Home

Anglická Klasická ekonomie

Titulní strana 1 Úvod 2 Zdroje teoretického ekonomického myšlení 3 Merkantilismus 4 Formativní období klasické politické ekonomie 5 Význam politické ekonomie A. Smitha pro vznik ekonomie jako vědy 6 Klasická politická ekonomie počátku 19. století 7 Klasická politická ekonomie druhé třetiny 19. století 7.1 Nassau W. Senior. Klasická ekonomie, anglická škola ekonomického myšlení, která vznikla na konci 18. století s Adamem Smithem a která dosáhla zralosti v dílech Davida Ricarda a Johna Stuarta Milla.Teorie klasické školy, která ovládala ekonomické myšlení ve Velké Británii až do roku 1870, se zaměřily na hospodářský růst a hospodářskou svobodu, zdůrazňují laissez-faire myšlenky a. Překlad klasická ekonomie anglicky. Jak se anglicky řekne klasická ekonomie? klasická ekonomie čeština » angličtina. classical economics. Doporučujeme Anglická frázová slovesa v akci Koupit booktook.cz. Klasická politická ekonomie Anglická průmyslová revoluce (šedesátá léta 18. - pol. 20. stol.) Předpoklady průmyslové revoluce: vývoj kapitalismu (16. - 18. století) akumulace kapitálu (zdroj obchod, úroky) technický pokrok (mechanická energie) konec nevolnictví agrární revoluce (druhá polovina 18. stol.) scelování. anglická klasická politická ekonomie. 2.pol. 17. st. r.1776 vydal Adam Smith knihu Pojednání o podstatě a původu bohatství národů bohatství vznik tvorbou hodnot - nespotřebovávají se - jdou do další výroby (kumulace) zastánce tržního pojetí ekonomiky, říká že trh je samoregulující systém neviditelná ruka.

7.2 John Stuart Mill - vyústění vývoje anglické klasické ..

Klasická škola (od poloviny 17. století do druhé třetiny 19. století v Anglii a Francii) Klasická ekonomie (jinak též Klasická politická ekonomie) je soubor ekonomických teorií, začíná vydáním Bohatství národů Adama Smitha v roce 1776 a končí v roce 1871, který je považován za počátek tzv. marginalistické revoluce Klasická ekonomie Adam Smith (1723 - 1790) skotský filosof a ekonom; profesor morální filosofie na Glasgowské univerzitě; věřil v přirozený řád, který domněle existuje v přírodních jevech a který lze poznat pozorováním nebo pomocí morální vědy; Hlavní dílo: Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation (1776) (Bohatství národů) - první komplexní.

Klasická ekonomie - Wikiwand Klasická ekonomie je soubor ekonomických teorií, začíná vydáním Bohatství národů Adama Smitha v roce 1776 a končí v roce 1871, který je považován za počátek tzv. marginalistické revoluce Anglický ekvivalent. classical economics ; Nadřazené heslo. ekonomické teorie ; Příbuzné koncepty. Wikipedia: Klasická ekonomie; Heslo ve formátu JSON-LD. Hlavní hesla; ekonomické vědy; ekonomie; ekonomické teorie; klasická ekonomie; Katalog NTK ; Šedá literatura ; Podrobné výsledky v katalogu NTK >> Podrobné výsledky v. V angličtine sa v tomto období ešte nepoužíval výraz ekonómia (economics) ale len politická ekonómia, v nemeckej jazykovej oblasti (vrátane Slovenska) - kde však skôr prevládala zmes klasickej ekonómie a iných ekonomických škôl - sa od začiatku 19. storočia používal aj výraz národná ekonómia (Nationalökonomie) resp. trochu neskôr aj náuka o národnom hospodárstve (Volkswirtschaftlehre) Preklad klasická ekonomika slovensko anglicky. Rýchly a korektný preklad slov a fráz v online prekladovom slovníku na Webslovník.s určité ekonomiky v daném roce je oproti ideálnímu čtyřúhelníku deformován v důsledku toho, že nejsou dosaženy nebo jsou překročeny stanovené parametrické hodnoty. Anglická klasická politická ekonomie (17.-19. st., A. Smith, D. Ricardo) Socialistický směr (19. st.

