Home

3 typy stereotypního chování

Průzkum výskytu stereotypního chování (výsledky průzkumu

Vyjmenujte 3 typy stereotypního chování u koní. Opakované lokomoční chování, opakované orální chování a další abnormální chování. Uveďte stavy prasat v ČR. Více než 1.557 mil. kusů (2018). Uveďte výhody x nevýhody chovu prasat (4 3.2.1.4 Teorie týkající se podmínek ustájení 16 3.2.1.5 Neurobiologický pohled na koňské stereotypie 17 3.2.1.6 Odstav a další související rizikové faktory 17 3.2.2 ROZDÍLNÉ FORMY STEREOTYPNÍHO CHOVÁNÍ U KONÍ A JEJICH VÝSKYT 18 3.3 ÚSTNÍ STEREOTYPNÍ CHOVÁNÍ 19 3.3.1 KLKÁNÍ 19 3.3.1.1 Výskyt 2 stereotypního chování (84% případů), který může mít v některých případech až známky kvazi-autistických projevů chování (Rutter, Andersen-Wood, Beckett, Bredenkamp, Castle et al., 1999). V rámci výzkumu resilience v prostředí ústavní péče jsme získali i data, týkající se práv Postupná redukce počtu prvků stereotypního chování vede k tomu, že prvky jsou více repetitivní. Kompulzivní chování. Pojem označuje nutkavé chování. Je to výrazné abnormální chování, abnormální projev normálního pohybu, který se opakuje se bez zjevného kontextu se situací 29)Vyjmenujte 3 typy stereotypního chování u koní. Opakované lokomoční chování, opakované orální chování a další abnormální chování. Chov prasat. 1)Uveďte stavy prasat v ČR Více než 1.557 mil. kusů (2018)

Naopak při depresi je chování zvířete podmíněno reaktivní personalitou a projevuje se nezájmem a apatií ke stimulům.U zvířat v zajetí se po vystavení dlouhodobému stresu objevují různé typy stereotypního chování v závislosti na jejich přirozeném způsobu života a jejich hlavní aktivity Poruchy chování jsou stavy,kdy se pes chová jinak než je obvyklé u jeho druhu,pohlaví nebo věkové kategorie.Příkladem může být strach z ostatních psů u psích sirotků,kteří byli uměle odchováni člověkem a přejali jeho vzorce chování,nebo odmítání mláďat fenou.Některé poruchy chování mohou způsobit léky(nadměrná žíznivost a časté močení při léčbě. Řada poruch chování je projevem nějaké vážné nemoci (agresivita při bolestivém onemocnění kloubů, úzkost při hluchotě), některé typy stereotypního chování vznikají ze stresu, nudy a špatných životních podmínek 3.) projevy odporu nebo únikové chování - nemoc vs. poznatek Z o své dominanci nad člověkem např. u skokových koní - shazování překážek, odmítání skákat, problém s odhadem odskokové vzdálenosti, kličkování, vybočení před překážkou, zbrklé překonávání překážek atd

Některé typy stereotypního chování vznikají ze stresu, nudy a nedostatku podnětů nebo kvůli špatným životním podmínkám. Ze všeho nejčastěji však psi vykazují chování, které je jejich druhu sice vlastní, ale v dané situaci je pro člověka nežádoucí Snoezelen jako prostor. Speciálně upravená místnost nebo prostředí, kde na smysly jednotlivce působí světla, hudba, vůně, příjemné textury, povrchy a jiné podněty. V multisenzorickém prostředí se nacházejí podněty pro všechny smysly (zrak, sluch, čich, hmat, chuť, vestibulární systém, propriocepce) Chování (angl. behavior) je souhrn či komplex vnějších projevů, činností, jednání a reakcí organismu na vnější i vnitřní podněty, včetně projevů slovních, čili jakákoli akce, aktivita nebo proces, který může být pozorován a měřen; a v tomto smyslu jej lze popisovat v termínech jeho struktury (jednotlivé komponenty), funkce či důsledků (účinky aktivity na.

