Home

Pamětné sčítání a odčítání nad 10 000

Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na www.matyskova-matematika.czPoužitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F.: Matýskova. Pamětné sčítání a odčítání do 10 000. sčítání a odčítání čísel do 10 000. Pamětné sčítání a odčítání nad 10 000. sčítání a odčítání čísel nad 10 000. Čísla nad 10 000. řazení čísel. Římské číslice. zápis a čtení římských číslic Základní pojmy: Sčítání a odčítání zpaměti nad 10 000_les, rostliny Sčítání a odčítání zpaměti nad 10 000_les, rostliny_pracovní list s výsledky Základní pojmy: Sčítání a odčítání zpaměti nad 10 000_les, rostlin Písemné sčítání a odčítání do 10 000: Písemné sčítání a odčítání - level 1: 08: 4: Matematika: Písemné sčítání a odčítání do 10 000: Písemné sčítání a odčítání - level 1: 09: 4: Matematika: Písemné sčítání a odčítání do 10 000

Pamětné sčítání a odčítání do 10 000 (slovní úlohy), Mat

Písemné dělení jednociferným dělitelem v oboru do 1 000. Řešení . Pamětné sčítání a odčítání v číselném oboru nad 10 000. Řešení . Písemné sčítání a odčítání čísel větších než 10 000. Řešen 44. Písemné sčítání a odčítání do 1000 000. Pamětné sčítání a odčítání nad 10 000 - cvičení 2. 1. cvičení. 2. cvičení. 3. cvičení. 4. cvičení. 5. cvičení (každé cvičení má 10 úrovní umístěných vpravo od nadpisu cvičení) ONLINE CVIČENÍ 2. Počítáme se závorkami. Pravidla: 1) nejprve počítáme.

Pamětné a písemné sčítání a odčítání čísel do 10 000; Pamětné a písemné násobení a dělení čísel do 10 000; Čísla větší než 10 000: znázorňování a rozvinutý zápis; Porovnávání a zaokrouhlování čísel nad 10 000; Pamětné a písemné sčítání a odčítání čísel nad 10 000 karta 3 - poČÍtÁnÍ desetitisÍcŮ a statisÍcŮ (pÍsemnÉ sČÍtÁnÍ, odČÍtÁnÍ, nÁsobenÍ desetitisÍcŮ) karta 4 - pÍsemnÉ sČÍtÁnÍ a odČÍtÁnÍ statisÍcŮ karta 5 - pamĚtnÉ nÁsobenÍ a dĚlenÍ tisÍcem, desetitisÍcem a stotisÍcem karta 6 - ČÍsla nad 10 000, rovnic

Matematika 4. tříd

 1. Čajový dýchánek - pamětné odčítání do 10 000. LEDEN - SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ ZPAMĚTI- čísla nad 10 000. PSÍ SMEČKA. KOČIČÍ ULIČNÍCI. POČÍTÁNÍ SE SPONGEBOBEM. POČÍTÁNÍ - MICKEY. POČÍTÁNÍ - HLEMÝŽDI. PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ BEZ PŘECHODU DESÍTKY
 2. Pracovní sešit obsahuje: Opakování: čísla do 1 000 Písemné dělení jednomístným dělitelem Práce s daty Aritmetický průměr Čísla do 10 000: znázorňování a rozvinutý zápis Porovnávání a zaokrouhlování čísel do 10 000 Pamětné a písemné sčítání a odčítání čísel do 10 000 Pamětné a písemné násobení.
 3. Základní pojmy: Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti, hist. osobnosti a letopočty . Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti, hist. osobnosti a letopočty_prac. list s výsl. Základní pojmy: Pamětné násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000,.
 4. Příklady typu 2 000 + 3 000, 6 000 - 4 000, sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku, příklady typu 1 200 + 1 300, 6 800 - 2 400, generátor příkladů, procvičování příkladů na sčítání do 10 000 a další. Odkaz na televizní vysílání 4. ročník. 6. týden - Povrch krychle. Síť a povrch krychl