n Klasická politická ekonomie n Představuje konstituování ekonomie jako vědy , která má již své pevné základy - své základní pojmy a teorie. n Politickou filosofií klasiků byl liberalismus a jejich ideálem byl ekonomický systém založený na svobodné tržní konkurenci a na svobodě obchodu , výstižně charakterizovaný. německá klasická filozofie (Hegel - triády), Feuerbach; anglická politická ekonomie; Smith, Richardo, Mathus - teorie nadhodnoty. utopičtí socialisté. Fourier - výrobně-spotřební celky (falangy), výměnný obchod; Saint Simon - řízená plánovaná ekonomika, beztřídní společnos Proto ho lze použít také jako informativní příručku anglické a americké ekonomie, stejně jako pomůcku při výuce odborné ekonomické angličtiny. Slovník obsahuje přes 13 000 hesel, v nichž je podrobně zpracováno asi 17 000 termínů. Pro toto druhé vydání je doplněn o česko-anglický rejstřík . Klasická ekonomie (jinak též Klasická politická ekonomie) je soubor ekonomických teorií, začíná vydáním Bohatství národů Adama Smitha v roce 1776 a končí v roce 1871, který je považován za počátek tzv. 25 vztahy

Klasická ekonomi

 1. merkantilismus, colbertismus, fyziokratismus (zemědělci = jediná produktivní vrstva), klasická anglická ekonomie, neoklasická ekonomie co řeší ekonomické teorie: co je bohatství pro danou ekonomii: merkantilismus - obchod; fyziokratismus - zemědělství; A.Smith - v lidské práci a v dělbě prác
 2. g that it did not exist. News commentary
 3. And this, to me, is a pretty classic manspace. Czech Spoření je totiž klasický problém mezi oběma já. Now saving is a classic two selves problem. Czech To je naše jednoznačná odpověď, jíž reagujeme na neoliberální hlavní proud, který však klasicky ztroskotal
 4. Klasická ekonomie je škola zaměřená na ekonomickou oblast. Vznikl v Anglii koncem 18. století s postuláty skotského ekonoma Adama Smitha. Bylo sloučeno s pracemi jiných anglických ekonomů, jako jsou John Stuart Mill, Thomas Malthus a David Ricardo
 5. Termín klasická ekonomie byl vytvořen Karl Marx charakterizovat školu myšlenky těchto tří ekonomů. Teorie klasické školy ovládaly britské ekonomické myšlení až do roku 1870. Klasika oponovala myšlenkovou a mercantilist politiku, která zvítězila v Anglii až do šestnáctého století a v Evropě až do osmnáctého století.

Dobrý slovník angličtina klasická ekonomi

 1. Klasická ekonomie: Rozvoj určují schopnosti při výrobě a pochopení role pracovní síly David Ricardo (1772-1823), anglický finanční podnikatel a ekonom tvrdil, že · základem hodnoty zboží je množství práce vynaložené na jeho výrobu · pro analýzu fungování ekonomiky je nezbytné vytvořit její teoretický mode
 2. Klasická škola (od poloviny 17. století do druhé třetiny 19. století v Anglii a Francii) Klasická ekonomie (jinak též Klasická politická ekonomie) je soubor ekonomických teorií, začíná vydáním Bohatství národů Adama Smitha v roce 1776 a končí v roce 1871, který je považován za počátek tzv. marginalistické revoluce
 3. Mezi klasické ekonomie nebo klasická ekonomika (krátké: klasický), také politické ekonomie, popisuje v historii ekonomiky obou teorií, stejně jako epochu zakladatelů ekonomiky jako nezávislé vědecké disciplíny. Karl Marx vytvořil termín klasická ekonomie. Klasická ekonomie byla zpočátku do značné míry totožná s ekonomickým liberalismem ( klasický.
 4. klasická ekonomie překlad - cesky-anglicky - Online slovník a překládač : MaxDict.com klasická ekonomie
 5. Ekonomie, klasická. První úplný systém ekonomické teorie, poprvé vyložený Adamem Smithem (1723—1790) v jeho Pojednánío podstatě a původu bohatství národů (1776). K jejím dalším představitelům patří Jeremy Bentham (1748—1832), David Ricardo (1772—1823), Jean Baptiste Say (1776—1832), Thomas R. Malthus (1766—1834.
 6. Klasická ekonomie je soubor ekonomických teorií, začíná vydáním Bohatství národů Adama Smitha v roce 1776 a končí v roce 1871, který je považován za počáte..
 7. Zápisky z přednášek a cvičení ekonomie 5en101 (přednášky chytil zs výpisky holman) vypracovala kateřina sedláčková obsah úvod do ekonomie chování spotřebitele