3 Cílem práce bude popis jednotlivých typů stereotypního chování koní a komparace frekvence jejich výskytu s ohledem na využití koní. Ph.D., Dipl. ECZM 2190 Hodnocení prevence genetických onemocnění psů z pohledu welfare Výskyt genetických onemocnění významně ovlivňuje kvalitu života a welfare postiženého jedince A kolik typů stereotypního chování je kolem vás? Strkáte si prsty do pusy, houpáte se na židli, škrábete se ve vlasech, luskáte prsty? Podobně stereotypním chováním (jedná se o odborný termín) je také kývání hlavou, které můžeme vidět u některých slonů, například u Gulab a Mekonga Environmentální enrichment, příp. pouze enrichment (z franc.enrichement, obohacení) znamená obohacení a zpestření prostředí a života živočichů v lidské péči.Jde o přístup (koncept) založený na souboru prvků, aktivit a činností, které nahrazují resp. napodobují aktivity zvířat z volné přírody tak, aby to zlepšilo kvalitu jejich života

Stereotypní chování koní Digitální repozitář U

  1. Typy zoo • klasické zoo s expozicemi zvířat v klecích stereotypního chování z 11,7 % času na 2,5 % (po 4 měsících v obohaceném prostředí) • po obohacení prostředí byli ptáci sledováni 16 týdnů: obohacení klece začali využívat 2.-3. den, ale k poklesu stereotypního chování došlo až po 1 měsíci.
  2. antní agrese, strachu, nebo stereotypního chování? Definujte generalizovaný strach. Definujte naučený strach a uveďte důvod jeho vzniku. Uveďte alespoň 3 doporučení pro terapii strachu u psa
  3. Zde pište zkušenosti se špatným chovánim řidičů osobáků vůči řidičům nákladnich vozidel

Kapitola 3. Typy, Formy a Struktura Odchýlkového Chování ..

ZS-II-ot_225_zky-ke-zkou_353_ce-1 - ZS- 1 - PEF - ČZU

2.1 Syndrom rizikového chování (SRCH) 5 2.2 Vztah extremismu k rizikovému chování dospívajících 6 2.3 Možnosti práce s psychosociálním klimatem na ZŠ 7 3 Extremismus a jeho projevy 9 3.1 Politický extremismus 1 Portaro - Webový katalog knihovny. Document has not been rated ye Základy skupinového chování, diverzita v organizacích, typy skupin 1. Skupina, pozice a role ve skupině 2. Skupinová dynamika 3. Diverzita skupiny - diverzita na pracovišti 4. Rovné příležitosti žen a muž

Jak zmírnit bolest ze ztráty někoho, koho milujete. Vztahy. Poradenství pro seznamování pro rodiče. 202 Koně jsou ke stereotypiím zvláště náchylní. Stereotypie jsou formou chování navozeného chronickou frustrací, i když není tak snadné objasnit, co ji vyvolalo. (Webster, 1999) Příčin stereotypního chování je mnoho, mezi nejčastější patří nuda, stres, nedostatek pohybu, vliv výživy nebo genetické faktory Dobrý den, Prodám 3 typy plastových oken. 1) dvoukřídlo v.148,š.140 (jedno křídlo 70) 2)tzv.světlík v.146,š.66 3)trojkřídlo 2x v.150,š.150 ( jedno křídlo 50) Vše bez rámu, nutný vlastní odvoz.Lze každý kus zvlášť, ale preferuji vše najednou Typy rizikového chování Návykové látky - drogy Užívání návykových látek lze považovat za rizikové chování, na kterém se podílí mnoho faktorů. Vydefinování rizikových faktorů pomáhá najít vhodné a úinné intervence a předcházet hlubší Odkrývání stereotypního myšlení (10 minut) Rozdělte účastníky a účastnice do několika skupinek po 3-4 lidech a každé přidělte jednu fotografii, která je uvedena v příloze 2. Vyzvěte je, aby si fotografii prohlédli, a požádejte je o zformulování prvního dojmu, který v nich obrázek vyvolal