Pamětné násobení a dělení v oboru nad 10 000. Písemné i pamětné sčítání a odčítání v oboru nad 10 000. Vlastivěda. Moravskoslezský, Jihomoravský, Zlínský a Olomoucký kraj. Přírodověda. Ekosystém les. Informatika. Kvalifikovaná práce s klávesnicí. Psaní ZAV. Pracovní činnosti. Hygiena při přípravě pokrmů. Pamětné a písemné sčítání a odčítání čísel do 10 000. Pamětné a písemné násobení a dělení čísel do 10 000. Čísla větší než 10 000: znázorňování a rozvinutý zápis. Porovnávání a zaokrouhlování čísel nad 10 000. Pamětné a písemné sčítání a odčítání čísel nad 10 000. Pamětné a písemné. Pamětné i písemné sčítání a odčítání nad 10 000. Pamětné násobení a dělení nad 10 000. Písemné násobení a dělení do 10 000. Jednotky délky. Vlastivěda. Kraje ČR. Přírodověda. Živočichové - opakování. Informatika. Zpracování a využití informací, např. referát. Psaní ZAV. Pracovní činnosti. Práce se. Násobení, dělení čísel do 10 000 (testík 1.2.). G- kružnice, budeme tedy potřebovat kružítko (v úterý a ve středu). Je potřeba, aby ho všichni opravdu měli. Opakování početních operací do 10 000, slovní úlohy. Rozšíříme číselný obor čísly nad 10 000. !!! Vyzvedněte si prosím ve škole číselné osy, tabulky a. * Pamětné a písemné sčítání a odčítání čísel do 10 000 * Pamětné a písemné násobení a dělení čísel do 10 000 * Čísla větší než 10 000: znázorňování a rozvinutý zápis * Porovnávání a zaokrouhlování čísel nad 10 000 * Pamětné a písemné sčítání a odčítání čísel nad 10 000 * Pamětné a.

Násobení a dělení pamětné i písemné: SMART Notebook: 10: Souhrn učiva - číselný obor do 10 000: SMART Notebook: 11: Čísla větší než 10 000: SMART Notebook: 12: Zaokrouhlování, pamětné sčítání a odčítání nad 10 000: SMART Notebook: 13: Písemné sčítání a odčítání nad 10 000: SMART Notebook: 14: Pamětné. Písemné sčítání a odčítání nad 10 000, pamětné dělení se zbytkem ID: 1573332 Grade/level: 4. třída Age: 9-10 Main content: Písemné sčítání a odčítání nad 10 000 Other contents: Písemné sčítání a odčítání čísel nad 10 000 Add to my workbooks (3) Download file pdf Embed in my website or blog Add to Google. Matematika - Početní operace nad 10 000- slovní úlohy, písemné a pamětné sčítání a odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování. VLASTIVĚDA - české dějiny. Habsburkové - noví čeští králové. PŘÍRODOVĚDA - místo 1. hodiny VV ( 3. 1. 2019) Podzim - zima - Živočichové a rostliny. Les. RUSKÝ JAZYK.

Pamětné násobení - umíme matiku; Zaokrouhlování. Na tisíce - matematika hrou; Na desítky - online cvičení; Na stovky - online cvičení; Na tisíce - online cvičení; Různé - umíme matiku (Nejen) písemné sčítání a odčítání. Písemné sčítání a odčítání do 10 000 - školáko 01. Počítání do 100 - zaokrouhlování čísel na desítky. 02. Počítání do 100 - zaokrouhlování výsledků na desítky u sčítání a odčítání. 03. Počítání do 100 - zaokrouhlování výsledků na desítky u násobení a dělení. 04. Počítání do 1 000 - zaokrouhlování čísel na desítky a stovky. 05 Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem, přímá úměrnost, aritmetický průměr Přímky kolmé, rýsování kolmic Práce s diagramy, čísla do 10 000, zaokrouhlování na tisíce, desetitisíce a statisíc