Makroekonomie II - vývoj ekonomických teori

Search this site. Home. 3d omalovánky měst Ekonomie. Teze bakalářské práce Dějiny ekonomických teorií 1 Labour Economics Základy teorie her Anglický jazyk a literatura. Mluvená angličtina Ústní zkouška z angličtiny - mluvený projev Úvod do studia kultury USA: Kapitoly z kultury Úvod do studia kultury Velké Britanie II 5. semest Klasická ekonomie. Klasická ekonomie (jinak též Klasická politická ekonomie) je soubor ekonomických teorií, začíná vydáním Bohatství národů Adama Smitha v roce 1776 a končí v roce 1871, který je považován za počátek tzv. marginalistické revoluce.. Nová škola vznikla z důvodu, že ekonomické myšlení merkantilismu přestalo vyhovovat soudobým společenským. Title: Ekonomie Author: fujindv1 Last modified by: jindrvo1 Created Date: 3/1/2004 10:48:10 AM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3

Ekonomie jako věda - Ekonomie - Referáty Odmaturu

Normativní ekonomie • kvalitativní hodnocení ekonomiky, posuzuje stávající systémy a hledá ideální stav fungujícího systému (subjektivní pohled - odráží morální a sociální kořeny společnosti). Pozitivní ekonomie • objektivní popis a rozbor stavu reálné ekonomiky, bez kvalitativního hodnocení Dějiny ekonomie - 40. Klasická politická ekonomie - Robert Malthus (zákon klesajících výnosů) 1. část. Zákon klesajících výnosů, Potraviny rostou pomaleji než populace, Kvalita půdy, Klesající výnosy, Neměnné technické znalost Klasická ekonomie (jinak též Klasická politická ekonomie) je soubor ekonomických teorií, začíná vydáním Bohatství národů Adama Smitha v roce 1776 a končí v roce 1871, který je považován za počátek tzv. marginalistické revoluce Rakouská škola je škola ekonomického myšlení vzniklá v 19. století v dílech vídeňských ekonomů Carla Mengera, Friedricha von Wiesera a Eugena von Böhm-Bawerka. Z toho důvodu se jí říká rakouská škola, ačkoliv dnes rakouští ekonomové působí v mnoha státech. Vliv rakouské školy zasahuje i do jiných vědeckých oblastí, do filosofie, etiky a práva a. KNIHKUPECTVÍ / ANGLICKÁ. Řadit podle. Názvu Ceny Data vložení Vzestupně Sestupně. Výrobce. Vše ACADEMIA ALPRESS ARGO AURORA BARONET BB ART BRÁNA COLUMBUS DARANUS DOMINO GARAMOND HYNEK IKAR IKAR - KNIŽNÍ KLUB JOTA KNIŽNÍ KLIUB KNIŽNÍ KLUB KNIŽNÍ KLUB, BARONET METAFORA MLADÁ FRONTA MOBA NETOPEJR ODEON OLDAG OLYMPIA PASEKA.