Mnoho dětí s poruchou autistického spektra vykazuje určitou míru stereotypního, rigidního a kompulzivního chování včetně zvláštních zájmů. Frekvence symptomů a tíže poruchy se u každého člověka naprosto liší. Některé dovednosti mohou zcela chybět, jiné jsou pouze výrazně opožděné Kreativní přístup ve vyučovacím procesu. S pojmem tvořivost se setkáváme stále častěji, nicméně mnohdy chybí její správná definice a využití v praxi. Tvořivost neboli kreativita (z lat. creo = tvořím), či invence, je zvláštní soubor schopností, které umožňují uměleckou, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost Elektro - 3 typy bazar. Vybírejte z 6 inzerátů. Prodejte snadno a rychle na Bazoši. Přes půl milionů uživatelů za den. Najděte co potřebujete ve Vaší kategorii Mají velice složitý repertoár sociálního chování. V jejich chování je zařazeno velké množství her a učení nápodobou (Burton 1979). U lišek bylo také odhaleno 20 typů hlasových projevů, které rozpoznávají. Ty používají jak samostatně tak i v kombinacích (Newton-Fisher et al. 1993). 2.3. Liška polární (Vulpes lagopus Pozorování se týkalo 76ti koní, chovaných ve stejných, poměrně nevhodných podmínkách (23 hodin v boxu), stejného pohlaví i plemene. Stereotypní chování se nejčastěji týkalo pohybů hlavou a hubou. Ve sledované skupině 65 koní vykazovalo alespoň jeden typ stereotypie, někteří jich zvládli i více

Zemědělské systémy 2 Flashcards Quizle

nagranie niepubliczne i przeznaczone tylko dla Subskrybentów Longterm.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: albert@lo.. Základní typy a chování psů Pes po svých předcích, šelmách, zdědil řadu přirozených vlastností, které mu mají umožnit život ve složitých vnějších podmínkách.Tyto přirozené vlastnosti lze uměle využít, a to tím, že je výcvikem rozvineme k praktickému použití v různých druhů práce pro člověka 346. VYHLÁŠKA. ze dne 22. června 2006. o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat. Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 a k provedení § 14a odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb. a zákona č. 77/2004 Sb. Stereotypy, jak je rozpoznat a využít při práci s klienty i v rámci tým -> léčby různé (typy antipsychotik infromativní), asi víc systémů se podílí - stereotypní chování - deficit ve zpracování senzomotrocikého info - chornické podávání -> pokles stereotypního, ale vyšší imobilita ve forced swimming testu (symptom deprese

Poruchy chování psů - VF

Poruchy spánku nelze dlouhodobě podceňovat. ( Redakce Ordinace.cz | přečteno: 11363x ) Epidemiologické studie ukazují, že 40% dospělých a 25-30% dětí má spánkové obtíže. Z toho asi 25% trpí nespavostí, zhruba 5 % naopak nadměrnou spavostí. Pokud bychom brali v úvahu i příležitostné obtíže se spánkem např. při. domestikace, plemena, taxonomie 1)uveďte ve správném pořadí tři základní fáze domestikace. zajetí odchycení do ohrady ochočení podrobení zvířete zdomácněn

Vypracovane otazky ke zkousce z zs ii - StuDoc

Otrocké vysvětlování si pravidel Vám zřejmě jde podobně dobře jako jiné typy stereotypního chování. Napadlo Vás ale někdy, že je vhodné při oslovení rozlišovat policejního radu a toho kdo se takto jen jmenuje? reagovat; nahlásit příspěvek. B. Uhlich 1.12.2014 22:29 Bude odborníkem na různé typy náboženství, starověká i současná, odborníkem v oblasti světonázorů, odborníkem na nekonvenční způsob myšlení a chování. Bude vybaven schopností hodnotové komparace a tolerance, která mu umožní dobře se orientovat v osobním životě i ve společnosti, stejně tak i na trhu práce, v. Děti s autismem mívají i řadu dalších problémů. Často se objevují různé formy stereotypního chování, emoční poruchy, problémy s představivostí, poruchy chování, motoriky a nejrůznější neurologické odchylky. Stejnou diagnózu sdílí lidé nadprůměrně inteligentní i s porucham Typ studia: Navazující magistersk emocí a chování - výzkum fyziologické excitace, repetitivního a stereotypního chování, sebeovládání a autoregulace pomocí Eye trackingu, EEG, Motion Capture Systemu a termokamery, tedy jak lidská mysl vytváří a předává náboženské stimuly a jakých kognitivních schopností a.