Výukový portál [] 1

 1. Číselný obor 0 - 10 000. Číselná řada - Online cvičení Písemné sčítání a odčítání do 10 000 - Online cvičení.
 2. Čísla nad 10 000: Písemné odčítání čísel větších než 10 000: Geometrické útvary - opakování: Písemné sčítání a odčítání: Kružnice, kruh: Písemné sčítání nad 10 000: Magické čtverce: Písmena ve čtvercové síti: Obvod čtverce, obdélníku: Rýsování kolmic a rovnoběžek: Pamětné násobení čísel.
 3. Písemné sčítání a odčítání. Pamětné násobení a dělení. Písemné násobení a dělení jednociferným činitelem a dělitelem. Přímky kolmé,rýsování kolmic. Rovnoběžky,kolmice—G. Posloupnost přirozených čísel nad 10 000. Porovnávání čísel,zaokrouhlování,rozklad čísla v desítkové soustav
 4. Poznávání zlomků - Matematika - pamětné sčítání a odčítání do 10 000 - < > = - Dělení V - Dělení dvojciferným dělitelem - Copy of Zaokrouhli na stovk
 5. Matýskova matematika - Matematika od 1. do 5. ročníku základní školy. Vítáme Vás na výukovém portálu Matýskova matematika. Naleznete zde výuková videa, která Vás provedou výukou matematiky od 1. do 5. ročníku základní školy. Stačí si vybrat díl Matýskovy matematiky a můžete si přehrát výuková videa vytvořená.
 6. 4. Písemné sčítání a odčítání statisíců. 5. Pamětné násobení a dělení tisícem, desetitisícem a stotisícem. 6. Čísla nad 10 000, rovnice. 7. Písemné násobení dvojciferným činitelem. 8. Zlomky, Počítáme se zlomky. 9. Sčítání a odečítání zlomků se stejným jmenovatelem, Přímá úměrnost, Aritmetický.
 7. Út - sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti: uč. str. 37/cv. 10, 13, 17 Čt - počítej po stovkách: uč. str. 38/cv. 3, rýsování rovnoběžek (nachystej si G sešit, 2 pravítka - rovné a trojúhelník s ryskou) , uč. str. 39/cv. 1 -
14 Strange Movie Character Names You Didn&#39;t Notice

Pamětné násobení a dělení nad 10 000. ŠKOLÁKOV Sčítání a odčítání do 1 000 NAVŠTIVTE NÁS NA NAŠÍ NOVÉ ADRESE SKOLAKOV.EU RYBÍ ŠKOLIČKA (sčítání : např. 110 + 40) POČÍTÁNÍ S VEVERKOU (odčítání: např. 160 - 30) POČÍTÁNÍ S BERUŠKOU (sčítání : např.. Pamětné sčítání a odčítání do 10 000 Pamětné sčítání a odčítání do 10 000. Reklama. Vyhlídkový let: příklady typu 2 000 + 3 000, 6 000 - 4 000: Podzimní počítání: sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku, příklady typu 1 200 + 1 300, 6 800 - 2 400: Nekonečné počítání - pamětné sčítání a odčítání nad 10 000 - písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení - PROSÍM O PROCVIČOVÁNÍ TĚCHTO POČTŮ - FUNKČNÍ KRUŽÍTKO - NOSIT. NA PČ 7.2. PŘINÉST STAVEBNICI. Přírodověd Ficha online de Písemné sčítání a odčítání nad 10 000 para 4. třída. Puedes hacer los ejercicios online o descargar la ficha como pdf EU-Inv-2-1-10 Odčítání v oboru do 100 bez přechodu přes desítku-odčítání jednotek od násobků desítek EU-Inv2-1-11 Pojmy více-méně-rovná se EU-Inv2-1-12 Sčítání a odčítání v oboru čísel do 5 EU-Inv-2-1-13 Matematika do

Pamětné +- do 1000: kombinované příklady; Písemné +- do 1000: sčítání a odčítání trojciferných čísel; Písemné + - nad 10 000: sčítání; odčítání; Zaokrouhlování na D, S, T. zaokrouhlování Čísla do 10 000. čtení, zápis, řazení, porovnávání Písemné násobení. násobení jednociferným činitele Učivo: číselný obor do 1 000 000. Uč. 11- zopakují si. PS. 21 -23 procvičování a zopakování si jednotek hmotnosti a převodů (do pondělí 16.3.) Procvičování: pamětné a písemné sčítání a odčítání nad 10 000, písemné násobení jednocif. činitelem, převody jednotek a zaokrouhlování

