje celými dějinami. Homé - umělecký směr 2.poloviny 19.století, jedna z podob realismu - navazuje na pozitivistickou teorii (jako realismus) - Hyppolite Taine - člověk je výsledkem rasy, prostředí a historického momentu a) rasa - rasa etnická, ale i příslušnost k určitému národ

umělecké směry - Portaro - library catalo

10. Romantismus v evroých literaturách, hlavní představitelé, umělecký postoj českých romantiků Autor: Keo . Romantismus je směr, který vznikl v Evropě na počátku 19.st. Situace: - napoleonské války - francouzská buržoazní revoluce - svatá aliance - krok zpět => pocit osamělosti. Romantická literatur Umělecký směr druhé poloviny 19. století. Protiklad romantismu.Souvisí s novými technickými a přírodopisnými objevy (Charles Darwin - O vývoji druhů).2. Hlavní důraz kladen na rozum.Zobrazuje svět bez příkras, přesně tak, jak vypadá.Důležitý je detailní popis prostředí, příčin a následků jednání.Malíř. Významný umělecký směr 19. - 20. století, který reaguje na vývoj moderní společnosti tím, že co nejvěrněji líčí její povahu, rozpory a dopad na život lidí, to vše s cílem podnítit veřejnost k účinnému úsilí o nápravu temných stránek takové skutečnosti. 1-2 Realismus ve starším uměn umělecký směr v době náboženské nesnášenlivosti a válek (pocity strachu, nejistoty, marnosti) důležitá je víra v Boha, duchovno, mystika city převažují nad rozumem znaky: dramatičnost, kontrasty, napětí, tajuplnost, metafory, konflikty povinnosti a vášně autoři: John Milton, Bedřich Bridel, Jan Amos Komensk

- někdy považován za samostatný umělecký směr, jindy pouze za uměleckou metodu realismu. Znaky naturalismu v navazuje na Flaubertovy snahy i objektivnost v chce být věrný realitě, hledá vědecky čistou pravdu Þ přeceňování fakt, dokumentarizace v nepostihuje vývoj (X realismus 25. Společenská funkce divadelního a filmového umění. - Základní pojmy. o drama - kořeny v antice, realizované na jevišti prostřednictvím herců, monology a dialogy. o tragédie - hrdina se setkává se silnějšími silami a podléhá (Romeo a Julie) o komedie - vychází z průvodů na oslavu Dionýsa, komické prvky. Realismus je umělecký směr, který střídá romantismus - zastoupil ho v 2. pol. 19. století. Byl odpovědí na tehdejší umění, které popisovalo život hlavně bohatých a spokojených lidí, nebo fiktivních či historických osob. Jako předstupeň realismu je považována renesance