Projevy a příčiny stereotypie, stresu a deprese u zvířat

E. Berne přitom rozlišuje pečující rodiče, jejichž chování má podobu pomoci, lásky k dítěti a respektu k jeho osobnosti a rodiče kritické, kteří kontrolují, kritizují a trestají, jsou přísní a chovají se autoritativně. Dítě (Di) je pokračovatelem vnitřních duševních stavů a tendencí v dětství A je tu ďalšia výzva!Niekoho rozčúli, iní budú nadšení, niekto nad ňou len mávne rukou a nájdu sa aj takí, čo budú bedákať, že to nezvládnu...A o to ide!Každ.. Převýchova (reedukace). Verboterapie a grafoterapie. Chybné typy výchovy (podrobně okruh 10 - podle H. R. Lückerta) * PSYCHOLOGIE UČENÍ A VZTAH UČENÍ, VÝVOJE A VÝCHOVY Okruh č. 3 Cíl (motivace): učení, vývoj a výchova jako celoživotní a úzce propojený proces Přestože headshaking je především zdravotní problém, velmi úzce souvisí s psychikou. Při zkoumání tohoto problému u vašeho koně se proto musíte zaměřit jak na stránku somatickou, tak na stránku psychickou. Veterinární možnosti již byly nastíněny, dnes se podíváme do etologie a zaměříme se na možnosti ježdění koně headshakera A.1.3 S kým data sdílíme. Pokud nám udělíte svůj souhlas, vaše údaje o chování na webu případně vaše osobní údaje budeme sdílet se společnostmi: RTB House S.A., ul. Złota 61 lok. 101, 00-819 Warsaw, Poland Quartic sp. z o.o., Al

Headshaking je často zmiňován jako druh stereotypního chování, takže by bylo snadné ho do této škatulky paušálně zařadit, ale má to svá úskalí. V souladu s ostatními stereotypiemi se i HS často projevuje v podobných situacích a lze vystopovat určité spouštěče Typy chování související s problémy duševního zdraví. V této skupině jsou především lidé s různými duševními chorobami. Za druhé, zahrnuje i jednotlivce, kteří mají zdůrazněné postavy, které jsou také považovány za mentální abnormality, ale nepřekračují normu

Nejčastější poruchy chování :: SCHIPPERKE-ŠIPERK

Ve své publikaci z r. 1982 popisuje van Dijk 81 dětí s vrozeným syndromem zarděnek a bere v potaz i tento vztah. Co se týče stereotypního chování, které je často pozorováno u dětí s CRS, uvádí, že tento symptom nesmí být nahlížen jako symptom autismu, ale spíše jako symptom sensorické (smyslové) deprivace Základní typy a chování psů 19.05.2015 15:36 Pes po svých předcích, šelmách, zdědil řadu přirozených vlastností, které mu mají umožnit život ve složitých vnějších podmínkách.Tyto přirozené vlastnosti lze uměle využít, a to tím, že je výcvikem rozvineme k praktickému použití v různých druhů práce pro. 5 tipů jak se hodit do pohody. Tenhle článek jsem se rozhodla sepsat na základě podcastu, který dnes vyšel a říkala jsem si, že by to mohlo být takové dobré vybalancování té (doufám, že ne příliš) negativní energie v nové epizodě. Dostala jsem se do bodu, kdy jsem totálně psychicky i fyzicky vyčerpaná. Všechen ten. stereotypního života, v němž jedinec postrádá pocit spokojenosti a smysluplnosti, a kde je naopak příliš prostoru pro různé mody porucho-vého chování včetně úniků k abúzu alkoholu, drog, k hráčským vášním nebo k přemíře ne-funkční pracovní aktivity. Krize je konečně možné dělit na akutní

Sociální stres a frustrace Pro stádové a sociální typy zvířat (skot) je individuální chov nebo zařazování nových a cizích zvířat do ustálené skupiny stresovým faktorem. Poruchy chování skotu Orální stereotypie - je jednou z forem stereotypního (zoochotického) chování zvířat Návykové chování překračuje běžné hranice a je hranicí mezi normou a patologickým předsudkem. Použití drog, přejídání a hladovění, potřeba nekonečných nákupů věcí - to vše je závislé chování. Typy návykových chování . Návykové chování a jeho typy v tradiční psychiatrii a narcologii