Seznam cvičen

 1. Pamětné sčítání a odčítání nad 10 000, slovní úlohy Převody jednotek G Př Rozdíly mezi živou a neživou přírodou Kvízová hra - příprava na opakovací test Vl Nerostné suroviny, těžba, zpracován
 2. Sčítání a odčítání do 100; Sčítání a odčítání do 1 000; Písemné sčítání a odčítání do 1 000; Matematika 4. třída. Počítáme do 10 000; Písemné násobení a dělení do 10 000; Pamětné násobení a dělení nad 10 000; Římské číslice; Prvouka 2. třída; Prvouka 3. třída. Rostliny; Houby; Živočichové.
 3. Sčítání a odčítání zpaměti nad 10 000_les, rostliny_pracovní list s výsledky Základní pojmy: Sčítání a odčítání zpaměti nad 10 000_les, rostliny Sčítání a odčítání_slovní úlohy s jednotkami délky_opakování ze 3. ročník Desetinná čísla - porovnávání a zaokrouhlování Vypracuj pracovní list, který jsi.
 4. OK na stovky. na tisíce. Pamětné sčítání a odčítání do 10 000. sčítání a odčítání čísel do 10 000. Pamětné sčítání a odčítání nad 10 000. sčítání a odčítání čísel nad 10 000. Čísla nad 10 000. řazení čísel. Římské číslice. zápis a čtení římských číslic . Matematika. Pro 1. ročník Pro.
 5. PS/1. díl str. 23, 24 Lineární uspořádání, číselné osy G: Jednoduchá konstrukční úloha PS/1. díl str. 25, 26 Aplikační cvičení s osvojenými matematickými operacemi G: Čtyřúhelníky v realitě PS/1. díl str. 27, 28 Písemné sčítání a odčítání v oboru nad 10 000 a odčítání (algoritmus) G: Obdélník, čtverec.
 6. jsem tu proto, abych pomohl každému, kdo se chce něco naučit, nebo se zlepšit v tom, co už umí

M - písemné sčítání pod sebou, bez přechodu přes desítku. Vysvětelní, pojmenování pozic a řádů, zápis příkladů do čtvereč. sešitu, PS 9/6 ČJ - písank sčítání a odčítání čísel nad 10 000. Čísla nad 10 000. řazení čísel. Římské číslice. zápis a čtení římských číslic Procvičování matematika: zaokrouhlování ZDE, pamětné sčítání do 10 000 ZDE, pamětné sčítání a odčítání nad 10 000 ZDE, písemné sčítání a odčítání do 10 000 ZDE, písemné sčítání a odčítání nad 10 000 ZDE, písemné násobení ZDE, písemné dělení ZDE, převody jednotek ZDE. Týden 14. - 18. prosinc Čísla v oboru 1 000: porovnávání, zaokrouhlování na desítky a stovky, sčítání a odčítání pamětné i písemné. Slovní úlohy. Násobení trojciferného čísla jednociferným. Dělení trojciferného čísla jednociferným. Pamětné sčítání a odčítání do 1000, 10 000, nad 10 000 Sčítání zlomků 14.10.2012 20:59 jednoduché - zde, sčítání s vysvětlením - zde, sčítání online cvičení, test s ohodnocením zde, zde hra - sčítání a odčítání zlomků - klikni na kostku a hrej hr Čísla nad 10 000 - sčítání a odčítání zpaměti. učitel Hnízdo opět zábavnou formou testuje Vaše znalosti z.