Anglické knihy pro začátečníky jsou vhodné pro děti i dospělé. Anglické knihy pro začátečníky obsahují většinou méně stran s jednoduchým textem. Jsou určené pro čtenáře s úrovní A1-A2, tedy pro ty, kteří již mají menší slovní zásobu a umí dát dohromady jednoduché věty Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ekonomicko-správní fakulta MU respektuje ustanovení §§ 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a stanoví jako další podmínku pro přijetí ke studiu složení. Otázka: Německá klasická filozofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Mael . Německá klasická filozofie. Immanuel Kant: 1) Předkritické období - věnuje se přírodovědě. a) teorie vzniku vesmíru (Kant-Laplaceova teorie) b) síla/energie jako podstata hmot

anglickÉ - english Řadit podle Názvu Ceny Data vložení Vzestupně Sestupně Výrobce Vše ANTIS DOVER PUBLICATIONS GRANIT IKAR INFOA KARTOGRAFIE PRAHA KNIŽNÍ KLUB OXFORD University Press PICADOR VINTAGE VLASTNÍ NÁKLA V programu Anglický jazyk a literatura si osvojíte základní znalosti historie, kultury a literatury anglicky mluvících zemí, zejména pak Velké Británie, USA, Kanady a Austrálie, získáte přehled o teorii a funkcích jazyka s důrazem na angličtinu a také o teorii a praxi překladu.Jednotlivé přednášky a semináře založené na diskuzích v menších skupinách u vás. anglický výraz : český překlad: adj: economic {ekHna:mIk}-úsporný: economic {ekHna:mIk}-hospodářský: economic {ekHna:mIk}-ekonomický [eko.] classical economic s-klasická ekonomie: demand-side economic s-ekonomie strany poptávky [eko.] ecological economic s-ekologická ekonomie [eko.] economic crisis (depression)-ekonomický krize. Anglická konverzace u lůžka nemocného 199,-174,-Není dostupné Anglická konverzace u lůžka nemocného Konverzace zahrnuje fráze a informace, které jsou potřebné k získání anamnézy, vyšetření nemocného, k lékařskému ošetření, ke správnému provádění ošetřovatelské péče na interním, chirurgické, gynekologicko. Klasická archeologie je široký obor. Uplatní se jak humanitně, tak technicky nebo přírodovědně zaměření studenti. Týmoví hráči i introverti. Každý může najít své místo, kde bude jeho práce přínosná pro druhé a zároveň uspokojivá pro něj samotného

Skupina Konspektu 330.8 - Ekonomické teorie, doktríny, směry [4] Věcné téma: Klasická ekonomie: Odkaz: Klasická ekonomická teorie: Odkaz: Klasická politická ekonomie: Viz též: Ekonomické teori Viz: klasická politická ekonomie Viz: ekonomie klasická Viz: teorie ekonomická klasická Viz: ekonomie politická klasická. Klasická politická ekonomie . Vznik a vývoj současné mikroekonomie. Keynesovská teorie. Klasická teorie (Klasická škola) versus Keynes. Neokeynesovství, Postkeynesovství. Friedmanův model mylného vnímání cenové hladiny za... Phillipsovy křivky v moderní makroekonomii. Pokročilá analýza inflace v moderní makroekonomi 'klarinet' přeloženo v bezplatném anglickém slovníku, mnoho dalších překladů anglicky bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation shar Definitions of Ekonomie, synonyms, antonyms, derivatives of Ekonomie, analogical dictionary of Ekonomie (Czech

Kapitola 8 Ekonomie historické školy v Německ

Německá klasická filosofie - východiska Marxova učení → anglická politická ekonomie (A. Smith) → osvícenství + utopičtí socialisté - dialektika podle Hegela → metoda s jiným obsahem → zkoumání kdo co vlastní, ekonomické poměry - materialismus (kritika Starého materialismu Klasická ekonomie a české ekonomické myšlení. 29 2.1 Úvod.....29 2.2 Hospodářský liberalismus a česká ekonomika. 31 2.3 Hospodářský liberalismus v názorech českých ekonomů.. 33 2.4 Proces mechanizace a dělníci..36 2.5 Jak se orientovat při výběru odpovídající teorie? . . 38 2.6 Vztah práce a kapitálu. Start studying 5. Klasická politická ekonomie. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools klasická ekonomie klasický přídavné jméno · tvrdé — obvyklý, zažitý — dokonalý — vztahující se k něčemu starořeckému nebo starořímském Původ této školy v 17. století je způsoben skutečností, že oficiální první ekonomická doktrína - merkantilismus - je zastaralá a nemůže již řešit problémy tehdejší ekonomiky. Klasická politická ekonomie, jejíž zakladatel je všeobecně uznáván W. Pettyem, prošla určitými fázemi její formace, o kterých bych chtěl podrobněji hovořit