Danzter (1986) naznačuje, že stereotypní chování je známkou patologie mozkových funkcí. Bylo zjištěno, že přežvýkavci vykazují nižší frekvenci výskytu stereotypního chování než jiné druhy hospodářských zvířat, pravděpodobně proto, že přežvykují, což je funkce podobná stereotypnímu chování (Houpt, 1987) Tyto typy agresivního chování považujete dle průzkumu za nejnebezpečnějš 3 typy emocionální závislosti, jaké jsou? Emocionální závislost se obvykle projevuje ve vztazích sebe sama s ostatními a obvykle souvisí s párem, rodinou nebo určitými přáteli. V tomto smyslu, můžeme hovořit o typech nebo druzích emocionální závislosti

3 typy dyslexie. Dyslexie je porucha, která ovlivňuje schopnost čtení a porozumění psanému jazyku. Tato poruchazahrnuje potíže při recitování abecedy, pojmenovávání dopisů a analýze a klasifikaci zvuků jaké jsou 4 typy chování zákazníků při nákupu? Posted on 11 září, 2020 by admin. disonance-snížení nákupní chování. v disonance-snížení nákupní chování zapojení spotřebitelů je velmi vysoká. To může být způsobeno vysokou cenou a vzácným nákupem. Kromě toho existuje nízká dostupnost možností s menšími. Poté tuto kategorii začínají vztahovat i na jiné osoby ve snaze roztřídit lidské vlastnosti a typy chování do dvou skupin, tedy skupiny mužské a skupiny ženské, a následně hodnotit pozorované chování lidí jako genderově přiměřené, tedy správné, nebo nepřiměřené, tedy nesprávné Typy stereotypů . Dítě se narodilo as mateřským mlékem pohlcuje lullabies, příběhy, legendy a legendy patřící k jeho ethnosu. stereotypy nastavení cílů, komunikace, vnímání, obraz světa. Stereotypní chování je důležitou etapou při formování rituálů (náboženských) různých kultur. či jiných lidských. Nahlíží chování jako důsledek způsobu, jakým jedinec hodnotí sebe a svou roli ve světě. Maladaptivní chování je důsledkem zakořeněného stereotypního myšlení, které může vést ke kognitivním poruchám nebo chybám myšlení. Cílem je oprava těchto poruch a sebeobranného jednání. Rodinná terapi

Po dobu 3 měsíců, užívání se můžete plně věnovat změnám svých návyků a stereotypního chování aniž by Vás trápily abstinenční příznaky, mezi které patří především: - nezvladatelná touha po cigaretě - špatná nálada -nespavost - podrážděnost - úzkost - neschopnost soustředit se - neschopnost odpočíva 1 Typy staveb Petr Braniš 3.S2 Rozdělení stavitelství Rozdělení stavitelství odpovídá jednotné.. Manipulace může být nazývána jedním z nejběžnějších typů komunikace. Je nezbytné pro psychologický dopad na osobu. Manipulace v komunikaci je způsob ovládání, schopnost ovládat chování a pocity jednotlivce. Samotný proces se skládá z předmětu (manipulátoru) a objektu (příjemce jeho nárazu) To To znamená, že symptomy se musí projevit ve velmi raném věku. Druhá charakteristika je abnormální fungování v sociálních interakcích, v komunikaci a projevy opakujícího se omezeného stereotypního chování. Až v polovině případů je diagnostikovaná i mentální retardace 2.3 Typy podnikové identity dynamické fáze vzniku přechází k fázi relativně stereotypního upevnění.). Image se skládá z objektivních a subjektivních, správných a nesprávných Image působí na názory a chování a podstatným způsobem je ovlivňuje. J

Typy agresivního chování Podle Dr. Leon F. Seltzer Psychologie Dnes , všichni se rodí s vlastní a přirozené asertivní osobnost . Přesto , jakčlověk stárne a zkušenosti omezení z jiných lidí a jeho životní prostředí , může se začít potlačit některé ze svých emocí Míra rušivého chování se snížila v 33 % případech; letargie, iritability, stereotypního chování a nevhodné mluvy. Dronabinol se těšil úspěchu i během pokusu na 10 pacientech, kteří trpěli na syndrom sebe-poškozování. že se zřejmě jedná o nějaký typ dysregulace v signalizaci endokanabinoidního systému těla Byly zde detekovány dva typy chování, a to řízené pečující chování (controling - caregiving behaviour) a řízené trestající chování (controling punitive TESTFÓRUM, 2020, č. 13, s. 31-60 www.testforum.c Typ vzd4enostiEucleid., smérodatná odchylka, Kofenetickákore/ace: B402x3znaëí potla¿ení stereotypního chování, B40D4je pro potlatení záchvatu a tiesu, a B40ô6znamená dávku smrtíciho úëinku. 1 Chlorphromazine 2 Promazine 3 Trifluperazine 4 Fluphenazine 5 Perphenazine 6 Thioridazine 7 Pifluthixo konkrétních situací stereotypního chování založeného na předsudcích. Nebojte se hledat nový úhel pohledu! Pedagogika volného času Modul se zaměřuje na praktické uchopení pedagogiky volného času s přihlédnutím k cílové skupině účastníků. Frekventanti se naučí analyzovat potřeby cílové skupiny, stanovit si cíl