Matematika - Základní škola Štěpáno

Matematika 4. třída :: ŠKOLÁKOV. COUPON (52 years ago) POČÍTÁME DO 10 000: ČÍSELNÁ ŘADA DO 10 000 - orientace na číselné ose, uspořádání čísel : PAMĚTNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ: PROCVIČOVÁNÍ PÍSEMNÉHO SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ Category: Coupon, Get Cod V souladu s RVP ZV Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků Pracovní sešit vhodně doplňuje učebnice a početník Hravou a zábavnou formou procvičuje znázorňování, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení,. Učivo: číselný obor do 1 000 000 Uč. 11- zopakují si PS. 21 -23 procvičování a zopakování si jednotek hmotnosti a převodů (do pondělí 16.3.) Procvičování: pamětné a písemné sčítání a odčítání nad 10 000, písemné násobení jednocif. činitelem, převody.. Anotace V souladu s RVP ZV Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků Pracovní sešit vhodně doplňuje učebnice a početník Hravou a zábavnou formou procvičuje znázorňování, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení, násobení a dělení pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným. 10.3. - středa. ČJ - procvičování podst.jmen RM, zadání v google učebně M - pamětné sč. a odčítání nad 10 000, zadání v google učebně . 9.3. - úterý. ČJ - vzory podst.jmen RM, zadání v google učebně PŘ - živočichové / prezentace prací . 8.3. - pondělí. ČJ - sloh / popis věci, zadání v google učebn

V souladu s RVP ZVModerní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žákůPracovní sešit vhodně doplňuje učebnice a početníkHravou a zábavnou formou procvičuje znázorňování, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení, násobení a dělení pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v. V souladu s RVP ZV Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků Pracovní sešit vhodně doplňuje učebnice a početník Hravou a zábavnou formou procvičuje znázorňování, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení, násobení a dělení pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem.

Matematika 4. ročník - Články Základní škola a Mateřská ..

cv.10/str.32 do sešitu. cv.2a/str.34 do sešitu. cv. 5b/str.35 do sešitu. Na internetu skolakov.eu - Český jazyk 3. třída - Vyjmenovaná slova. Na internetu skolakov.eu - Český jazyk 4. třída - Stavba slova. Matematika. Pamětné a písemné sčítání a odčítání. Učebnice 1. díl cv.28/str.38 do sešit karta 4 - pÍsemnÉ sČÍtÁnÍ a odČÍtÁnÍ statisÍcŮ karta 5 - pamĚtnÉ nÁsobenÍ a dĚlenÍ tisÍcem, desetitisÍcem a stotisÍcem karta 6 - ČÍsla nad 10 000, rovnice karta 7 - pÍsemnÉ nÁsobenÍ dvojcifernÝm Činitelem karta 8 - zlomky, poČÍtÁme se zlom Sčítání a odčítání do 1000 Hurá do 4 . M - Procvičování čísel 0-10 000 - porovnávání, rozklad na řády sčítání a odčítání str. 32, 36/1-5 do M1 - 32/17, 33/3, 34/8, 38/29 G - Rovnoběžky vedené bodem 44/1,2 TEST - oprava testu Práce s kružítkem - přenášení úseček uč.3.díl(3.třída) 11 Čísla 0 - 10 000, 2.díl cisla--10-000-2dil Rejchlíková Michaela rejchlikova-michaela 1. stupeň 1-stupen activucitel.cz 28.04. 2013-04-28 10:10:48 Materiál slouží k procvičení pamětného sčítání a odčítání v uvedeném číselném oboru

Hravá matematika 4 - pracovní sešit - 1

- Pamětné sčítání a odčítání v oboru čísel do 1 000 - Pamětné sčítání a odčítání trojmístných čísel - Hodiny. Zboží ze stejné kategorie - Hravý početník 3 - 1. díl. Matematika pro 5. ročník ZŠ 3. díl. Autor: Justová Jaroslava EAN: 978807245296 10. 4. a platí také na týden od 18. 4. násobení dvojciferným činitelem začneme až tento týden - nestihli jsme; opět si vyzkoušíme slovní úlohy (dalších 10 z papíru) - psát budeme až na konci týdne po Velikonocíc Písemné sčítání a odčítání nad 10 000. sčítání a odčítání čísel nad 10 000 Obvyklé pořadí operací . Obvyklé pořadí, ve kterém se vykonávají operace ve složitějším výrazu, je v následující tabulce umocňování a odmocňování násobení a dělení sčítání a odčítání -str. 14/ 20 do sešitu (písemné sčítání) -str. 17/ 13 do sešitu (prvních pět příkladů) -str. 16/ 7 do sešitu (první čtyři příklady) 2) Písemné sčítání a odčítání čísel nad 10 000 ONLINE HODINY -str. 16/ 6 -str. 17/ 16 DOMA -str. 17/ 15 do sešitu (písemné odčítání, vyber si čtyři řeky