Neoklasická ekonomie: anglická, švýcarská a rakouská škola

Otázka: Ekonomie jako věda Předmět: Občanské a společenské vědy Přidal(a): Jan Novák Předmět ekonomie a vztah k jiným vědám Ekonomie jako věda (ekonomická teorie) se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika (ekonomická praxe), vzniká asi ve druhé polovině 18. století. Ekonomie objasňuje zákonitosti hospodářské činnosti lidí Na druhé straně historický přístup k analýze hospodářského systému nepoužívala anglická klasická škola atd.). V ekonomii zaujímá klíčové postavení metoda abstrakce . Je to dáno tím, že ekonomie usiluje o objasnění zákonitostí ekonomických jevů a procesů, a právě abstrakce umožňuje vydělit z mnohotvaré. Adam Smith, život (štúdium), teória morálnych sentimentov (1759), pojednávanie o podstate a pôvode bohatstva národov (1776

6.Neoklasická ekonomie - hlavní rysy, nejvýznamnější ..

Ucelený přehled anglické gramatiky vhodný pro studenty základních i středních škol. Členění podle slovních druhů. Obsahuje kapitoly přímý a obrácený slovosled, časová souslednost, souvětí. Navíc strana s přehlednou tabulkou tvarů nepravidelných sloves. Skladem u dodavatele - doba dodání 2 - 4 dny Grilovaný čerstvý sýr v anglické slanině. Delikátní chuťovka k ohni či grilu. Plánujeme-li večer posezení u ohně nebo s přáteli párty u grilu, hodí se tento jednoduchý recept. Lehký a přitom provoněný sýr zpestří nádherný večer 9) Elektronicky řízené karburátory. 10) Elektronicky řízené karburátory Jde o úpravu karburátoru Pierburg pro dosažení nižší spotřeby paliva, škodlivých emisí ve výfuku a lepší funkce motoru. Činnost karburátoru je klasická s tím rozdílem, že je možná elektronická korekce na základě snímání provozních. King's Bench, vysoký anglický soudní dvůr klasický, vzorný; klasická politická ekonomie: buržoasní západoevroá ekonomie od poloviny XVII. st. do počátku XIX. stol., která zkoumá vnitřní souvislost buržoasních výrobních poměrů, na rozdíl od vulgární ekonomie (Marx) klan, kmen ve Skotsku a Irsk

Neoklasická ekonomie - Wikipedi

Ekonomika . Slovensko Svet Firmy Spotrebite Krížovkársky slovník Švédska krížovka Klasická krížovka Sudoku Osemsmerovka Online hry. Zobraziť všetky sekcie. Prečo anglické sociálne služby berú slovenské deti? Spať na článok. Najčítanejšie. Dnes 3 dn Studijní program: Klasická archeologie (P0222D120020) Typ studia: Doktorské Forma studia: Prezenční, Kombinované Délka studia: 4 Zaměření: Humanitní Náplň programu/oboru: Od absolventa doktorkého studia oboru klasická archeologie se vyžaduje zevrubná znalost antického umění a hmotných památek antického světa, terénních a muzejních metod, základní znalost antických. Společnost EUROMEDIA GROUP, a. s., IČO: 497 09 895, se sídlem Nádražní 896/30, 150 00, Praha 5 - Smíchov (dále jen my), chrání veškeré osobní údaje poskytnuté členy Knižního klubu (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, rok narození) před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou Ekonomické i politické zprávy, nejnovější události, novinky ze světa byznysu, financí, burzovních zpráv a kurzů měn. Aktuální informace čtěte na webu e15.cz Anglický název: Macroeconomics: Zajišťuje: Management (51-400110) Fakulta: historický vývoj ekonomie jako vědy. 2. Makroekonomické modely národního hospodářství, makroekonomické výstupy, výpočet makroekonomických ukazatelů. podstata a její příčiny, měření inflace, klasická dichotomie. 7. Definice, klasifikace.