NEJČASTĚJŠÍ PORUCHY CHOVÁNÍ U PSŮ - www

Typy laserového odstranění chloupků dnes jsou velmi rozmanité. Dokonce i úplně první technologie vytvořená v kosmetologii hardwaru je aplikována i přes vývoj ultramoderních způsobů, jak se zbavit nechtěných vlasů na těle Náklady na ZP v objemu cca 1622 m 3 budou 16 432.6 Kč. Celková potřeba elektrické energie v referenčním domě 3 MWh. Náklady na elektřinu při 3x25A jističi bude 12 969 Kč. Celkové náklady pak 29 401,48. Při vytápění a přípravě teplé vody pomocí ZP a spotřebě elektrické energie v jednotarifní sazbě D02d Při nízké úrovni welfare je diverzita projevů přirozeného chování nízká a často se vyskytují různé druhy stereotypního chování (Morton, 2007). Nízká úroveň welfare u zvířat vyvolává emocionální stavy, jako je nuda, frustrace nebo strach, v jejichž důsledku nejsou schopna vykonávat vrozené (instinktivní) nebo. 3/ Pra-pony Z dvou typů severských pony, které nás v současnosti zajímají především EBHARDT hodnotí jako nejtypičštější, i v současnosti existujícího exmoorského pony s ohledem na skutečnost, že zmíněné plemeno nedoznalo téměř žádných změn exteriéru v průběhu své dlouhé evoluce Následná linie- odstraňovali jsme projevy agresivity a stereotypního chování. U dvou dětí, ve třídě nejstarších, bylo zapotřebí zvýšeného dohledu při všech skupinových činnostech k zajištění bezpečnosti ostatních dětí. Všechny třídy byly vybaveny vhodnými učebními pomůckami, pracovními i relaxačními koutky

Print page - MENDEL

Příklady stereotypů. Kdykoli nemáme dobré znalosti o předmětu, řekněme o lidech nebo zemích, máme tendenci o nich předpokládat. Stereotyp není nic jiného než ty předpoklady, které se staly běžnými znalostmi. Kdykoli činíte soudy o lidech, aniž byste o nich věděli, stereotypujete je Výuková úloha Virtuální duet je mezipředmětová aktivita zacílená na interpretaci informací, které (ne)jsou obsažené v hudebním videoklipu. Aktivita je zaměřená na práci s mediálním sdělením, obsahovou analýzu a uvědomění si, jaké informace skutečně obsahuje a jaké si v něm sami domýšlíme, přispívá tak k rozvoji čtenářské a mediální gramotnosti Obsedantně-kompulzivní porucha je relativně časté a většinou celoživotní psychické onemocnění, které se týká přibližně 3 % populace. Léčbu však zpravidla vyhledá jenom část těchto osob, které mají závažné a obtěžující příznaky obsedantně kompulzivní chování. porucha osobnosti znaŒí nåzev neuroleptika, B402x2 je pro potlatení nervozity, B402x3 znaCí pottatenf stereotypního chování, B402x4 je pro potlaten( záchvatu a tresu, a B402x5 znamená dávku smrtíciho útinku. B402x1 1 Chlorphromazine 2 Promazine 3 Trifluperazine 4 Fluphenazine 5 Perphenazine 6 Thioridazine 7 Pifluthixol 8 Thiothixene 9 Chorprothixen

Poruchy chování - Probbe

Výroční zpráva 2012 Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, střední Čechy, o.s. Nejkomplexnější nabídka služeb pro lidi s PAS a jejich rodiny v České republice Pomáháme světu porozumět autism Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > S > Středověká společnost