Pracovní listy k procvičování zaokrouhlování čísel na 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000 a 1 000 000. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění. Vy_42_Inovace_Zaokrouhlování a sčítání desetinných čísel.69: 5 On-line hodina - pondělí - 10:50 hodin. PONDĚLÍ JČ: Stavba věty jednoduché a souvětí PS s. 26/2,3 Uč.s. 43/6-do JČŠ M: Písemné sčítání a odčítání čísel nad 10 000 PS s. 28/16,17 DÚ: PS s. 29/18 Pamětné násobení čísel nad 10 000 M - zápis a čtení čísel nad 10 000 až milion,sčítání a odčítání, UČ str.47,48,49 - procvičit na cvičeních (klidně do šk.sešitu),PS str.24 celá. M GEO - budeme procvičovat konstrukci trojúhelníku. PŘ + VL - zápis půjčit od někoho z dětí (nebo ho Tomovi vytisknu), UČ přečíst dle probíraného témat

4. třída MATEMATIK

Písemné sčítání a odčítání do 1 000; Písemné násobení a dělení do 10 000; Pamětné násobení a dělení nad 10 000; Římské číslice; Matika.in Úlohy z matematiky pro děti na základních školách. Matika.in DA: 13 PA: 4 MOZ Rank: 23 Písemné dělení https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=Matematika&search_mode=search&search1=P%C3%ADsemn%C3%A9+d%C4%9Blen%C3%AD.

How best to say, ‘Keep out!’ 10,000 years into the future

Matematika :: Uc-se-hrav

Hravá matematika 4 - Pracovní sešit 1

M - projít si dněšní příklady z hodiny na téma Pamětné sčítání a odčítání do 100 000; procvičovat můžete tady: M4_počítání do 100 000.pdf V pátek přinést 19,-Kč na zakoupení vlastivědné mapy. PŘV - učit se na poznávání lesních organism Hrava matematika najdete a porovnáte na Srovnanicen.cz. Srovnejte ceny produktů internetových obchodů. Nově přehlednější a rychlejší pamětné násobení do 1 000 000: 100, 1 000, 10 000 - typ: 12 . 10 000 = ?, název 02. dělení za pomocí nul: Písemné sčítání do 1 000 000 - level 4, název 01. písemné odčítání:. Písemné sčítání a odčítání celých desítek, Matýskova matematika 7. díl, strana 10, cvičení 3. Matthew Gray ; Základní pojmy: Sčítání a odčítání do 9. Druhý ročník. Odčítání přes desítku v oboru N_0-100. Sčítání a odčítání zpaměti nad 10 000_les, rostliny_pracovní list s výsledky ; Material za.

Nové učivo přináší numeraci do 1 000. Pamětné i písemné sčítání a odčítání v oboru do 1 000. Porovnávání čísel, zaokrouhlování, jednoduché a složené s více o knize Naše cena: 49,- Kč - (sleva 10 % M: společně si zahrajeme hru a připravte si červený sešit, začneme probírat čísla větší než 10 000. samostatná práce: uč. str. 49 cv. 5 a 7 - do červen. sešitu FOTO (tady je to jen opakování písemného sčítání a dělení do 10 000