Vývoj ekonomických teorií - Galakti

Knihy na téma Knihy. Vyberte si v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník Times New Roman Verdana Wingdings Arial Lucida Sans Unicode Tahoma Výchozí návrh 1_Výchozí návrh EKONOMIE Ekonomie Hlavní ekonomické otázky Ekonomie - dělení: Ekonomika - dělení Dějiny ekonomického myšlení 1. Předchůdci ekonomie 2. Klasická politická ekonomie Snímek 9 5 Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Třídění dle formy > Učebnice > Učebnice vysokých škol Vypracováním úvodního a závěrečného testu zjistíte, jakých pokroků jste dosáhli. Na konci každé části je rekapitulace učiva. Kniha Anglická gramatika rychlostí blesku je vhodná pro úroveň znalosti jazyka A1-B2 a každá část textu má označení, které úrovně se týká. Skladem u dodavatele - doba dodání 2 - 4 dny

Ekonomika . Slovensko Svet Firmy Spotrebite Krížovkársky slovník Švédska krížovka Klasická krížovka Sudoku Osemsmerovka Online hry. Zobraziť všetky sekcie. Anglický denník: 7. Kolegiálne vzťahy, choroby a západy slnka Spať na článok. Najčítanejšie. Dnes 3 dn cs Klasická ekonomie 20. let abstrahovala od problému nezaměstnanosti předpokladem, že tento problém neexistuje. News commentary. es La economía clásica de los años 1920 se abstrajo del problema del desempleo asumiendo que no existía Stručnost, jednoduchost, přehlednost a opakovací cvičení. S českým výkladem gramatiku angličtiny lehce zvládnete a jeho anglický protějšek (učebnice je bilingvální - na jedné straně česky, na druhé anglicky) vám umožní orientovat se v anglickém názvosloví gramatických jevů. Výklad je doplněný bohatým příkladovým materiálem - české věty s jejich. Knihu Úvod do logiky: klasická výroková logika z roku 2015 si můžete vyzvednout ve výdejně v Praze - Holešovicích, nebo ji pošleme přímo k vám. V posledních 24 h jsme přidali 2068 knih

Klasická ekonomie www

Učební plán Masér sportovní a rekondiční Týdenní dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět Vyučovací hodiny celkem za studium Jazykové vzdělávání Český jazyk 7 Anglický jazyk 12 Konverzace v anglickém jazyce 2 Druhý jazyk (ruský, španělský Vážení zákázníci, z důvodu čerpání dovolené, budou zásilky s platbou převodem, vytvořené od 16.6 - 20.6.2021 odesílány až 21.6.2021. Zásilky na dobírku fungují bez omezení. Děkujeme za pochopení. Vaše Knihkupectví Comeniu Anglický jazyk a literatura Jak se stát studentem? Přijetí bez přijímacích zkoušek. Uchazeči o studium budou přijati bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu ze střední školy, pokud je jejich celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90 a zároveň průměrná známka z předmětu anglický jazyk je nejvýše 1,50 Naučte sa definíciu 'klasická ekonomika'. Pozrite sa na výslovnosť, synonymá a gramatiku. Prezrite si príklady použitia 'klasická ekonomika' vo veľkom slovenčina korpuse

Klasická ekonomie - Wikiwan

Anglicky čtené pasáže zazněly také v české verzi, kterou četl Alexander Hemala.Hrála Jihočeská filharmonie vedená svým novým šéfdirigentem Miranem Vaupotićem.. Ilustrovanou knihu Divoká symfonie tvoří hravé básně, v nichž maestro Myšák s taktovkou seznamuje čtenáře se svými zvířecími kamarády, od gepardů a klokanů až po slony a velryby Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. Svou prestiž zakládá na bezkonkurenčním počtu oborů, jichž zde lze studovat téměř sedmdesát, na hloubce a náročnosti studia a na svém výběrovém charakteru, což dokládá fakt, že se o studium na této fakultě každoročně uchází tisíce zájemců

klasická ekonomie (PSH1532

Anglický pacient, ten milostný dopis poušti, tragická válečná love story a román jako hrom, podruhé obdržel Bookerovu cenu.Prvně se tak stalo roku 1992, nyní přibyl takzvaný Zlatý Booker, jednorázové ocenění čtenářů i porotců pro nejlepší prózu posledních padesáti let