1. stupeň ZŠ - Základní škola Štěpáno

4.-5. ročník Webový portál k výuce na dálku MŠM

M - opakování (malá násobilka, pamětné sčítání a odčítání) na mazací tabulky, zaokrouhlování do sešitu. AJ - opakování unit 1 str.14/cv. 1, 2, 3 Pátek 20.prosinc Procvičujeme matematiku ve 4.ročníku - neuveden . Procvičovací sešit matematiky pro 4. ročník ZŠ. Obsah: * sudá alichá čísla * zaokrouhlování na desítky * dělení se zbytkem * porovnávání čísel * sčítání a odčítání bez přechodu do 10 000 * sčítání a odčítání s přechodem do 10 000 * čísla větší než 10 000 * násobení jednociferným a dvojciferným. provádí písemné početní operace v oboru do 10 000. řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v oboru do 10 000. zápis a čtení čísla do 10 000. orientace na číselné ose do 10 000. sčítání, odčítání, násobení, dělení se zbytkem , zavedení pojmu neúplný podíl, zbyte Aksjomat Podgórska Anna: Matematika pro prcka 4 . První matematické výzvy: poznávání číslic, sčítání a odčítání, cvičení zrakové pozornosti a logického myšlení - Pečlivě vybrané ilustrace, zajímavé a různorodé úkoly připravené s myšlenkou o předškolácích - Navíc kolekce samolepek, díky které děti budou rády počítat a tato vzdělávací zábava pro.

Pac-Van Modular Buildings Extend their Long Win Streak

Týdenní plán od 8

MAMMOTH & STEVEN STRAIT 10 000 BC (2008 Stock Photo - Alamy10000 BC Wallpapers | HD Wallpapers | ID #10828

Týdenní plán od 25

Žák násobí zpaměti formou opakovaného sčítání. Žák rozliší sudá a lichá čísla Sčítání a odčítání s přechodem přes 10 v oboru 0 - 20. Obor přirozených čísel 0 - 100, zápis čísla v desítkové soustavě, zápis vztahu rovnosti a nerovnosti. Číselná osa. Početní operace. Řešení a vytváření slovních úlo Český jazyk 8 6+2 6+3 6+2 7 33+7 33 4+1 3+1 4+1 4+1 15+4 15 Anglický jazyk 2 3 3 3 9+2 9 3 3 3 3+1 12+1 12 komunikace Německý jazyk 2 2 2 6 6 Matematika a její aplikace 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 20+5 20 4+1 4+1 4+1 3+2 15+5 15 Informační a komunik. technologie 0 1 1 1 1 1 1 1 1+3 1 Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2 6 12 x Vlastivěda.

Zvýhodněná sada 3

Ten se projevuje dobrými vědomostmi žáků a jejich schopností tyto vědomosti uplatňovat v různých situacích. V chování kultivovaného člověka je mnoho drobných vlastností, které jsou na první pohled zcela samozřejmé. Pro děti jsou to však často věci nové a neznámé. Je třeba na ně žáky upozorňovat, dodržovat je a. Vzdělávací oblast: předmět: zkratka předmětu ročník: PRVOUKA PRV 2 kontrola hodin za rok výstupy - kompetence hod/t 2 PRV PRV PRV 74 2 2 2 74 učivo hod. 1.Člověk mezi lidmi.Rodina.Příbuzní. LiŢák rozlišuje základní a širší příbuz.vztahy, dé kolem nás. 2.Čas a lidé Mgr. Lukáš Tauchman lukas.tauchman@zsrakovskeho.cz TÝDENNÍ PLÁN 28. 6. - 30. 6. 2021 INFORMACE 28. 6. úklid třídy, vyklizení skříněk, třídnické záležitosti procházka v okolí školy 29. 6. výlet do Modřanské rokle sraz v 8:00 před školou s sebou - pití, svačina, obuv a oblečení do terénu (pláštěnka, nepromokavá bunda) návrat

Matematika Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Vod

Kompletní ŠVP - Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání -Duhová škola RVP ZV Základní vzdělávání Učíme se pro život Kompletní ŠVP Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1. Vl - řešení z úterý: 1 K, 2 A, 3 N, 4 O, 5 N, 6 I, 7 Z, 8 A, 9 C, 10 E = KANONIZACE - Badatelský úkol: vyhledej vysvětlení slova kanonizace a napiš si to do sešitu Vl. M-řešení ze středy učebnice str.7/2. a, (236 000+ 128 500) - 90 800 = 273 700. b, (371 520 + 86 219) - (371 520 - 86 219) = 172 438. c, 400 000 - 208.

Tool Band Wallpaper (70+ images)Technically, this LEGO Godzilla is in a thousand piecesFundraising Thermometer - by Gpaw @ LumberJocks